Faaborg-Midtfyn Kommune får 5.580.000 kr. til at optimere bemandingen i ældreplejen i 2018, og kommunalbestyrelsen har valgt, at puljen skal gå til at få bedre bemanding på alle plejehjem i Faaborg-Midtfyn. Beløbet bliver fordelt efter antal borgere på hvert plejehjem, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Vi har valgt, at midlerne skal gå til vores plejehjem. Vores borgere vil gerne bo hjemme, så længe det er muligt, men det medfører også, at de har et større plejebehov, når de kommer på plejehjem. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi kan få mere personale på vores plejehjem, så vi kan give borgerne den nødvendige pleje og omsorg, siger Herdis Hanghøi, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Udmøntning af Bedre bemanding
Det er fastlagt, at 80 procent af midlerne går til at opnormere og 20 procent til nyansættelser. Derfor vil alle fastansatte medarbejdere med en deltidsansættelse på alle plejehjem i Faaborg-Midtfyn blive spurgt af deres leder, om de vil gå op i tid. Hvis der ikke er nok, der ønsker at gå op i tid, vil de overskydende midler bliver lagt oveni puljen til nyansættelser.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Bedre bemanding i ældreplejen
Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der står bag punktet Bedre bemanding i ældreplejen i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018. For at give ældreområdet et løft , er der på landsbasis afsat i alt 500 mio. kr. årligt fra 2018 til 2021 til at opnå en bedre bemanding på blandt andet landets plejehjem.

Midlerne udmøntes som en statslig pulje og er blevet fordelt i landets kommuner på baggrund af tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.