I januar måned udsendte Faaborg Gymnastikforening et nødråb

Den 123 år gamle forening var i overhængende fare for at lukke.

Bestyrelsen havde ikke været fuldtallig siden sidste års generalforsamling, hvor manglende opbakning betød, at der kun kunne samles fire medlemmer til en bestyrelse.
To af de fire medlemmer var på ved ud af bestyrelsen af helbredsmæssige og personlige årsager – ingen stod klar til at tage over.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

 

På generalforsamlingen den 21. februar meldte ingen sig, og der måtte indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling den 21. marts.
Her lykkedes det så, på yderste mandat at sikre, at Faaborg også i fremtiden har en gymnastikforening.
– Det er dejligt at foreningen består, lyder det fra et af de afgående bestyrelsesmedlemmer Christina Hansen.
Den ny bestyrelse bestående af:
– Mia Rønnest Cole
– Tine Østergaard Kjeldsen
– Grethe Kjeldsen
– Else Spanggaard
– Jette Gammelgaard Errboe
– Simone Bech van Ee
Suppleanter:
– Claus Nielsen
– H.C. Sørensen
Revisorer:
– Anne Lise Sinnerup
– Sigrid Anderson
Revisor suppleant:
– Christina Anderson