- Annonce -

Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Jørn Ungstrup

Frivillig og professionel

Hver anden tirsdag drager mandskabet i besætning to ud på farvandsovervågning på åben sø i det sydfynske farvand. Her holder de deres færdigheder ved lige og øver de svære redningsmanøvre, så de til enhver tid er klar til at assistere nødstedte til havs. Denne tirsdag i det tidlige forår foregår øvelsesturen efter mørkets frembrud, og vandet er i oprør efter gårsdagens stormvejr. Kom med marinehjemmeværnet på tur i det mørke havvand.

 

FAABORG HAVN 18:30: Parkeringspladsen er fyldt med biler, og dækket på kutteren MHV 808 Lyra fyldes med uniformerede mænd. Sorte bukser, sorte blankpudsede støvler, lyseblå skjorter, mørkeblå pullovers. På skuldrene former guldtråde gradsbetegnelserne, eller grisehalerne, som de siger på søen. Mændene, der udgør besætning to, går alle målrettede. Hver har sin klart definerede opgave. Fartøjsfører Thomas gennemgår besætningslisten og generalrullen, radiomand Orla indtelefonerer signalblanketten, motorpasserne tilser de to store Scania-motorer og kranen, navigatør Steen sikrer sig et overblik over søkort, radar og ekkolod.

Giv agt for røring! lyder en myndig stemme, og alle mand griber fat i det nærmeste inventar. Motoren testes, og kutteren giver et ordentligt ryk.

Fartøjsfører Thomas Jespersgaard stiller sig foran den øvrige besætning med en briefing om turen:

– Giv agt! Befaling for aftenens sejlads. Vejrmelding 7 sekundmeter, skyet. Der er vindstød, så al dæksarbejde foregår i læ. Vi er 11 mand ombord + to gæster. Formålet med turen er enhedsuddannelse. Opgaverne i dag er bjærgning, anløb med gummibåden, der sejler tilbage i fyrvinkel og til sidst en bjærgemærs. Vi anløber Faaborg senest 21:30. Vi lytter på kanal 16. Befaling slut.

Dagens landmand er Henrik, som hopper over på kajen. På kommando kaster han agtertrossen, indtager en rørstilling og afventer næste kommando. Forspring! lyder det, og næste tovværk kastes over rælingen. Den store kutter glider fra land, og landmanden springer tilbage på dækket.

KYSTNÆRT VED FAABORG 19:00: Dagens første øvelse er en imaginær synkning af kutteren, og besætningen skal bjerge sig selv. Meldingen om synkning lyder. Generalrullen beskriver den enkeltes forpligtelser i netop denne nødsituation. Mændene haster rundt blandt hinanden, målrettede og fokuserede. Frem og tilbage mellem hinanden i et systematisk virvar. Til samlingen på dækket få minutter senere sikrer fartøjsføreren, at det nødvendige udstyr er medbragt. Pandelampe, tjek. Nødsignal, tjek. Proviant, tjek. Journalen, tjek. Overlevelsesdragter, tjek. Herefter efterser besætningen, at de runde vikingeflåder er i orden og klar til vandgang. Første øvelse ser ud til at være forløbet gnidningsfrit. Vi rigger af! lyder ordren.

FARVANDET MELLEM FAABORG OG BJØRNØ 19:30: Spændebåndene over den røde gummibåd med 100 hestekræfter løsnes af erfarne hænder under hjelmklædte hoveder. Kranarmen griber fat i gummibådens solide ståløje, og snart efter dingler gummibåden i luften over dækket. På trappen fra messen dukker fire udvalgte personer op. De er iklædt den svære, røde overlevelsesdragt med tætsluttende manchetter, halskrave og hætte, der kun tillader en lille del af ansigtet at mærke den kølige havluft. Yderligt forsynet med hjelme, redningsveste og et par korte instrukser gør de klar til at borde gummibåden, der nu befinder sig på siden af kutteren over det urolige vand. Gummibådsfører Karl og de tre gaster går ombord, klar til aftenens anden øvelse; at lægge an til et øvrigt fartøj.

Neoprenklædte hænder griber fat i tovværk og håndtag. Gashåndtaget skubbes fremad. Skruen presser sig ned i det oppiskede vand, og stævnen hæver sig op. Gummibådsføreren rejser sig fra sædet for at bevare udsynet. Foran ham styrer den grå hjemmeværnskutter fortsat mod Bjørnø, og bag ham bliver klokketårnet mindre og mindre. To gaster beordres ud i stævnen, så båden ligger mere plant i det mørke urolige vand. Gummibådsføreren tager bestik af vinklen mod kølvandet fra kutteren, han skal ramme den med 45 grader, for derefter lægge sig tæt ind mod styrbords side. 

Mens gummibåden hastigt kommer på afstand af kutterens kraftige projektørlys, åbner stjernehimlen sig op på den skyfri dunkle nattehimmel. Øjnene er stift rettet mod det mørke vand, hvor skjulte bølger kan medføre kæntring, hvis de er uforsigtige. Nu skal kutteren sejles op. Med den påkrævede forsigtighed nærmer gummibåden sig kutteren i den rigtige vinkel, og stævnen bliver med motorkraft og manøvredygtighed presset ind på kutteren, og anlægningen er en succes. Gummibåden gasser nu helt op, mens den krænges væk fra kutteren og foretager en 360 graders drejning og gentager øvelsen. Tre gange på styrbords side og tre gang til bagbords side.

Formålet med denne øvelse er at kunne assistere toldere, skattevæsen og politi i de tilfælde, hvor der er brug for at komme ombord på andre fartøjer.

ØSTENDEN AF BJØRNØ 20:30: Farten sænkes på både kutter og gummibåd, og radiokontakten intensiveres, mens begge foretager en præcisionsmanøvre forbi grydestenen og op gennem den lavvandende rygning ved grydeløbet, hvor mange sejlende er grundstødt gennem tiden. Det elektroniske søkort viser hvorfor: passagen for søgang er indsnævret til bare 2 meter.

Gummibåden lægger an for sidste gang, trosserne fastgøres og kranen tager atter fat i det solide ståløje. Håndtag op, split i! lyder kommandoen. Besætningen træder tilbage på dækket på kutteren, og gummibåden spændes atter fast på sin plads på agterdækket.

VESTSIDEN AF BJØRNØ 21:00: Der indløber melding om en nødstedt person i vandet. Efter en professionelt koordineret indsats kommer den kuldeforslåede nødlidte til behandling hos sygdomsbehandleren, der altid er at finde i besætningen. Hun svarer på tiltale, men er meget kold, konstaterer han, mens et tykt, gråt uldent tæppe bliver lagt om skuldrene, og hovmesteren henter en kop varm te. Sygdomsbehandler Kent tjekker de kognitive funktioner, og sikrer sig, at den kuldeforslåede bliver varmet op i det rette tempo. Det må nemlig ikke ske for hurtigt, forklarer han.

NÆR FAABORG HAVN 21:20: I kabyssen klukker kaffemaskinen, og den hyggelige duft spreder sig over hele kutteren. MHV 808 Lyra nærmer sig atter kajen og flotillehuset på Faaborg havn. Kaffen suppleres med franskbrødsmadder og en kammeratlig snak om aftenens øvelse og andre gode oplevelser som aktivt medlem af marinehjemmeværnet: Ugen i Estland, turene til Flensborg fjord og Heiligen Hafen. Som noget helt særligt står turene med helikopterhoist, hvor mandskabet oplevede at blive hejst op i helikopter fra et skib i drift.

Et bump mod kajen indikerer afslutningen på dagens sejlads.

Premiereløjtnant og flotillechef John Mogensen opfordrer alle over 18 år og med interesse for vand og action til at melde sig til marinehjemmeværnet. Han kan kontaktes for mere information på mail: hvf243-fh@hjv.dk.

Fakta:

Navn: Hjemmeværnsflotille 243 Faaborg

Har eksisteret siden 1952.

45 medlemmer, 36 aktive i de tre besætninger, samt 9 stabsmedlemmer.

Heraf seks kvindelige medlemmer.

Som medlem får man en grundig uddannelse, fx udvidet førstehjælp, speedbådscertifikat, SRC (radiouddannelse), brand og redning, våbenbetjening, motorpasser, sømandskab.

Arbejdet er frivilligt, og man er forpligtet til at arbejde 24 timer årligt.

- Annonce -