Tekst: Christina Bøgebjerg
Foto: Stavn, udgave 2020

Vidste du, at en elefant fra et besøgende cirkus bevægede sig gennem Strandgade i 1898?

Det er en af de historier, du kan blive klogere på, hvis du får fingre i det seneste eksemplar af det lokalhistoriske tidsskrift Stavn.

Tegningen af elefanten hænger på Faaborg byhistorisk arkiv, og historien blev beskrevet af Flemming Brandrup i Stavn i 2020

Finn Kyhn er med i redaktionen for bogen.
– Formålet med bogen var oprindeligt at få de lokale historier ud, så de ikke bare lå i en skuffe. Historien, også lokalhistorien, er en del af vores kulturarv. Uden den ville vi ikke være her. Vi har alle fået historier af vores bedsteforældre og forældre, men kan typisk ikke huske dem. I Stavn kan man få dem genfortalt. Historierne spænder vidt fra eksempelvis arkæologiske udgravninger til, hvordan det var at være kokkepige på Brahetrolleborg Slot. Vi sørger også for, at der i hver udgave er historier med fra alle sogne i den gamle Faaborg Kommune, fortæller Finn Kyhn.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

– Hvert sogn har sit eget lokalarkiv, og det er fra dem, vi i redaktionen på Stavn, får historierne. Vi gennemlæser artiklerne, finder billeder, hvis skribenterne ikke selv havde fotos, og sender dem til tryk. Hvert år i november afholder vi reception, hvor forfatterne inviteres med, og bladet præsenteres for pressen. Vores største kundegruppe er folk, der bor, eller har boet i den gamle Faaborg Kommune. I mange hjem abonnerer man fast på Stavn gennem sit lokale arkiv for at være sikker på at få det. Det ligger under mange juletræer hvert år, eller bliver givet som en fast mandelgave, fortæller Finn Kyhn.

– Det er alle med interesse for lokalhistorien, der kan bidrage med en artikel. Man kan fra de forskellige arkiver hente en forfattervejledning, hvor man får gode råd ift. for eksempel længde og brugen af billeder. Det må også gerne være historier af nyere dato, opfordrer Finn.

Har du en gammel dagbog fra bedstemor, et gammelt Faaborg klenodie eller din far’s erindringer fra opvæksten i Faaborg området, så kig forbi lokalarkiverne. – Hvis du ligger inde med effekter, som kunne have interesse for Stavn og lokalarkiverne generelt, er du meget velkommen til at kigge forbi dit lokale arkiv, eller tag fat i mig, afslutter Finn.

Hans Brandt startede lokalarkivet Faaborg i 1937, det første i Danmark.

Bogen Stavn, eller Årsskriftet, som det også er, udkommer en gang i slutningen af hvert år i farver i ca. 1350 eksemplarer, første udgivelse var i 1988. Den bliver stort set udsolgt hvert år, og bliver også købt af historikere. Finn Kyhn anbefaler at støtte lokalarkiverne ved at købe bogen hos dem, men man kan også købe den ved Bog & Ide på Østergade.

Vil du have en historie med i Stavn, skal den indleveres til dit lokale arkiv inden 1. juni hvert år.

Stavn dækker den gamle Faaborg Kommunes sogne, og historierne kommer således fra både Faaborg, Lyø, Avernakø/Korshavn, Horne, Svanninge, Brahetrolleborg, Haastrup, Vester Aaby, Aastrup, Diernæs og Øster Hæsinge.
Det er gratis at bruge lokalarkiverne, dog er der brugerbetaling på kopiering og scanning af materiale.