Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har de to seneste dage været på budgetseminar, hvor de har taget hul på opgaven med at lægge kommunens budget for 2019.

Seminaret skyder officielt forhandlingerne om næste års budget i gang, og forårets kuldsejlede reform af udligningssystemet betyder, at det er en svær politisk opgave, der ligger foran kommunalbestyrelsen, lyder det i en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

– Efter år med tilbagegang i befolkningstallet har vi vendt udviklingen. Vi får flere borgere, vi har vækst i antallet af hushandler, og vi er blandt de kommuner i landet, hvor boligpriserne stiger mest. Vi er med andre ord rigtig godt på vej i forhold til den positive udvikling, vi ønsker at skabe, siger borgmester Hans Stavnsager, men tilføjer så:

- Annonce -

– Et udskældt kriterie i udligningssystemet, som Folketinget ikke kunne enes om at reformere, betyder imidlertid, at vi alligevel mangler 46 mio. kr. for at få næste års budget til at hænge sammen. Så det er en svær opgave, vi har taget hul på, konstaterer borgmesteren.

Mange kommuner i samme situation

Flere fynske kommuner har en befolkningsfremgang, som betyder, at de falder ud af det såkaldte tilbagegangskriterie. Sidste år faldt Nordfyn ud. I år er det Faaborg-Midtfyn, Assens og Svendborg. Næste år ser Kerteminde ud til at følge trop. Alle med store økonomiske udfordringer til følge. For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder det en reduktion i udligningen i 2019 på 66 mio. kr. Heldigvis gik et andet kriterie den modsatte vej, og resultatet er et tab i udligning på 46 mio. kr.

– Jeg vil endnu en gang komme med en opfordring til Folketinget om at se på udligningssystemet. Hvis Christiansborg ønsker at gøre noget for den kernevelfærd, vi leverer i kommunerne, så giv os en udligningsreform, hvor vi ved, hvad vi har med at gøre fra år til år. Det vil give mere stabilitet i vores service til borgerne.
 
Besparelser er nødvendige
Det er ikke kun budgettet for 2019, der giver kommunalbestyrelsen udfordringer. Også i de følgende år er der stor usikkerhed om rammerne for kommunens økonomi, siger Hans Stavnsager.

– Vi forventer, at vi også i 2020 vil have udfordringer, så vi er nødt til at bringe besparelser i spil. Vi kommer til at gøre nogle ting, der vil gøre ondt. Både på os og på borgerne.

Udviklingstiltag skal fortsætte
Borgmesteren lægger vægt på, at den langsigtede strategi for at skabe en positiv udvikling i kommunen skal fortsætte.

– Vi har arbejdet målrettet på at skabe en positiv udvikling, og resultaterne er begyndt at vise sig. Vi er to tredjedele over vadestedet, og selv om den nuværende økonomiske situation har givet os våde fødder, er det vigtigt, at vi fortsætter fremad i stedet for at gå tilbage.

– Vi er i en situation, hvor vi naturligvis vil være forsigtige med at starte nye ting op. Men vi skal have modet til at fortsætte de ting, som vi har sat i gang, og som allerede har vist en god effekt, slutter Hans Stavnsager.