Menighedsrådene i Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø har været på boligmarkedet og købt en markant bolig i Faaborg. Det er ejendommen på Vestergade 43, der fremover skal være præstebolig.

– Efter vores tidligere sognepræst Lene Matthies stoppede ved Helligåndskirken har det stået klart, at vi skulle ud og søge en ny præst. Derfor har menighedsrådene i Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø holdt et møde med biskop Tine Lindhardt, hvor vi havde en god drøftelse vedrørende det, at skulle søge en ny præst. Der var bred enighed i, både fra menighedsrådenes og biskoppens side, at det meget gerne måtte være en præst med bopælspligt, da vi formentlig vil opnå flere ansøgere til den kommende stilling, fortæller formand for menighedsrådet i Faaborg Thomas Ingemansen.

Der er dog også en anden grund til at rådene har valgt at investere i en ny præstebolig i hjertet af Faaborg.

– Ja, der ligger også noget signalværdi i, at vi faktisk har en præstebolig og denne repræsenterer kirken og præsten. Folk vil altid kunne henvende sig til præsten der, da der vil være tjenestelige lokaler tilknyttet boligen, siger han.

Hvorfor valget lige faldt på Vestergade 43, er der flere årsager til fortæller Ingemansen
– Når vi taler om en præstebolig, så skal den leve op til visse krav. For eksempel at det skal være præstens embedsbolig, og derfor skal der være adgang til tjenesteligt kontor med tilhørende toilet. Derudover vil boligen skulle være egnet til f.eks. en ung single præst, en præst med ægtefælle og 3 børn og den mere modne præst, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Ja, faktisk alle de forskellige sammensætninger af familier man kan forestille sig. Alt dette får vi i vores nye præstebolig. Derudover har det været vigtigt for os, at boligen lå godt centralt placeret i Faaborg, forklarer formanden.

Thomas Patrick Ingemansen er glad for det nye køb

Det er gået forholdsvis stærkt med at finde frem til den rette bolig.
– Vi afholdt vores møde med biskoppen i det tidlige efterår, og derefter nedsatte vi en styregruppe, der fik ansvaret for at finde mulige boliger, tage kontakt til ejendomsmæglerne, og hvad der ellers ligger i forberedelserne til køb af en bolig. De var ude at se på fire-fem boliger, men det stod hurtigt klart, at Vestergade 43 havde vores helt store interesse, da den rummede alle de kriterier vi på forhånd havde sat op. Vi har købt boligen til en pris på 2.795.000 kr. og overtager denne fra 1. april 2022. Derefter vil boligen skulle igennem en mindre renovering, førend den kan stå klar til vores nye præst. Vi kender endnu ikke det præcise omfang af renoveringen, men boligen vil skulle gøres i stand, således at den lever op til de standarder man kan forvente. Vi har af sælgeren fået lov til at besigtige ejendommen med arkitekt og håndværkere inden 1. april, så vi kan påbegynde renoveringen kort efter overtagelsesdagen, slutter Thomas Ingemansen.


- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her