Annonce/artikel

Når Ib Laursen den 31. december forlader Korinth Entreprenørfirma A/S, som han i mange år har drevet sammen med Jørn Høj, markerer det afslutningen på et længe planlagt generationsskifte.

– Jørn og jeg har længe talt om, hvad vi skulle, når jeg går på pension. Dødvande er farligt, så vi lagde en plan, så både medarbejdere og kunder kunne fornemme, hvad der skal ske fremadrettet, siger Ib Laursen.

Derfor startede Korinth Entreprenørfirma A/S tilbage i 2014 på at indsluse en yngre generation, og her trådte Ibs ældste søn, Bjarke Laursen, ind i ejerkredsen.

– Kontinuitet er vigtigt for kunderne. Det er en kvalitetssikring, vi bevidst har stilet efter. Det tager minimum syv år at overdrage et firma, og det er vigtigt at få den rigtige person ind og danne den rigtige sammensætning i ledelsen, siger Ib Laursen.

I 2018 trådte endnu en yngre person, Jacob Østerberg, ind i ejerkredsen, hvor han blev indrullet i en fastlagt kompetenceplan.

– Der blev lavet en tidslinje fra starten – med årstal over uddannelser, så vi er klar med alle relevante kompetencer, når Ib træder fra, forklarer Jacob Østerberg.

Thor Laursen er yngste søn af Ib Laursen og blev udlært i 2021. Det har ligget i kortene, siden han var dreng, at han en dag skulle overtage i firmaet, og han står nu klar til at overtage en del af ledelsen efter sin far.

– Der kommer helt naturligt nogle små ændringer i ledelse og administrations-delen, men vi vil have fokus på at fastholde den samme gode ånd, der giver et godt arbejdsmiljø. Vi har mange medarbejdere, som har fejret jubilæer i firmaet, det skulle vi gerne kunne fortsætte med. Kunderne skal så vidt muligt ej heller bemærke generationsskiftet, andet end den positive side af forløbet, siger Thor Laursen.

Med en yngre generation ved roret, er det vigtigt, at hele firmaet bakker op, og her har Korinth Entreprenørfirma A/S også været på forkant.

– Både da Bjarke og Jacob indtrådte i ledelsen, havde vi brancheforeningen med ind over. De fortalte kort og godt, at man enten kan håne en ung mand, der starter, eller man kan bakke op – og heldigvis har alle bakket op, siger Ib Laursen.

Thor Laursen på 22 år er helt klar over, at han er en ung mand, der indtræder i en lederrolle, men han er fortrøstningsfuld og klar til at tage over den 1. januar.

– Det vigtigste, for at det lykkes, er at være bevidst om, at sparring og samarbejde er alfa og omega. Men med medarbejdernes erfaring og mit gå-på-mod, så tror jeg på, at det går op i en højere enhed.

Dette markeres ved en reception d. 10. november kl. 11-15 hos Korinth Entreprenørfirma A/S Hågerupvej 35.