Helt nye skøn over kommunernes indtægter fra grundskyld betyder, at politikerne har 24,6 millioner kroner mindre at gøre med i budgettet for 2024. – Vores drøftelser med borgere og medarbejdere er foregået på et forkert oplyst grundlag, og den sene udmelding er et alvorligt problem for lokaldemokratiet, siger borgmester Hans Stavnsager.

Torsdag og fredag har lokalpolitikerne i Faaborg-Midtfyn været samlet til budgetseminar, som er startskuddet på de egentlige forhandlinger om budget 2024. Og udgangspunktet for forhandlingerne så egentlig helt usædvanligt godt ud med et overskud på 18 mio. kroner.

Onsdag sidst på eftermiddagen ændrede den situation sig dog ganske drastisk, fortæller kommunen selv i en pressemeddelelse.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Her blev det nemlig meldt ud, at nye skøn i Skatteministeriet over kommunernes indtægter fra grundskyld giver helt andre forudsætninger forud for den lokale budgetlægning i alle landets kommuner.

I Faaborg-Midtfyn Kommune betyder de nye skøn helt konkret, at der er 24,6 mio. kroner mindre at gøre godt med i budgettet for 2024 end først antaget. Dermed er Faaborg-Midtfyn Kommune den kommune i landet, der bliver økonomisk hårdest ramt af de nye skøn.

Regeringen kom i sidste uge med forslag om, at der afsættes en såkaldt ”velfærdsmilliard” til regioner og kommuner. Det vil give Faaborg-Midtfyn Kommune 5,7 mio. kroner som en yderligere forbedring af overskuddet på 18. mio.

Med meldingen onsdag om tabet på grundskyld starter forhandlingerne nu i stedet med et underskud på 739.000 kroner.

Nye skøn får afgørende betydning

– Jeg synes, det er dybt urimeligt, at vi bliver sat i den her situation, så kort tid før budgettet skal vedtages. At udmeldingen kommer så sent i processen, hvor budgettet allerede har været i høring, vi allerede har afholdt borgermøder og så videre, er mildest talt problematisk. Vi har gjort vores forarbejde under helt andre forudsætninger, og det er i den grad problematisk for lokaldemokratiet, at situationen ændrer sig så meget på nuværende tidspunkt, lyder det fra borgmester Hans Stavnsager.

De nye skøn vil få afgørende betydning for de kommende budgetforhandlinger i Faaborg-Midtfyn.

– Vi går fra en situation, hvor vi havde forventet, at vi i år havde bedre muligheder for at forhandle ønsker om ny drift. Med den nye økonomiske situation er det klart, at vi i stedet kommer til at kigge dybere i kataloget med forslag til besparelser, end vi ellers havde behøvet, siger han.

Der er fortsat tale om et skøn fra Skatteministeriet, så der er risiko for, at kommunerne får store efterreguleringer, når de faktiske indtægter fra grundskyld bliver gjort op.

Udover Faaborg-Midtfyn Kommune er det på Fyn kun Odense, der ligeledes taber på de nye skøn.

Budgettet skal være indmeldt til Indenrigsministeriet senest den 15. oktober. Den deadline rykkes ikke på trods af de nye forudsætninger.