Faaborg Boligforening er i gang med forberedelserne til foreningens suverænt største renovering nogensinde.

Går projektet som ventet igennem det politiske system, så skal Ringparken renoveres for ikke mindre end 78 millioner kroner. De 62 etageboliger og 14 rækkehuse fra 1960’erne trænger ifølge Faaborg Boligforening til en virkelig kærlig hånd, og den kommer nu.

De mange penge skal blandt andet bruges på en helt ny klimaskærm. Det vil sige, at der kommer nyt tag, nye vinduer og døre, ligesom den eksisterende facademur erstattes af nyt murværk og isolering. Flere lejemål har i årevis været plaget af fugt og decideret skimmesvamp, det gøres der nu noget ved.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

– Vi har arbejdet på projektet i flere år, og nu er vi nået så langt, at vi er klar til at sende renoveringsplanen i kommunens økonomiudvalg den 30. november, hvorefter sagen skal drøftes i kommunalbestyrelsen, og går sagen som ventet igennem her, så skal vi i gang med selve projekteringen, fortæller Helle Jacobsen direktør for Faaborg Boligforening.

Helle Jacobsen ser frem til at få hul på den store plan om renovering.

Renoveringen bliver støttet af Landsbyggefonden, der har givet tilsagn om blandt andet at understøtte den såkaldte skimmelsanering, efterisoleringen, det nye tag, ligesom der også gives støtte til at højne tilgængeligheden i 22 boliger, der skal indrettes for kørestolsbrugere og handicappede, og der bliver etableret en elevator. Desuden bliver otte mindre boliger lagt sammen til fire helt nye lejemål.

– Vi har holdt både orienteringsmøder, kaffemøder og et ekstraordinært afdelingsmøde med beboerne i Ringparken, og mit klare indtryk er, at de i hovedtræk ser frem til, at der nu kommer gang i renoveringen. Til seneste afdelingsmøde den 28. oktober stemte 54 for projektet, mens to stemte blankt, så opbakningen til planen er god, siger Helle Jacobsen.

Går alt efter planen, så kan arbejdet påbegyndes i slutningen af 2021 eller i starten 2022, og byggeriet forventes at tage et par år.

I planerne er der også mulighed for, at den gule farve bliver en anden i fremtiden.

Når der er tale om en så gennemgribende renovering, så kommer lejerne selvfølgelig til at mærke projektet i deres dagligdag.

– Vi kommer til at tale genhusning for nogle i en periode, mens andre får tilbudt andre lejligheder, da fire boliger nedlægges, og en del bliver også berørt af, at vi får elevator ind i Ringparken, men vi orienterer så godt vi kan, forsikrer Helle Jacobsen.

Faaborg Boligforening har desuden et ønske om at etablere altaner på 56 af boligerne, men det giver lokalplanen pt. ikke mulighed for.
Faaborg-Midtfyn Kommune har dog meddelt foreningen, at man i en kommende revision af lokalplanen, vil lægge op til at der bliver mulighed for at etablere altaner.

– Det vil uden tvivl give et ekstra løft til boligerne, hvis den del kommer igennem, så det håber vi naturligvis på, siger Helle Jacobsen.

Den store investering kommer til at betyde huslejestigninger for Ringparkens beboere. Der bliver i alt tale om 450.000 kr. i årlig huslejestigning , hvilket svarer til en gennemsnitlig huslejestigning på 13%.

Der er elevator på vej til dele af Ringparken.