- Annonce -

Socialtilsyn Midt har besluttet at fratage Botilbuddet Solskrænten dets godkendelse som socialt tilbud. Faaborg-Midtfyn Kommune er meget uforstående over for afgørelsen og anker beslutningen. Det skaber ro her og nu for beboerne, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Den 21. august meddelte Socialtilsyn Midt Faaborg-Midtfyn Kommune, at tilsynet har truffet afgørelse om at inddrage Botilbuddet Solskræntens godkendelse som socialt tilbud.

Faaborg-Midtfyn Kommune er uforstående over for både afgørelsen og den forudgående proces. Det siger koncerndirektør Siggi W. Kristoffersen.

– Jeg er meget overrasket over tilsynets afgørelse, som efter vores vurdering helt savner et sagligt grundlag. På et tilbud som Solskrænten vil der kunne opstå udfordrende situationer, men personalet og ledelsen har et stærkt fokus på hele tiden at lære og skabe forbedringer for beboerne – og det anerkender tilsynet selv. Samtidig er beboerne glade for at bo der, så jeg har meget svært ved at se meningen med, at tilsynet ønsker at lukke tilbuddet, siger han.

Konkret kritiserer han tre ting:
– Tilsynsrapporten er usammenhængende. Grundlaget for tilsynets vurderinger er en lang række positive vurderinger fra kommuner, beboere og pårørende, mens konklusionerne i rapporten er kritiske.

– Der er ikke proportionalitet mellem Socialtilsyn Midts kritikpunkter og så den drastiske beslutning om at fratage botilbuddets godkendelse – med store konsekvenser for beboerne til følge.

– Der er mangel på rigtighed i afgørelsen. Tilsynet har blandt andet inkluderet forhold, der ikke længere er aktuelle, i sin afgørelse samt tolket på, hvad der menes med en række dagsbogsnotater i stedet for at undersøge det nærmere.

Skærpet tilsyn og påbud blev fjernet
I april 2018 fik Solskrænten tre påbud og kom under skærpet tilsyn, hvor Socialtilsyn Midt fulgte institutionen tæt. Både påbud og skærpet tilsyn blev ophævet i juli, da Solskrænten havde fulgt tilsynets anbefalinger. En uge efter dette oplyser Socialtilsyn Midt, at det overvejer at ophæve Solskræntens godkendelse.

– Det er meget forvirrende, når vi først får at vide, at vi har løst problemerne, og så kort tid efter bliver mødt med krav om lukning. Så både processen og det faglige belæg for tilsynets afgørelse er under al kritik og ikke til beboernes bedste, siger Siggi W. Kristoffersen og tilføjer:

– Vores fokus nummer ét er Solskræntens 41 beboere, og denne afgørelse er ikke den rigtige for dem. Vi mener, at vi har et godt tilbud, som vi hele tiden arbejder på at gøre endnu bedre. Derfor går vi imod afgørelsen, og i mellemtiden vil vores fagligt dygtige medarbejdere fortsætte deres arbejde for at sikre ro og stabilitet for beboerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil klage over afgørelsen. Hvis Socialtilsyn Midt fastholder afgørelsen, bliver den anket til Ankestyrelsen. Her er sagsbehandlingstiden op til et år.

Beboerne vil blive boende på Solskrænten og fortsætte deres normale hverdag, indtil Ankestyrelsens afgørelse foreligger. Stadfæster Ankestyrelsen Socialtilsyn Midts afgørelse, vil Solskrænten til den tid skulle lukke med tre måneders varsel.

- Annonce -