- Annonce -

Tekst : Pernille Pedersen
Foto : Mads Holdgaard

Der er nogle store sko, Frank Faxøe skal fylde, efter at han har overtaget posten som havnemester fra Lasse Olsen. Men både de erhvervsdrivende, foreningerne på havnen, brugerne og de mange sommergæster har alle taget godt imod havnens nye ansigt. Frank Faxøe er landet lidt turbulent i disse coronatider, men han fortæller gerne om de mange gode visioner for havnens fremtid.

Den 1. marts tiltrådte 61-årige Frank Faxøe stillingen som havnemester i Faaborg. En stilling han overtager efter Lasse Olsen, der gennem mange år har tegnet havnens profil udadtil. Men efter bare en uge på jobbet tvang coronasituationen alle hjem fra arbejde, så det er først nu, at Frank Faxøe for alvor kan tage fat.

Den nye havnemester kommer fra en stilling som direktør i Middelfart Sport og Kultur, ligesom han har erfaring med både det maritime og det strategiske fra en stilling i Maersk. Frank Faxøe havde flere grunde til at søge stillingen.

– Jeg har en stor interesse i det maritime, hvor jeg sejler selv og tidligere har arbejdet med at uddanne offshore- og maritimt personale i Maersk. Med min alder, så var det også ved at være sidste chance, hvis jeg ville skifte job. Jobbet her er meget alsidigt, havnen rummer mange forskellige samarbejdspartnere – lige fra erhvervshavnen og foreningerne til turisterne og de fastboende havnegæster. Jeg ser frem til at prøve at tilgodese alle og være med til at udvikle havnen endnu mere.

Frank Faxøe ser jobbet som en servicefunktion, og han har det mantra, at havnen skal levere gode oplevelser til turisterne og de faste gæster. Havnen er et af Faaborgs vigtigste aktiver, da den er en turistmagnet, og for Frank Faxøe er det vigtigt, at havnen kommer til at understøtte byens øvrige aktiviteter.

– Der sker jo meget på havnen lige nu, som skaber liv hernede. Fx lukningen af Vestkajen og de mange streetfood-boder, og så kommer Øhavsmuseet også til at skabe aktivitet hernede.

Meget til gode
Selvom vi er et godt stykke inde i højsæsonen, så har havnemesteren endnu ikke nået hele vejen rundt for at hilse på og lære folk at kende.

– I det her job er der en vis forventning om synlighed, men det har været svært i denne periode. Nu er jeg vel nået en tredjedel af vejen rundt, hvor jeg lige hilser på folk og lærer dem lidt at kende, og de får mulighed for at se, hvem jeg er.

Den tidligere havnemester vurderede, at Faaborg har Danmarks bedste havn, og Frank Faxøe erklærer sig enig, selvom han endnu har noget af det bedste til gode. Blandt andet Avernakø og Lyø.

– Jeg sejler selv, men har ikke sejlet meget i det sydfynske. Så faktisk har jeg kun nået at besøge Bjørnø på et kort besøg, hvor jeg kun var på molen.

Ifølge havnemesteren skal Faaborg være en del af den generelle udvikling på Fyn, og havnen skal spille en større rolle i byudviklingen.

Vi skal udnytte den nye kulturhavn på Munkholm mere. Lige nu er vi ved at søge penge, så vi kan trække strøm, lægge vand og i det hele taget gøre projektet færdigt. Det kunne være godt med fx en base for træskibe derude, eller et maritimt kraftcenter som rammen om historiefortællinger om Faaborg som søfartsby. Faaborg har endnu heller ikke et maritimt museum.

Nytænkning
I samarbejde med Svendborg, Langeland og Ærø er der igangsat planer for færge- og havnedriften.

– Vi vil gerne produktudvikle turismen og skabe synergier i fremtidens sejlads. Vi er ved at analysere vores udstyr, og vi skal have optimeret vores maskiner. Og i de fire kommuner snakker vi om muligheden for at gøre færgerne mere fleksible, så de kan lægge til flere steder. Færgelejerne kunne ensrettes, og broklapperne kunne gøres multifunktionelle, så driften af færgerne bliver mere fleksible.

Det er udviklingen og nytænkningen, der driver Frank Faxøes motivation for jobbet.

– Jeg forsøger i videst muligt omfang ikke at være en del af den daglige drift. Min opgave er at skabe gode oplevelser for folk på havnen, og minde hele organisationen om, at det er derfor, vi er her. Jeg skal mest tænke på, hvad vi skal ‘leve af’ i morgen.

Frank Faxøe har en baggrund som økonom, og selvom han ville ønske at kunne sige, at han var navigatør, så stammer hans maritime erfaringer fra arbejdet i Maersk. Han glæder sig til, at flere i byen lærer ham at kende, for han er helt bevidst om, at titlen som havnemester kræver mere end at være på arbejde 8-16.

– Min hustru og jeg var i Faaborg en søndag, og der var flere, der henvendte sig til mig. Da vi tog hjem sagde vi til hinanden: ’det er jo ligesom at være på arbejde, der her’. Men jeg er meget positiv over den velkomst, jeg har fået, og som jo er forbundet med folks forventninger om, at jeg kan levere noget. Det er alt sammen en del af jobbet. Havnen har ikke ligget stille i mange år, og det skal den heller ikke fremover.

Der lyder en stor opfordring fra havnemesteren til byens borgere om at komme ned og bruge havnen, og han glæder sig til være en del af den udvikling, havnen og byen skal gennemgå i de kommende år.

Info om Frank Faxøe

  • 61 år
  • Uddannet økonom
  • Gift med Sussi
  • Har to drenge på 30 og 34 år
  • Bor i Odense
- Annonce -