Regnvejret har allerede givet oversvømmelser flere steder i kommunen. Flere lokationer er spærret af, og det må forventes, at flere steder og veje følger i det kommende døgns tid, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Vi oplever i øjeblikket betydelige mængder nedbør i hele Faaborg-Midtfyn Kommune, og vandet har svært ved at forsvinde naturligt på grund af de store mængder nedbør, vi allerede har haft i kommunen gennem længere tid.

Dette betyder, at med de forventede regnmængder indenfor de kommende 24 timer vil vandet mange steder ikke kunne drænes eller ledes bort på naturlig vis. Især lavninger og viadukter vil blive oversvømmet, og hermed også veje flere steder.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Samtidig er der også problemer med højvande, der forhindrer vand fra fx Sundsøen i Faaborg i at ledes videre.

Kommunens medarbejdere har allerede afspærret flere områder, og nye lokationer forventes at blive spærret af det kommende døgns tid, indtil vandet igen kan ledes bort naturligt.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er følgende områder aktuelt ramt og skiltet med ”Vand på vejen”, og flere områder kan komme til inden for de næste 24 timer. Listen vil blive opdateret på www.fmk.dk.

 Faaborg:

  • Moseparken
  • Sundsøen med omkringliggende områder
  • Viadukter under Sundvejen
  • Lavtliggende områder med afvanding af marker ud på kørebanen
  • Østerbyvej v. Millinge

Midtfyn:

  • Sødingevej
  • Ringe Sø
  • Goe Bakke ved Ringe og Gultvedgyden ved Kværndrup er spærret på grund af store vandmængder i tunnelen under motorvejen

Vi får meldinger om oversvømmelser flere steder fra i kommunen. Blandt andet er der i Freltofte og i Årslev observeret, at vand fra vandløb er løbet ind på cykelstier flere steder.

I brobyområdet har vi meldinger om, at vandløb løber over og ud på markerne.

Generelt er alle steder med bække, åer og søer meget belastede og kan ikke tage mere vand, hvilket resulterer i oversvømmelser. Faaborg-Midtfyn Kommune forsøger at afhjælpe de mest kritiske områder i øjeblikket med de tilgængelige midler, vi har, samt ekstern entreprenørhjælp.

 Giv et praj

Der vil være skilte med “Vand på vejen”, der hvor vi observerer ufremkommelige veje. Vi opfordrer også til, at man som borger benytter “Giv-et-praj”, hvis man observerer oversvømmelser og veje, der ikke er skiltet. “Giv-et-praj” findes her: Giv et praj.

Samtidig skal man være ekstra opmærksom på væltede træer, da jorden er blød og våd, og træerne derfor lettere vælter, især under de kraftige vindforhold vi også oplever nu. Støder man på væltede træer, kan man også indberette dette via ”Giv-et-praj”.

Kommunen fjerner væltede træer sammen med eksterne entreprenører.

Du kan som borger også hjælpe ved at tjekke, om der er fri passage til vejbrønden ved dit din bolig. Er vejbrønden stoppet til, kan du forsøge at fjerne blade, grene osv, så vandet kan løbe i brønden. Hvis brønden er stoppet, og du ikke kan skaffe fri passage, kan du indberettet problemet via ”Giv-et-praj”.