Faaborg-Midtfyn Kommune bliver en del af DK2020 og har det nu som erklæret mål, at kommunen senest i 2050 skal have en netto nuludledning af drivhusgasser.

De faaborg-midtfynske klimaambitioner har i dag fået et gevaldigt nøk opad. Ved at tilslutte sig projektet DK2020 forpligter Faaborg-Midtfyn Kommune sig nemlig til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutrale i 2050 og modstandsdygtige over for klimaforandringerne.

Og det er ikke kun kommunen om organisation, der skal være klimaneutrale: Den nye klimaambition gælder Faaborg-Midtfyn som geografisk område, så det er det samlede klimaaftryk – det vil sige også fra virksomheder, borgere og så videre – der skal være nul i 2050.

Vejen til klimaneutralitet går gennem en ambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som Faaborg-Midtfyn nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og de fem regioner, der er partnerne bag projektet. Klimaplanen forventes at være klar i løbet af 2022.

En markant beslutning
Beslutningen om at blive en del af DK2020 har både været diskuteret i det midlertidige politiske udvalg om FN’s verdensmål og behandlet i kommunalbestyrelsen i oktober, hvor der var bred enighed om at tilslutte sig projektet.

Borgmester Hans Stavnsager (S) kalder det for en markant beslutning, at Faaborg-Midtfyn vil være klimaneutrale i 2050.

– Det er i mine øjne kæmpestort, at vi nu på lokalt plan tilslutter os ambitionerne fra Paris-aftalen. Vi har selvfølgelig løbende arbejdet på at sænke vores CO2-udledning, og vi er allerede godt i gang med klimatilpasningen, blandt andet i Faaborg og i arbejdet med den nye bydel i Årslev. Men nu går vi all-in på at reducere vores udledninger, og i mine øjne er det kun logisk, at vi i Faaborg-Midtfyn tager vores lokale klimaansvar, siger Hans Stavnsager, som ser frem til at komme i gang med det konkrete arbejde.

Borgmester Hans Stavnsager har klimaplanen klar.


– Selvom det på overfladen kan lyde som en selvfølgelighed, at vi vil være CO2-neutrale, så er det en beslutning, der vil påvirke hele Faaborg-Midtfyn, og som kræver involvering fra borgere, virksomheder, kommune og civilsamfundet for at nå i mål. Det bliver ikke nemt, og der er ingen quickfixes, men jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet og tage de første skridt mod at nå vores ambitiøse målsætning.

Det midlertidige politiske udvalg om FN’s verdensmål, et såkaldt §17, stk. 4-udvalg, har deltagelse af en række nøgleinteressenter og lokale borgere, som arbejder med syv udvalgte verdensmål. Udvalget skal bl.a. komme med anbefalinger til CO2-reducerende tiltag og sikring mod klimaforandringer, og resultatet af arbejdet skal indgå i kommunens kommende klimaplan.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her


Fakta: Faaborg-Midtfyn Kommunes kommende klimahandlingsplan skal…

  • definere hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan opnå netto nuludledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for f.eks. 2030.
  • demonstrere hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og lang sigt i form af f.eks. øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
  • opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementeringen af planen forventes at medføre.
  • beskrive hvordan planen kan implementeres ved hjælp af Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser.