- Annonce -

Tekst: Henrik Poulsen
Foto: Jørn Ungstrup / Thomas J. R. Marthinsen

Omkring 5. maj landede en ny bog om besættelsestiden i Faaborg på hylderne i boghandlen. Det er journalist Pernille Pedersen og fotograf Jørn Ungstrup, der står bag udgivelsen, og de håber, at bogen vil gøre lokalhistorien både levende og tilgængeligt for et bredt publikum.

De virkelig historieinteresserede klapper nok ikke i hænderne over denne udgivelse, men det er helt ok. Bogen har nemlig et andet formål end at være endnu en i en lang række af historiske bøger.

Denne bog er lokalhistorie. Fortalt levende. Fortalt sandfærdigt. Fortalt til alle.

Genoplivning af sabotage, våbennedkastning og Gestapo-razzia
Bogen om besættelsestiden har været undervejs siden 2017, hvor det første kapitel blev skrevet som en del af Pernille Pedersens uddannelse til journalist. Siden har hun fordybet sig mere i lokalhistorien i Faaborg under besættelsestiden.

– Jeg har selv oplevet, at historie kan være yderst interessant, men at bøger om historiske emner hurtigt bliver for uoverskuelige, forbeholdende eller perspektiverende. Bogen er derfor et forsøg på at gøre en del af historien tilgængeligt for et meget bredt publikum, ligefra skoleelever til læsere af skønlitteratur, forklarer Pernille Pedersen.

Der er fem såkaldte rekonstruktioner i bogen, hvor en begivenhed fra besættelsestiden genskabes ud fra oplysninger fra kilder: enten nulevende kilder eller historiske kilder så som breve, billeder eller optagelse på lyd eller billede. Med nogle journalistiske greb har forfatteren derefter forsøgt at skabe den dramaturgi og spænding, der kan fastholde læseren.

– Et af mine valgfag på universitetet var ‘nonfiktion’. Dvs. vi lærte, hvordan man fordyber sig i et emne og forsøger at skrive indefra. Kravet er, at alt er nonfiktivt, altså sandt. Så mine rekonstruktioner er bygget op af kildeudsagn og andet materiale fra min research, så alt kan dokumenteres. Men det kan altså være virkeligt svært for en skribent ikke at digte, så fortællingen bliver mere spændende, men det var jo mit eget ufravigelige krav, fortæller Pernille Pedersen

Nogle af de begivenheder, der rekonstrueres, er fx en sabotageaktion i Horne, en våbennedkastning på Holstenshuus og en Gestaporazzia på Torvet i Faaborg.

Personportrætter
Derudover indeholder bogen to portrætter. Det ene beskriver modstandsmand – og senere borgmester – Alf Toftager, som havde en stor betydning for både modstandsarbejdet i Faaborg, men også senere for Faaborg som by.

– Jeg har talt med så mange mennesker, der alle kendte Alf Toftager fra forskellige dele af hans liv. Hans døtre, hans medarbejdere på borgmesterkontoret, hans kammerater og hans logebrødre. Alle fortæller de om en mand af format, og jeg føler næsten, jeg kender manden, selvom han døde, nærmest samtidigt med at jeg blev født, forklarer Pernille Pedersen.

Bogens sidste kapitel er et interviewportræt med Ole Wessel Fyhn, der var modstandsmand i København. Ole har siden 1950 boet på Sydfyn. Han er i dag 97 år og bor idyllisk i Dyreborg, men i 1945 overlevede han som den eneste i sin gruppe besættesestiden og modstandsarbejdet, og han har ikke tidligere fortalt om sin tid som modstandsmand.

– Ole har en fantastisk spændende og fantastisk trist fortælling. Han mistede sine kammerater og sin bror, der alle blev henrettet af tyskerne, og hans familie har været præget af det lige siden. Det var vist en stor overvindelse for ham at fortælle mig om hans oplevelser, og han sluttede faktisk af med at sige: ‘nu har jeg fortalt min historie, og det gør jeg aldrig igen’. Men heldigvis er han blevet tilfreds med det interviewportræt, som jeg har skrevet af hans tid som modstandsmand, og det har været vigtigt for mig, fortæller Pernille Pedersen.

Præsentation af forfatter og fotograf
Fortællingerne i bogen understøttes af fotografier, som primært er taget af fotograf Jørn Ungstrup. Jørn Ungstrup og Pernille Pedersen har arbejdet sammen siden 2018, og det lå naturligt for, at det var Jørn Ungstrup, der skulle forsyne bogen med billeder.

– Det er rart at arbejde sammen med Pernille, og arbejdet med bogen har givet os mange oplevelser. Fx har vi været ude på nogle af de steder, hvor historiske begivenheder udspillede sig, og taget nutidige billeder. Vi har talt med folk, der kunne huske ting fra besættelsestiden. Vi har fået meget samtidigt billedemateriale, både affotograferinger af gamle breve, billeder og kort, som gør fortællingerne mere levende, forklarer Jørn Ungstrup.


Derudover indeholder bogen også billeder, som Faaborg Byhistoriske Arkiv har leveret.

Bogen består ligeligt af billeder og tekst, så fortællingerne understøttes visuelt. Pernille Pedersen skrev i afslutningen af sin uddannelse speciale om netop historiske rekonstruktioner, og fandt her bl.a. ud af, at billeder kan understøtte læserens opfattelse af, at det, de læser, faktisk er sket i virkeligheden.

– Det er vigtigt for mig, at læserne forstår to ting. For det første, at det er korrekt, det de læser. Altså så korrekt, som noget kan blive, når det er genfortalt efter kildemateriale. For det andet er det vigtigt, at læseren er med på, at det, de læser, ikke er hele sandheden eller virkeligheden fra dengang. Det vil de historisk interesserede nok påpege, hvis de læser bogen. Men jeg har forsøgt at holde læseren i hånden, og gøre rede for netop det, fortæller Pernille Pedersen.

For langt de fleste mennesker var hverdagen under besættelsen ikke væsentlig forandret, forklarer forfatteren, men det ville nok være uinteressant for mange at læse om hverdagen hjemme hos familien Jensen.

Bogen er udgivet på det lokale mikroforlag Schmidt & Marthinsen og er støttet med et legat fra Aslaug og Carl Friis samt sponsorater fra Billums Ejendomme og Lægerne I Holkegade.

Bogen kan købes i boghandlen og hos købmanden i Horne. Den er på 160 sider og koster 249,95 kroner.

- Annonce -