Denne uge er nationale demensuge.

Som en del af det kommunale tilbud, kan borgere i Faaborg-Midtfyn få hjælp til at komme i aktivitet, for det kan være svært at komme ud ad døren, når man lever med demens.

Det ved Jens Rasmussen og hans hustru, Inger, fra egne erfaringer, og de sætter stor pris på kommunens tilbud, som har hjulpet Jens med at komme op af sofaen. Nu kommer han to gange om ugen i Faaborg Billardklub, hvilket giver ham indhold i hverdagen, identitet og et socialt fællesskab.

TEKST OG FOTO: PERNILLE PEDERSEN

Efter et sygdomsforløb, der både har indebåret en blodprop og en hjerneblødning, er hverdagen blevet ganske anderledes for 66-årige Jens Rasmussen.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

–  Jeg mistede helt min lugtesans, og så er det blevet sværere for mig at huske, så det er godt, at jeg har min kone, fortæller Jens Rasmussen.

Inger Rasmussen mærkede tydeligt, at hverdagen med ægtefællen ændrede sig efter sygdommen og de medfølgende skavanker, og hun har efterhånden taget over på alt det praktiske og planlægningsmæssige i hjemmet.

–  Jens er glad for at spille sudoku på sin Ipad eller computeren. Han sidder meget ned, og det er svært for mig at motivere ham til at komme med ud og gå eller cykle en tur, forklarer Ingen Rasmussen.

To formiddage om ugen tog Jens Rasmussen til træning hos fysioterapeuten, mens han resten af tiden var stillesiddende med sine sudoku-grublerier.

Hjælp at hente

Som en del af det kommunale tilbud fik ægteparret besøg af en demenskoordinator, som tilbød dem at få besøg af en brobygger. De takkede ja, og kort efter kom Michelle Mølgaard på besøg.

Michelle Mølgaard er projektleder på RAC. Tidligere har hun fungeret som brobygger, hvor hun bl.a. hjalp Jens Rasmussen ud i aktivitet i Faaborg Billardklub.

– Min kone syntes, det var lidt for meget, at jeg sad derhjemme, hun kunne godt tænke sig, at jeg kom lidt ud. Da Michelle kom, sad vi længe og snakkede, om der var en aktivitet, jeg kunne tænke mig. Vi kom frem til billard, som jeg har spillet for mange år siden, siger Jens Rasmussen.

Michelle Mølgaard kontaktede Henrik Hansen fra Faaborg Billardklub, og de aftalte at komme på besøg en dag.

– Michelle spurgte, om det var muligt for Jens at komme herned og prøve at spille. De kom sammen herned, og det viste sig hurtigt, at Jens passede godt ind – han er jo lige så skør som alle os andre. Og så har han en god humor. Fordelen ved billard er jo også, at man spiller med handicap, så alle er jævnbyrdige, forklarer Henrik Hansen.

Der var flere i klubben, som Jens Rasmussen kendte, og efter andet besøg sammen med Michelle Mølgaard tog han alene afsted.

Jens Rasmussen har fået nogle udfordringer efter en hjerneblødning, men takket være et tværkommunalt tilbud om brobygning er han nu med i et fællesskab i Faaborg Billardklub.

Inkluderende fællesskab

Jens Rasmussen synes godt om komme i klubben, selvom han, ifølge sin egen muntre bemærkning, mest kommer for de andres skyld. Han er nemlig en populær modstander, fordi han taber hver eneste gang.

– Jeg var nok ikke kommet afsted, hvis ikke Michelle var taget med, men nu kommer jeg hver mandag og onsdag. Min telefon minder mig om det, og så kører jeg derned. Det er rart at skulle noget, og så er jeg også træt, når jeg kommer hjem igen, fortæller Jens Rasmussen.

Med pointsystemet i billard kan Jens Rasmussen spille jævnbyrdige kampe mod de andre, selvom det kan knibe med balancen. Klubkammeraterne giver ham tid og er gerne lidt ekstra opmærksomme og hjælpsomme, når det fx tager ham lidt længere tid at gå rundt ved bordet eller skrive på tavlen.

– Det er ikke noget tabu hernede, at Jens har nogle udfordringer, fx kan der være nogle ord, der bliver væk for ham, men det klarer vi altid, fortæller Henrik Hansen.

Jens Rasmussen er meget glad for at have fået hjælp til at komme igang, og tilbuddet er en del af en generel tendens i tiden, hvor der sættes ind fra kommunal side med at forebygge både inaktivitet og ensomhed.

I medgang og modgang

Mens Jens Rasmussen nyder samværet og den efterfølgende snak over kaffen i billardklubben, så nyder hans hustru at kunne invitere sine veninder på besøg i hjemmet.

– Det er rart, at Jens er kommet afsted til billard, og han er jo så glad for det. Samtidigt giver det mig lidt luft og lidt tid alene, et mentalt pusterum. Andre gang tilrettelægger jeg det således, at mine veninder kommer på besøg, mens Jens er i klubben. Det har gjort det nemmere at være kone, forklarer Inger Rasmussen.

Inger Rasmussen kendte ikke på forhånd til tilbuddet om brobygning, men hun er overmåde begejstret for det.

To formiddage om ugen spiller Jens Rasmussen billard sammen med sine klubkammerater. I klubben kender kammeraterne til de udfordringer, Jens Rasmussen har, og de er gode til at være opmærksomme og behjælpelige.

– Det er virkelig et alletiders tilbud med mange valgmuligheder. Det er også lettere for en udefra at motivere folk til at komme i gang. Jeg havde nok aldrig fået ham til at komme afsted, fortæller Inger Rasmussen.

Begejstringen viser sig også hos Jens Rasmussen, men i en mere underfundig og afdæmpet form.

– Jeg havde da nok overlevet uden billard, men det har givet mig noget indhold, og jeg er da glad, når jeg kommer derned. Men det kunne nu være rart at vinde engang imellem, siger Jens Rasmussen.

Tilbuddet om brobygning gælder for alle borgere, der har kognitive udfordringer og har kontakt til kommunens demenskoordinatorer.

INFOBOKS:

Tilbuddet om brobygning er en del af det lokale rådgivnings- og aktivitetstilbud (RAC) for mennesker med let til moderat demens og deres pårørende.

RAC er et tværkommunalt samarbejde mellem Assens, Nordfyns, Langelands og Faaborg-Midtfyns kommuner.

På demensrac.dk kan man læse mere om RAC.