Foreningen har 123 år på bagen, men er i overhængende fare for at lukke.

Bestyrelsen i foreningen har ikke været fuldtallig siden sidste års generalforsamling, hvor manglende opbakning betød, at der kun kunne samles fire medlemmer til en bestyrelse.
De fire tilbageværende medlemmer har delt opgaverne i mellem sig uden nogen egentlig formands- og sekretærfunktion. Nu går den ikke længere.
– På sidste bestyrelsesmøde sad vi to og kiggede på hinanden, fortæller bestyrelsesmedlem Christina Hansen, der står bag foreningens nødråb.

To af de fire medlemmer stopper af helbredsmæssige og personlige årsager – ingen står klar til at tage over.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

– Det er alvorligt. Det er en reel trussel, at Faaborg Gymnastikforening risikerer at lukke.
Ingen har på nogen måde vist interesse for bestyrelsen, og da to af os forlader vores poster, giver det ikke mening at fortsætte, hvis ikke nogle melder sig, sådan siger Christina Hansen, der er en af dem, der træder ud af bestyrelsen.

Foto: Faaborg Gymnastikforening

Medlemstallet er dalet voldsomt i foreningen de senere år, og er nu på 94.

Årsagerne er i følge Christina Hansen flere:
De voksne benytter sig af andre mere fleksible tilbud som fitness.
Lange skoledage afskærer en del børn fra at gå til gymnastik.
Bernstofminde og Ollerup har bedre tilbud end os, når det kommer til springgymnastik.

Alt dette er med til at skabe en ond spiral, der desværre betyder, at det vigende medlemstal også afspejler sig i lysten til at deltage i bestyrelsesarbejdet, forklarer hun.

– Foreningen har brug for nye kræfter, nye inspiration og ny gejst.
Det vil være frygteligt, hvis foreningen må lukke og slukke. Vi har allerede prøvet en masse uden held: plakater, mail til alle i vores netværk, opslag på facebook og lignende.
Lige lidt har det desværre givet, nemlig ingen ting, sukker Christina Hansen.

Foto: Faaborg Gymnastikforening
Der er flere årsager til, at det i følge Christina Hansen er vigtigt at kæmpe for foreningens
eksistens.- Undersøgelser viser, at gymnastik er godt for både børn og voksne.

Det er sundt, giver sammenhold, og så er det et godt tilbud til alle os “bolddumme”, lige som det styrker både motorik og styrke hos deltagerne, siger Christina Hansen.Håbet er naturligvis, at der sidder nogle og læser dette, som har lyst til at komme med nye inputs og en lyst til at hjælpe os med at komme videre, fortæller hun.

Skulle du have lyst til at høre mere om foreningen, og de udfordringer den står overfor, kan du kontakte Christina Hansen her:
Tlf: 51200661
Hjemmeside: www.faaborggymnastikforening.dk
Email: kontakt@faaborggymnastikforening.dk

Faaborg Gymnastikforening holder generalforsamling d. 21. februar.
Tid og sted er endnu ikke på plads på grund af ombygningen af Forum Faaborg.
Begge dele annonceres dog på hjemmeside og forenings facebookside inden længe.

Foto: Faaborg Gymnastikforening