Er du skibsinteresseret, er det denne weekend muligt at komme ombord på det danske patruljefartøj Freja,  der til hverdag overvåger dansk søterritorium og er en del af søredningstjenesten. 

Fredag den 12. august anløber patruljefartøjet Freja i Faaborg Havn, hvor det lørdag og søndag vil være muligt  for alle interesserede at besøge fartøjet, da der afholdes åbent skib. De besøgende vil kunne opleve fartøjets våben, se kommandobroen og prøve en tur i skibets hurtigsejlende RIB. 

Når Freja ikke besøger Faaborg Havn, har det 43 meter lange skib til opgave at overvåge dansk søterritorium, hvor det blandt andet er med til at konstatere suverænitetskrænkelser og foretage afvisninger.  

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Sideløbende deltager fartøjet i søredningstjenesten, miljøovervågningen og i eventuelle forhåndsindsatser ved konstateret olieudslip. Derudover yder Freja støtte til Politi, SKAT, redningsberedskabet og andre  myndigheder. 

At det nu er Faaborg, Freja besøger, er ikke nogen tilfældighed. Alle patruljeskibe har en adoptionsby, og  Frejas adoptionsby er netop Faaborg. Derfor håber Klaus Juulsgaard, seniorsergent og  næstkommanderende på patruljeskibet, at der kommer mange besøgende. 

– Vi holder åbent skib, fordi vi gerne vise vores skib frem til alle interesserede, og fortælle om, hvad det er, vi laver i Søværnet, forklarer Klaus Juulsgaard. 

Lørdag den 13. august fra kl. 13.00-16.00 er alle velkomne til at gå ombord og opleve skibet. Ligesom der vil  være åbent skib søndag den 14. august mellem kl. 13.00-16.00.  

Freja vil lægge til på sydsiden af havnens Midterpier – til højre for Ø-færgen.  

Det er gratis at besøge skibet.