Faaborg-Midtfyn Kommunes budget for 2022 er på plads. Og det er en budgetaftale, der betyder, at alle borgere fortsat trygt kan regne med kernevelfærden, når de har brug for den – også i en periode, hvor antallet af både børn og ældre stiger, hedder det i en pressemeddelelse.

For at imødekomme den demografiske udvikling har partierne i aftalen afsat store beløb til særligt børne- og ungeområdet samt ældreområdet, og forligspartierne er meget tilfredse med, at det er lykkedes at fastholde velfærdsniveauet i 2022.

– Vi formår at beskytte kernevelfærden, og det har alle partier og lister i aftalen været meget fokuserede på. Det har været helt afgørende for os, at børnefamilier, ældre og alle dem, der har brug for hjælp og støtte i hverdagen, trygt kan regne med den kommunale velfærd, når de har brug for den. Det sikrer vi med denne budgetaftale,” siger borgmester Hans Stavnsager (S).

Han glæder sig også over, at løftet af velfærdsområderne sker uden at gå på kompromis med kommunens ansvarlige økonomiske politik – og på trods af et budget, hvor det har været nødvendigt at finde besparelser for at få balance i regnskabet.

– Vi har været nødt til at træffe nogle svære valg for at sikre kernevelfærden, men at vi kan styrke velfærdsområderne i et år, hvor vores økonomiske forudsætninger bestemt ikke er prangende, vil jeg godt tillade mig at være stolt over.

Fortsætter investeringer i udviklingsstrategien
I de seneste års budgetaftaler er der investeret store anlægsbeløb i kommunens såkaldte signaturprojekter. Det fortsætter i 2022.

– Når man kommer rundt i kommunen er det tydeligt, at udviklingsstrategien er ved at rykke sig fra tegnebrættet og ud i virkeligheden. I Årslev er Fremtidens Forstad på vej op af jorden, Den Grønne Ø i Nr. Lyndelse er godt på vej, og med Øhavsmuseet, Geopark-besøgscenter og kunstudstillinger i Tulip-bygningen er transformationen af slagterigrunden i Faaborg i fuld gang. Derfor har det også været en nem beslutning, at vi skal holde kursen og fortsætte den positive udvikling i hele kommunen, siger Hans Stavnsager.

På anlægssiden er der bl.a. også afsat midler til at etablere yderligere 58 vuggestuepladser og 80 børnehavepladser i de kommende år i Ringe, Ryslinge, Årslev og på Faaborg-egnen.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten er med i budgetaftalen. Enhedslisten står uden for aftalen.

Læs aftalen om Budget 2022 her.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her