Hvor der sidste år nærmest var jubelstemning, over antallet af nye elever der søgte mod Faaborg Gymnasium, er antallet i år nede på et mere normalt og forventeligt niveau.

Der er sket en nedgang i søgningen fra kommende elever fra 69 sidste år til 50 i år.

Nedgangen i antallet af kommende 1.g’ere på Faaborg Gymnasium ødelægger dog ikke nattesøvnen for rektor Jesper Hasager Jensen.

– Det kommer ikke som nogen overraskelse, da vi havde langt større søgning end vores årlige forventning sidste år, og hvad vores budget tilsagde. Vi vidste, at mange fravalgte efterskole sidste sommer, og derfor frygtede vi en endnu større nedgang nu, end vi har haft. Vores mål i år er 54 elever og der plejer altid at komme ekstra efter fristen her i marts, sidste år kom der 10 ekstra, fortæller rektoren overfor Det Rigtige Faaborg.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her
Rektor Jesper Hasager er ikke overrasket over faldet i søgningen fra kommende elever.

Adspurgt om årsagen til faldet svarer Hasager:

– Man kan aldrig helt vide, hvad årsagerne er, men vores bud er, at årsagen er det store optag sidste år samt flere der søger til 10. klasse, da de frygter at have fagligt efterslæb efter nedlukning og samtidig frister 10.klasse ekstra i år, da den flyttes til vores bygning som en del af Campus Faaborg.

Når det så er sagt, ser vi for første gang på Fyn for alvor, at gymnasierne er ramt af de samme udfordringer som i flere store danske byer, nemlig at eleverne søger til de centralt beliggende gymnasier i de store byer og fravælger gymnasier i andre områder og gymnasier med en stor andel af elever med anden etnisk herkomst end dansk. Det er en meget alvorlig udfordring for sammenhængskraften, og der skal politisk handling til for at få ændret denne tendens. I Faaborg er der heldigvis så langt til Odense med bus, at få elever søger den vej, men vi er meget opmærksomme på denne problematik, og håber meget på, at folketinget snart får lavet klare regler om fordeling af elever, argumenter rektoren.

Faldet i antallet af kommende elever betyder dog ikke, at man behøver frygte for gymnasiets fremtid.

– Nej på ingen måde. Til gengæld skal vi glæde os til ,at vi får 50-60 nye gymnasieelever plus 35-40 elever fra 10.klasse ind i vores bygning. Og målet er stadig, at der udbydes erhvervsuddannelser fra sommeren 2022, og den proces kører meget fornuftigt.  Vores budget er tilrettelagt efter 54, så det er bestemt ikke et kritisk niveau, og vi forventer et fornuftigt økonomisk driftsresultat i 2021, som vi også havde i 2019 og 2020. Der er heller ikke udsigt til at der skal afskediges undervisere, vi er faktisk ved at ansætte flere lærerkræfter i øjeblikket, slutter Jesper Hasager.