Imponerende jubilæum i Faaborg Roklub

Søndag den 11. juni fejrer Faaborg Roklub, at Grethe Kjeldsen, Rugagervej 15 har været medlem af klubben i 50 år.

Vi har modtaget disse ord fra klubben om jubilaren:
Grethe Kjeldsen har altid været et særdeles aktivt medlem af roklubben og har således været i bestyrelsen i 9 år, heraf de 6 år som formand.

Blandt rigtig mange gode tiltag for klubben i disse år huskes Grethe også som en person, der meget imødekommende tog imod og introducerede nye medlemmer i klubben, så de hurtigt følte sig hjemme.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Grethe Kjeldsen er stadig aktiv roer og kan se tilbage på et væld af langture, dvs. roning i farvande fjernt fra Faaborg. Således har hun roet i Grækenland, Frankrig, Tyskland og i det daværende Tjekkoslovakiet. Disse ture var (og er stadig) arrangeret af Dansk Forening for Rosport. Her knyttede Grethe varme venskaber med en del af de øvrige deltagere – et venskab der betyder, at man stadig samles og taler om oplevelser fra turene.

Ferielangturene foregik også i danske farvande. Utallige er de ture, Grethe har været med på i Det Sydfynske Øhav, ligesom hun også flere gange har været med på ferieture hele vejen rundt om Fyn.
For 10 år siden udnævnte Faaborg Roklub Grethe Kjeldsen til æresmedlem som påskønnelse for hendes store og vedvarende indsats for klubben.

Således introducerede hun begrebet madaftener i klubben, da hun stoppede som formand. I flere år stod hun i spidsen for et madhold, der en gang om måneden lavede mad til klubbens medlemmer. For et ganske beskedent beløb kunne man få serveret et dejligt måltid varmt mad og spise sammen med rokammeraterne. Madaftenerne eksisterer stadig i Faaborg Roklub, dog nu med skiftende madhold.
Som roer registrerer man alle sine ture som antal roede kilometer. F.eks. er en tur rundt om Bjørnø 12 km. På spørgsmålet om, hvor mange km hun har roet i karrieren, svarer Grethe, at det ved hun ikke, men at et bud på 25.000 km er et godt bud.
Det er således en flittig roer, som Roklubben fejrer den 11. juni, og vi ønsker hende hjerteligt tillykke.
Der vil i dagens anledning blive budt på brunch for klubbens medlemmer og efterfølgende mulighed for roning i det forhåbentlig gode vejr.