Torsdag aften oplyser Faaborgegnens Efterskoles bestyrelse, at man har indgået en aftale mellem skolens bestyrelse og forstander Ulrik Hoffmann om, at Ulrik Hoffmann efter gensidig aftale vil fratræde sin stilling på skolen pr. 1. december 2020.

Skolen ønsker Ulrik Hoffmann held og lykke frem over og takker for hans indsats på skolen. Der vil nu igangsættes en rekrutteringsproces, og for at skabe ro om denne opgave har bestyrelsen drøftet forskellige
muligheder for en konstituering af en midlertidig forstander.

Bestyrelsen har besluttet at konstituere Asbjørn Nielsen som midlertidig forstander. Han kommer fra Efterskoleforeningens task force. Asbjørn Nielsen er 50 år og har stor erfaring i ledelse og er Grundtvig-
Koldsk funderet. Asbjørn Nielsen har blandt andet været forstander på Skibelund Efterskole.

Asbjørn Nielsen vil starte på Faaborgegnens Efterskole 1. december 2020. Asbjørn Nielsen er foreløbig ansat til 1. juli 2021, så han sammen med skolens personale kan gøre skoleåret færdigt for de nuværende elever og forældre.

Det Rigtige Faaborg har været i kontakt med bestyrelsesformand Hanne Outzen, der fortæller, at man ikke har yderligere kommentarer og henviser til ovenstående meddelelse.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ulrik Hoffmann.