I Herning Kommune nyder plejehjemsbeboere og skole-elever godt af hinandens selskab. På tværs af generationer bringer de hver især en værdi ind i fællesskabet, og samvær er nu sat på skoleskemaet. Repræsentanter fra to skoler og to plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune har været til inspirationsmøde om ‘at samskabe på tværs af generationer’, og i skoleåret 22/23 kommer der også samvær på skoleskemaet her. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Politikerne i Faaborg-Midtfyn har sat generationsmøder på dagsordenen. Møder, der skal skabe sammenhængskraft mellem børn og ældre. Der er som bekendt ingen grund til at opfinde den dybe tallerken flere gange, og derfor havde projektleder af projektet ‘Sammen om livet’, Karin Ottosen, inviteret Belinda Hornshøj fra Herning Kommune til at holde oplæg om det projekt, der med succes har kørt i knap 10 år i det midtjyske, Heartwork.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Blandt tilhørerne var ledere og medarbejdere fra Brahesminde Skole og Øhavsskolen samt repræsentanter fra Steensvang og Prices Have Centreret, ligesom områdelederen for de kommunale plejehjem og skolechefen var mødt op.

Det handler om relationer

Belinda Hornshøj er skolelærer i Herning, og hun er optaget af det betydningsfulde udbytte, der kan komme af social innovation. Kan man gentænke nogle strukturer, og tilmed på en måde, der tapper ind i den nationale ensomhedsstrategi? 

– Vi var med en førsteklasse på plejehjem for at synge, og det var ligesom, at der skete noget magisk, som hvis der var kastet tryllestøv. De ældre rakte ud, og der knyttede sig bånd mellem de ældre og eleverne. Jeg fik øje på noget værdifuldt, fortæller Belinda Hornshøj.

Belinda Hornshøj pitchede en idé til de rette folk, og kort tid efter var projektet søsat, og besøg på plejehjem var på skoleskemaet.

Efter en succesfuld opstartsperiode i Herning Kommune deltager 15 skoler og otte plejehjem nu i Heartwork, hvilket betyder, at 750 børn og ældrevenner ses på ugentlig basis.

– Ikke alle går den lige vej gennem livet, der er nogle, vi skal hjælpe. Og alle kan få udbytte af at mødes på tværs af generationer, både rent fagfagligt, men også i forhold til dannelse. Måske har de ældre noget i rygsækken, som vi med fordel kan putte ned i børnenes, siger Belinda Hornshøj.

På besøg hos de ældre, hvor eleverne kaldes ‘forkælelsesvenner’, skabes der håb og en tro på, at man har noget at bidrage med, uanset om man har demens eller er en urolig elev i skolen. På tværs af generationerne kan man dele NOGET med NOGEN og have en fornemmelse af, at man kommer med en værdi for andre.

Chef for Opvækst og Læring, Christian Elmelund-Præstekær, var tilstede under oplægget. Da projektet med samskabelse tilmed kan give mening i to forvaltninger, er kommunen dobbelt-interesseret, forklarer han. ‘Vi har i Faaborg-Midtfyn i forvejen både en kulturel rygsæk og en erhvervs rygsæk, her er det en anden type ting, man lærer, man kunne kalde det en relationel rygsæk. Og vi er hele tiden på jagt efter det næste at gøre for at udvikle skolerne’.

Meningsbærende samvær

Ensomheden er stor hos ældre, hvor mere end 50.000 ældre på 65+ føler sig ensomme. Blandt de unge, har ensomheden været stigende gennem de seneste 20 år, forklarer Belinda Hornshøj, men det kan ændres, hvis vi gentænker vores traditionelle opdeling af generationer. På tværs kan man bidrage med den, man er, og skabe fantastiske stunder og meningsbærende samvær.

På det højere plan kan generationsmøder bidrage ind i flere af verdensmålene, bl.a. #3 sundhed og trivsel for alle aldersgrupper, og #4 kvalitetsuddannelser og mulighed for livslang læring.

– Vil man nå langt, må man slå følgeskab med andre, og i Heartwork bygger vi bro, og vi udvider klasserummet til et større mulighedsrum. Det er inklusion i høj grad, det er social innovation og samskabelse – det er en værdighedsproduktion, forklarer Belinda Hornshøj.

Belinda Hornshøj er primus motor på projektet Heartwork i Herning Kommune, hvor skole-elever har faste besøg på plejehjem på skoleskemaet. Møderne på tværs af generationer medfører mange gevinster, bl.a. en følelse af at have værdi for andre.

Det er relationsbaseret læring, når fx otte demente indtager rollen som lærerassistenter, og det kræver blot, at lærerne er villige til at forlade klasselokalet. I mødet er børnene undrende og modige og villige til at lære af noget større, er Belinda Hornshøjs erfaring. Ligesom de ældre føler en værdi, når de bidrager og gør en forskel. Det er også her, ensomhedsfølelsen forsvinder. 

Som en optimal platform for undring giver generationsmøderne både dannelse, relationskompetencer og en høj grad af læringstransfer med i rygsækken.

– Jeg har oplevet, at møderne på plejehjemmene har boostet dannelsen, givet troen på en selv og lysten til at lære og lære fra sig, siger Belinda Hornshøj.

På vej i vores kommune

Belinda Hornshøj har skabt en form for drejebog med bl.a. skabeloner, årshjul og forslag til aktiviteter/forløb fra 1. til 9. klasse til skoler, der kunne have lyst til at afprøve nye lærings-platforme. I den proces, der nu skydes igang i skoleåret 22/23 får lærerne adgang til hele materialet med håbet om, at medarbejdere og ledere på de involverede skoler og plejehjem får blod på tanden.

Der blev lyttet interesseret som repræsentanterne fra de skoler og plejehjem, som fra næste skoleår skal afprøve ‘samvær på skoleskemaet’.

Efter oplægget og en del spørgsmål om det praktiske i projektet, tager projektleder Karin Ottosen ordet. For næste skridt er at finde ud af, hvilke klasser og undervisningsforløb, der er stemning og interesse for, skal være med.

Der er god hjælp at hente, for inden næste skoleår begynder, skal de interesserede deltage i en workshop, hvor Belinda Hornshøj kommer og deler ud af entreprenante redskaber til denne form for samskabelse mellem skoler og plejehjem, så undervisernes idéer og tanker kan understøttes af erfaringen fra Herning.