Faaborg Golfklub afholdt forleden sin årlige ordinære generalforsamling med et stort fremmøde, lyder det i en pressemeddelelse.

Efter godkendelse af beretning og regnskab blev Claus Halken, Børge
Bisgaard, Jette Wulff og Morten From-Nielsen valgt til bestyrelsen mens Elsebet Lundgreen
og John Andersen valgtes som suppleanter.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Ebbe Durck som
formand, Søren Pedersen som næstformand, Børge Bisgaard som kasserer og Jette
Wulff som sekretær.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Faaborg Golfklub kan se tilbage på et år, hvor man kunne fejre 25 års jubilæum, og formand Ebbe Durck berettede om en meget flot medlemstilgang på 112 spillere,
hvilket med udgangen af 2017 resulterer i et medlemstal på 582 aktive og 72 passive
medlemmer.

Ud over fejringen af 25 års jubilæet, som blev bakket massivt op af medlemmerne,
har fokus i det forløbne år været på en forskønnelse af banen, som er udført i tæt samarbejde mellem baneudvalg, klubbens nye chefgreenkeeper Klaus Krogh og Skov-
& Naturstyrelsen. Med forskønnelsen af banen i de smukke, kuperede Svanninge

Mange nye spillere fandt i årets løb vej til de smukke baner i Svanninge Bakker.

Lidt malurt i bægeret var der dog også til generalforsamlingen.
Bestyrelsen modtog nemlig i efteråret, forpagter af Café Dalkilden Brian
Westphals opsigelse af forpagtningsaftalen, idet Brian fra begyndelsen 2018 overtager
Faaborg Byferie. På den baggrund søger klubben ny forpagter for tiltrædelse i løbet af
foråret 2018.

Sommeren 2017 var ikke den bedste at være golfspiller i.