- Annonce -

Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Henrik Poulsen

Sidste år fejrede Naturstyrelsen, at Svanninge Bakker og Bjerge som det eneste sted på Fyn var optaget i Danmarks Naturkanon. Bakkerne er et traditionsrigt område, og faaborgenserne følger godt med, når der sker ændringer og nye tiltag. Læs med om historien og fremtiden for bakkerne.

Forsynet med termosokker, gummistøvler og halstørklæde møder skovrider Jakob Harrekilde Jensen op foran restaurant Skovlyst. Jakob Harrekilde Jensen er chef for Naturstyrelsen på Fyn og har indvilliget i at fortælle om bakkernes historie, deres kulturelle betydning og om styrelsens fremtidsplaner for området.


Traditioner og romantik
Svanninge Bakker har en lang historie – både som et yndet landskabssted og som et folkeligt samlingssted.

– Tilbage i romantikken i 1800-tallet var bakkerne er sted, hvor fx københavnerne valfartede til stedet som en slags vildmarksturisme. Måske også fordi stedet i virkeligheden er så udansk på grund af det meget kuperede terræn.

Udsigtspladsen med talerstolen har også en historiefyldt fortid, både som samlingssted for ungdomslivet og for politiske foreninger, men måske er bakkerne mest af alt kendt som kulisse for den sydfynske malerkoloni.

– Svanninge Bakker blev brugt meget af malerne, også kaldet Fynboerne. Fritz Sybergs måske mest kendte maleri er et gengivelse af bakkernes særlige natur og har tilmed titlen ‘Aftenleg i Svanninge Bakker.’

Maleriet er blevet centralt i fortællingen om Fynbomalerne og kunstnerkolonien i Faaborg omkring år 1900, og det gengiver den særlige stilhed og stemning, der er i det kuperede landskab. I dag kan maleriet ses på Faaborg Kunstmuseum.

Et særligt stykke natur
Svanninge Bakker er ikke en skov. Eller, det var det engang. Men oprindeligt var det et overdrev, og det skal det efter planen være igen. Omkranset af mindre skovstykker, og med Svanninges kirketårn og øhavet i baggrunden kan man vandre i det helt unikke stykke natur, som et overdrev byder på. Et overdrev domineres af græs og urter og er en truet naturtype i hele Danmark.

– Et overdrev tillader et helt særligt plante- og insektliv, som ville forsvinde, hvis vi ikke passede og vedligeholdte området og sikrede lys og luft til jordbunden.

Da stormen i 1999 væltede en stor del af de nåletræer, der stod i bakkerne, startede planerne med at genskabe det oprindelige overdrev for alvor.

– Vi er netop nu i gang med at fælde flere af de store egetræer, der er i området. Formålet er at åbne op for både udsigten og for lyset til overdrevet.

Netop nu går flere medarbejdere fra Naturstyrelsen rundt i bakkerne og fælder de sidste af de egetræer, der skygger for jordbunden og udsigten over øhavet.

I alt var 1.671 naturskønne områder indstillet til optagelse i Danmarks Naturkanon, men kun 15 steder klarede sig gennem udvælgelsen. Som det eneste sted på Fyn sikrede Svanninge Bakker og Bjerge sig en plads i kanonen. I begrundelsen skrev juryen bl.a. om bakkerne:

“Om sommeren kan børnene tumle sig i græslandet med gyvel og lyng, som det så ud for 200 år siden, og her har vi Fyns bedste kælkebakker om vinteren. Hver eneste bakketop i det kuperede landskab afslører en ny og endnu mere bjergtagende udsigt end den foregående. Fyn er Danmarks have, men lige her får haven lov at være lidt vildere.”

Mellem traditioner og trends
Med sine 325 hektarer og op til 300.000 gæster årligt er bakkerne Naturstyrelsens mest besøgte naturområder på Fyn, og styrelsen har et stort fokus på at imødekomme alle, der har lyst til at bruge netop denne natur. Samtidigt har de et øje for den tradition, som området også repræsenterer.

– Vi har mange ting, som vi skal tage hensyn til, når vi lægger planer for området. Ført og fremmest skal vi passe på naturen heroppe, som skal bevares som et overdrev. Herudover er der mange folk, som værdsætter den rolige gåtur, som området tilbyder, samtidigt med at flere og flere ønsker at komme ud i naturen og bakkerne på nye måder.

Der er mange måder at færdes i bakkerne på, fx vandreture, på hesteryg på Riderute Sydfyn, i løb rundt på orienteringsbanerne eller på mountainbike på de afmærkede spor. På det seneste har der været en stor efterspørgsel på nye og mere moderne mountainbike-spor, og sammen med Geopark Det Sydfynske Øhav, Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Ski – og Motionsklub er Naturstyrelsen i gang med et stort projekt.

– Vi har et gammelt og utidssvarende spor, og det vil vi i gang med at forbedre og gøre mere sikert. Sporten har udviklet sig meget, og vi vil kunne tilbyde flere sværhedsgrader. Der bliver et blåt spor med mulighed for ‘røde tilvalgsruter’. Udvidelsen bliver på et par kilometer, og det er planen at forbinde sporet med Gåsebjergsand.

Hver gang, Naturstyrelsen godkender nye tiltag i bakkerne, skal generne for de øvrige, der færdes i området, indtænkes. Så det nye spor vil forhåbentligt ikke unødigt forstyrre freden for dem, der værdsætter roen i bakkerne, forklarer skovrideren.

Fakta om Svanninge Bakker
Bakkerne er skabt af ismasser for ca. 20.000 år siden De stejle skrænter og dybe kløfter er senere skabt af smelte- og regnvand.
Fik omkring 1750 tilnavnet ‘De Fynske Alper’.
Bakkerne er ejet af Naturstyrelsen Bjergene er ejet af Bikubefonden.

- Annonce -