Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Henrik Poulsen

I mange år har Levins Hus i Vestergade lagt lokaler til kunstudstillinger, møder og andre kunstaktiviteter. Nu har en ny forening set dagens lys, og de ønsker at skabe et fællesskab, der kan bidrage til kunst- og kulturudviklingen – både lokalt og med et internationalt perspektiv. Velkommen til Levins Kultur Center.

NYT KONCEPT FOR AKTIVITETER I LEVINS HUS
Hovedformålet med etableringen af Levins Kultur Center er, at husets anvendelse ændres, således at der ikke længere blot er tale om et hus med udstillingslokaler. Levins Hus skal være et sted, hvor man kan opleve nye kulturelle og kunstaspekter – også med international inspiration.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Der hersker stor enighed om husets fremtoning, hvor den ydre og indre istandsættelse allerede er gennemført. Nu skal der søges flere fondsmidler til at istandsætte udhus og garage. Hvad Levins Hus på indholdssiden kan bidrage med til Faaborgs kulturliv fremgår af de mange aktiviteter, de har sat ind i deres årshjul, som aktuelt ligger til godkendelse hos kommunens kulturudvalg. Her er det meningen, at frivillige aktører skal støtte op om at få etableret og udviklet et stærkt kunst og kultur-tilbud.

– Konceptet for aktiviteterne i Levins Hus er at skabe en folkelig institution med sigte og respekt for formålet i fonden. Vi skal udvikle husets aktiviteter, og gerne gennem temaer, der rækker bredere ud, siger Steffen Frederik Møller.

For selvom huset har været brugt flittigt som udstillingssted for både lokale kunstnere og foreninger, så ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune og Levins Fond, at der sker noget andet med stedet. Levins Hus skal nu være mere en smeltedigel for en udvikling af kunsten og kulturen i byen.

– Der er mange andre steder i Faaborg, hvor kunstnerne og foreninger gratis kan udstille og bruge lokalerne, fx Direktøren, Tulip-bygningen, Byskolen og Helios. Levins hus er et lille hus med begrænset plads, og vi ønsker at skabe aktiviteter, andre ikke gør. Vi skal være en anden platform, én der inddrager byens borgere. Det er nødvendigt, for at huset har en fremtid, siger Steffen Frederik Møller.

Levins Kultur Center har været etableret i godt et år nu, og der har været stor interesse for de hidtidige aktiviteter, der inkluderer bl.a. foreningens åbningsdag, åbent hus til Faaborg by Night, haveseancer med spisning samt flere foredrag og rundvisning i samarbejde med Helios.

VIDTSPÆNDENDE VISIONER
Bestyrelsen i Levins Kultur Center, der foruden Steffen Frederik Møller også tæller Kirsten Merete Langkilde og Niels Jørgen Martins da Costa Santos Langkilde, er alle kunstinteresserede og yderst inspirerede til at lægge mange frivillige timer i den nye forening.

– Det er vigtigt, fordi det er spændende at have en anden type kulturaktivitet end den eksisterende. Vi ser os som et udviklingslaboratorium. Vi har bare et lille hus, og kan ikke lave noget stort, men vi kan inspirere til noget stort, siger Steffen Frederik Møller.

Nogle af det tiltag, der skal inspirere til noget større, er bl.a. iscenesættelse af forskellige temaer. Her vil foreningen med hjælp fra frivillige, lokale kræfter gerne oplyse om, drøfte og perspektivere begreber som fx bæredygtighed eller biodiversitet. Debatterne skal inspirere til noget mere og noget nyt, og selvom det kan lyde højpandet, så forsikrer Steffen Frederik Møller, at det langt fra er tilfældet.

– Vi vil også gerne afholde symposier med tidsaktuelle eller filosofiske problemstillinger, hvor indspark fra lokale er velkomne. Eller måske en drøftelse omkring bevaring af gamle huse – hvordan gør man det bæredygtigt? Vi vil med disse møder og saloner gerne i dialog med byens borgere og gøre det relevant, siger Steffen Frederik Møller.

Bestyrelsen har også et internationalt sigte. De er påbegyndt et dansk-tysk samarbejde med kunst- og kulturinstitutioner i Nordtyskland, hvor de ønsker at skabe fælles kunst- og kulturudstillinger med udenlandske universiteter og fonde, så de kulturelle projekter kan udbredes på en international platform.

Som et led i moderniseringen og nytænkningen vil Levins Kultur Center også gerne formidle historisk og kulturel kunst på enere moderne måde, nemlig digitalt. Her vil de anvende det digitale værktøj ‘Time Machine Europe’, som fx kan visualisere gamle, digitaliserede, håndskrevne dokumenter.

– Her kan vi fx vise et digitalt udpluk af Faaborg som købsstad gennem små film, små klip og små interviews, der alle fortæller noget om, hvad Faaborg er, siger Steffen Frederik Møller.

Du kan følge med i de kommende aktiviteter, der annonceres på hjemmesiden og i de lokale medier.

HUSETS HISTORIE
Karnaphuset blev opført efter bybranden i 1728 og var i en årrække ejet af købmandshuset Ploug, men kom senere i familien Levins eje. Her etablerede Benjamin Levin i 1856 en produkthandel, og det smukke bindingsværkshus blev opkaldt efter den jødiske Levin-familie og er i dag et at de få fredede byhuse i Faaborg.

Familien, der bestod af Benjamin og hans kone, Hanne, og deres 12 børn, boede i forhuset, og produkthandlen blev senere drevet af én af sønnerne, Joseph, og senere ledet af Gunner Nielsen, der drev virksomheden, indtil den lukkede i 1967.

Karnaphuset forblev i Levin-familiens eje i en årrække og blev nu benyttet som feriebolig for medarbejderne. Faaborg Kommune købte pladsen og lagerbygningerne i 1970, og her blev den brolagte parkeringsplads, der endnu eksisterer, anlagt.

I stue-etagen består byhuset af to mindre lokaler og en mellemgang samt et køkken, mens førstesalen var en lille lejlighed med en stue, to soveværelse og et badeværelse, der nu er indrettet som to kontorer, et arkivrum og soveværelse.

I 1993 blev karnaphuset doneret til Faaborg Kommune og har i en årrække været lånt ud til kunstudstillinger, hvor kunstnerne også kunne bo i huset i udstillingsperioden.

Samtidigt blev Levins Fond oprettet, hvor økonomiske midler var afsat til at sikre husets vedligeholdelse og sikre, at huset formål om at oplyse om kultur og kunst i samspil med byens borgere gennem udstillinger og arrangementer blev opfyldt.

I 2013 blev der lavet mere moderne vedtægter i fonden, da de gerne ville sikre, at Levins Hus bidrager til Faaborgs kulturliv og kulturlivets fortsatte udvikling.

I august 2022 blev foreningen Levins Kultur Center således etableret, og de har til formål at skabe en folkelig institution med sigte for formålet i Levins Fonds vedtægter.