32 frivillige og foreninger er indstillet til tre priser ved kommunens fejring af frivilligheden og foreningslivet.

Et aktivt og varieret kultur- og fritidsliv kan kun lade sig gøre ved hjælp af de mange frivillige, der hver dag året rundt lægger en kæmpe indsats i de faaborg-midtfynske foreninger. 

Derfor fortjener de også både hæder og fejring, og det er det, Faaborg-Midtfyn Kommune gør hvert år, når frivilligpriserne uddeles. 

Alle har kunnet indstille kandidater til priserne, og nu ligger det fast, hvem der er med i opløbet om titlerne som Årets Ildsjæl, Årets Forening og Året Ungepris.

Der er indstillet i alt 32 kandidater på tværs af de tre kategorier. Antallet af indstillinger er større, men det er fordi, nogle af kandidaterne er indstillet flere gange.

Vinderne udpeges af en jury, der består af en lokalpolitiker, kommunale embedsfolk, en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget samt en repræsentant fra Ungdomsrådet. Med i juryen sidder blandt andre Anne Møllegaard Mortensen (O), formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

– Jeg glæder mig over, at der igen i år er en bred skare foreningstyper, der er repræsenteret i indstillingerne. Jeg bliver både stolt og begejstret over den mangfoldighed, vi kan mønstre i kultur- og fritidslivet her i kommunen. Det bliver faktisk svært at vælge vinderne, for der er rigtig mange, der er kvalificerede, og de fortjener alle et stort skulderklap, siger hun. 

Udover hæderen vinder Årets Ildsjæl, Årets Forening og vinderen af Årets Ungepris en gavecheck på 7500 kroner samt en skulptur lavet af unge kunstnere fra kunstklubben UART.

Årets Idrætspræstationer fejres ved et stort arrangement for inviterede i Tulip-bygningen den 30. marts 2023. 

Frivillighedspriserne og hyldesten af idrætspræstationerne har fundet sted i hele storkommunens levetid. 

 

Indstillede til Årets Ildsjæl:

 

Tino Fallesen-Jørgensen, Nr. Lyndelse/Søby FC: 

Socialt vellidt og et kammeratligt trækplaster i top. Det er nogle af de ord, der bliver sat på Tino Fallesen-Jørgensen. Tino har gennem syv år plus det løse stået i spidsen for herreseniorfodbolden i Nr. Lyndelse. Han gør alt, hvad der står i hans magt for, at kammeraterne trives socialt. Nr. Lyndelse herresenior har en ildsjæl i Tino, som aldrig bakker ud og altid supporterer sit hold, uagtet om han er skadet eller har et andet privat gøremål samme dag. Fodbolden, fællesskabet og holdkammeraterne står altid først for, lyder det i indstillingen.

Lotte Nielsen, Faaborg ØH:

Lotte har igennem en årrække været en del af de frivillige ildsjæle i Faaborg ØH. Hun kan rumme børn på alle niveauer, møde dem lige der, hvor de har brug for det, og det er en fantastisk egenskab at kunne. Udover den frivillige arbejdskraft hun lægger ved klubbens yngste spillere, så oplever klubben, at Lotte altid står klar, når der skal bruges frivillig hjælp. Lotte er om nogen et fantastisk klubmenneske, og disse hænger ikke på træerne, og det har hun virkelig fortjent at blive hædret for, lyder det i indstillingen.

Ann-Marie Frandsen, Diernæs Landsbyforening:

Har siddet i bestyrelsen for Diernæs Landsby Forening i 25 år fra 1998-2023 og er meget aktiv.

Casper Harries Andersen, Risøhøj:

Casper har gennem flere sæsoner været aktiv i Risøhøj, hvor han har arbejdet for udviklingen af både hold og den enkelte spiller. Han har især gjort en stor indsats for at fastholde kontakten til spillere, der tog på efterskole, så de vidste, at der ventede et idrætstilbud til dem, når de vendte hjem. Casper var også idemanden på basketball-afdelingen, som nu har cirka 50 medlemmer. 

Carl Ove Rasmussen og Jonna Rasmussen, Ringe Bridgeklub:

Carl og Jonna er – udover at være ægtefolk – hhv. formand og næstformand i Ringe Bridgeklub, hvor de yder en kæmpe indsats. De forbereder spillene hjemme, de møder en time før, og de er de sidste, der går hjem hver klubaften. Under corona var parret opfindsomme i forhold til at finde løsninger, så medlemmerne fortsat kunne spille og samtidig følge de gældende restriktioner.

Palle Nielsen, Espe Hallen:

Palle Nielsen sidder bl.a. i halbestyrelsen i Espe. Palle tilbyder altid sin hjælp, uanset om det drejer sig om udendørsarbejde omkring hallen med beskæring, eller det er indendørs arbejde med udskiftning af inventar. Palle søger også diverse tilskud til energiforbedringer til hallen samt fører tilsyn med energiforbruget i hallen, så det ikke stikker af. Palle er en stor gevinst for Hallen og byen, lyder det blandt andet i indstillingen.

Johnny Nygaard, Nr. Lyndelse/Søby FC:

Johnny Nygaard er bestyrelsesmedlem og træner for U14-pigerne, hvor han formår at inkludere nye spillere på holdet, så de føler sig velkomne. Han står altid til rådighed, hvis der er udfordringer, der skal tages hånd om, og pigernes ve og vel er vigtigt for ham. Han bruger rigtig mange timer på sit arbejde i fodboldklubben, og det er vi mange, som sætter stor pris på. Han kan ikke lade være, lyder det blandt andet i indstillingen.

Finn Kyhn, Korinth Kro og Gærup Skolemuseum:

Finn Kyhn er et utroligt engageret og altid hjælpsomt menneske. Ud over at han står

for organisering af en masse praktisk frivilligt arbejde på Korinth Kro, så var han aktiv

i at hjælpe og indlogere en stor ukrainsk flygtningefamilie på Korinth Kro, da de kom direkte fra Kiev. Finn har også organiseret indsamling af tøj mm til Ukraine og har bistået med Spejderskolens 100-års jubilæum.

Max Ravn, Mit Midtfyn:

Max var med til at bringe Mit Midtfyn til verden og få foreningen koblet sammen med Handelsstandsforeningen og Midtfyns erhvervsforening. Max’ motto er, at alt kan lade sig gøre, blot projektet er godt underbygget, og det plejer Max’ ting at være, lyder det i indstillingen. Max har tidligere været formand for bl.a. Byforum.

Jørgen Rasmussen, Horne Mandskor:

Jørgen Rasmussen har i mere end 50 år været medlem af Horne Mandskor, heraf de sidste 50 år som dirigent. Jørgen Rasmussen har i de 50 år ført Horne Mandskor til utrolige højder med koncerter både lokalt, i hele landet og i udlandet, lyder det blandt andet i indstillingen.

Pia B. Pedersen, Patientforeningen Dansk Handicap Forbund Sydfyn:

Pia B. Pedersen er indstillingen til prisen, fordi hun uegennyttigt bruger så megen tid på at hjælpe andre vanskeligt stillede i samfundet. Hendes viden om socialområdet er enestående, og hun deler gerne sin viden med andre. Det har mange medlemmer af Patientforeningen nydt godt af, lyder det i indstillingen.

Grete Lind Sørensen, Midtfyns Petanque Klub:

Grete har haft en finger med i alt: Planlægning af aktiviteter, haft styr på bestilling af haltider, sørget for forplejning til stævner, bagt masser af kager og fået tid til selv at spille petanque. Det kan godt være, at Grete er en stille eksistens udadtil, men indadtil har hun været en meget synlig og stærk formand, lyder det blandt andet i indstillingen. 

Elsebeth Korsgaard, Danmarks Civile Hundeførerforening Ringe: 

Elsebeth er næstformand i DCH Ringe og underviser. Elsebeths glæde ved hunde smitter af, når hun underviser holdet. Og ved hver træning skal vi altid ind i klubhuset og drikke en kop kaffe. Her er tid til, at vi kan snakke og stille spørgsmål. Som ny føler man sig set og inddraget, og Elsebeths engagement smitter, lyder det i indstillingen.

Hanne Holm, Helios Biograf og Kulturhus:

Uden en Hanne, ingen Helios Biograf og Kulturhus i Faaborg. Sådan lyder det i indstillingen. Som tovholder i den arbejdsgruppe, der står for særlige events, arbejder Hanne utrætteligt for at sikre, at borgerne i Faaborg og omegn får mulighed for at opleve særlige kulturarrangementer ud over de daglige filmforevisninger. Hanne har leveret en mangeårig indsats med et vedholdende engagement, lyder det blandt andet.

 

Indstillede til Årets Forening


Risøhøj: 

Klubben har formået at fastholde medlemstallet i en periode, hvor mange andre fynske håndboldklubber har måttet trække hold fra turneringen. Klubben har formået at skabe nye aktiviteter, der appellerer til unge mennesker, der ikke nødvendigvis har været en del af foreningslivet på Midtfyn. Dette har foreningen gjort ved at bl.a. at etablere en basketballafdeling, der på de første seks måneder har fået et medlemstal på ca. 50, lyder det bl.a. i indstillingen.

Faaborg Bordtennisklub: 

Klubben har klare visioner og mål for fremtiden. Klubben skal være et godt værested for alle inkl. dem med aldersrelaterede sygdomme. Klubben har gjort en ekstraordinær indsats for at få eget klublokale og har fået det indrettet, så det sociale fokus har de mest optimale rammer. Bordtennisklubben har tilmeldt mange turneringshold fra Fynsserien og nedefter.

Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening, Den Gamle Gaard:

Foreningens bestyrelse med Ditlev Berner i spidsen har sammen med foreningens medlemmer og de mange frivillige gjort en helt unik indsats for, at Den gamle Gaard fortsat kan være et stort aktiv for Faaborg, da museet stod til at lukke. De mange arrangementer og aktiviteter i årets løb siger noget om det store engagement og det fællesskab, som det er lykkedes at opbygge. De frivillige har vist sig at besidde kreativitet, mange kompetencer og ikke mindst en stor vilje til at få projektet til at lykkes, lyder det i indstillingen.

Faaborg Ski- og Motionsklub:

Foreningen har med udgangen af 2022 410 medlemmer fordelt på de forskellige afdelinger indenfor cykling, løb, gåmotion og skiløb/rulleski. Derudover tilbydes motionssvømning, styrketræning og hockey for klubbens medlemmer. Foreningen står bag diverse stævner og har sit eget klubblad, der udkommer tre gange om året.

Sydfyenske Veteranjernbane:

Sydfyenske Veteranjernbane (SFvJ) er en af de meget få veteranjernbaner, der er tilbage i Danmark og har i år fejret 35-års jubilæum. Udviklingen i antallet af gæster har været støt stigende i en årrække. Årsagen til den stigning er bl.a. den målrettede markedsføring samt den personlige salgsindsats for at etablere samarbejde med rejsearrangører fra hele Danmark, lyder det bl.a. i indstillingen.

Ryslinge Ungdomsklub:

Ryslinge Ungdomsklub har på rekordtid etableret et lokalt forankret samlingssted for unge i Ryslinge, så lokale unge fra 7.-10. klasse har et sted, hvor de kan mødes, knytte nye venskaber og dyrke fællesskabet to eftermiddage/aftener om ugen. Ryslinge ungdomsklub er et fristed, hvor unge kan dukke op og deltage i det omfang, de har lyst.

Helios Biograf og Kulturhus: 

Uden de mange frivillige ville Faaborg-Midtfyn Kommune ikke have et velfungerende kulturhus, hvor der dagligt vises film, og hvor der er et rigt og alsidigt kulturtilbud. I en meget flad struktur, hvor lysten til at yde en indsats for Faaborg-Midtfyns kulturliv driver værket, hjælper over 100 frivillige med at få Helios til at fungere. 

Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977:

Det er foreningens formål at fremme interesse og forståelse for kunst, hvilket gøres ved at arrangere fire årlige ferniseringer, foredrag og udflugter. Der er stor opbakning blandt medlemmerne til vores arrangementer – og ca. 1/3 del af de besøgende er øvrige kunstinteresserede især fra lokalområdet, men også fra hele Fyn, lyder det i indstillingen.

Faaborg Amatørfiskerforening:

Faaborg Amatørfiskeforening, der har eksisteret i 40 år, er et eksempel på, hvad frivilligt arbejde og en konstant udvikling kan føre til, står der i indstillingen. Igennem fire årtier har foreningen udført undervisning og formidling til børn og voksne. Foreningen er ved at etablere et museum for gamle fiskeredskaber.

Din Fritid: 

Aftenskolen så dagens lys i 2021, og i 2022 – det første hele kalenderår for foreningen – beviste den sit værd med over 400 gennemførte undervisningstimer. Der er et stort behov for kurserne, stort set alle kurserne, vi sætter op, bliver gennemført. Mange bliver udsolgt lang tid før start, lyder det blandt andet i indstillingen.

 

Indstillede til Årets Ungepris

Victor Bäcklund Andersen, Nr. Lyndelse KFUM:

Victor er en super aktiv spejder og leder i Nr. Lyndelse KFUM-Spejdergruppe, han er engageret og en drivkraft for fællesskabet. Som ung leder er Victor en fantastisk rollemodel for de yngre spejdere. På møderne er Victor god til at instruere, forklare og afvikle programmet. Victor er også typen, hvor du altid kan regne med, at han har styr på det, der er aftalt, og han hjælper gerne andre eller har en idé til en ny aktivitet eller en post på et løb, lyder det i indstillingen.

Christian R. Kjær, Ringe Gymnastikforening:

Christian møder altid velforberedt op, og han har mange ideer til, hvordan træningen sættes sammen. Han har altid sit gode humør med, og det smitter af på medinstruktører og gymnaster. Gymnasterne ser op til ham, for han er selv en habil gymnast. Han er selv aktiv på vores ynglingehold, som er et opvisningshold. Her er han også meget engageret i træningen, og han er selvfølgelig også forreste mand, når der skal arrangeres fest, lyder det.

Marinella Flytkjær Madsen, Falsetten:

Det er næsten ikke det råd, Marinella ikke er med i. Hun møder altid op med et smil, en god ide og er klar til at høre alle ideer for at skabe nogle fede oplevelser, fester og arrangementer for unge, lyder det i indstillingen.

De unge i Ryslinge Ungdomsklub:

Ryslinge Ungdomsklub er skabt af, for og med unge: Det er de unge selv, der har efterspurgt en klub, det er de unge selv, der har sat klublokalet i stand hen over sommeren 2022, og de har ligeledes etableret en forening, udarbejdet vedtægter og har konstitueret sig i en bestyrelse omkring klubben. Efter klubbens indvielse er det i høj grad de unge selv, der tager initiativ og igangsætter aktiviteter på de to ugentlige klubaftener.

Anne Theil Nielsen og Liv Villesen, Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening:

Anne og Liv har gennem flere år dedikeret sig til Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforenings Juniorpiger. Efter flere år med meget få gymnaster på holdet, så har Anne og Liv fået vendt skuden, og juniorholdet vækster, og de er nu 16 gymnaster mod 7 sidste sæson. Deres engagement og stabilitet er guld værd i en forening, hvor det kan være svært at holde på de unge – både instruktører og medlemmer.

Lykke Rasmussen, Nr. Broby Badmintonklub: 

Lykke er en entusiastisk ung kvinde på 24 år, der gør en kæmpe forskel for klubben og dens medlemmer. Lykke er rigtig god til at inddrage spillerne i træningen og er god til at sørge for at differentiere øvelserne, så alle bliver udfordret på deres eget niveau og får de små succeser. Vi synes, at Lykke repræsenterer badmintonens værdier og bidrager til et træningsmiljø, der udvikler hele spillertruppens sportslige, menneskelige og sociale kompetencer – uanset niveau og alder, lyder det.

Kristoffer Haugstrup, Årslev Boldklub:

Kristoffer er både træner og assistenttræner i Årslev Boldklub og bruger ca. 10 timer om ugen på denne opgave. Derudover bruger han sin weekend til at tage med dem til kamp. I ferier tager han med dem på fodboldture. Udover at være en god og engageret træner, så sørger han også for et godt kammeratskab blandt drengene. Han er en ung, der i frivillighedens tegn gør en masse for kammeratskab og sammenholdet, lyder det blandt andet i indstillingen.

Tristan Greve, Faaborg Esport:

Tristan har været en del af Faaborg Esport siden starten. Tristan er et stort forbillede for alle i foreningen, og han er et lysende eksempel på, hvor langt man kan nå i en sport, der stadig er ny. Desuden er han hjælpsom og gør alt for at give alle en bedre esportsforening, som da Astralis for nylig gæstede Faaborg. Her stod Tristan for al teknik til computere og hjalp med afvikling på dagen i Tulip-bygningen, fremgår det af indstillingen.

FAKTA: Om priserne

Om priserne

Årets Ungepris 2023
Med denne pris vil juryen hædre en aktiv og engageret person under 25 år, som gør en forskel for kammeratskabet, sammenholdet og fællesskabet. Han eller hun må meget gerne være en god rollemodel, positiv, ambitiøs, nærværende og hjælpsom.

Årets Forening 2023
Med uddelingen af denne pris ønsker juryen at hædre en forening, der skiller sig positivt ud i et dynamisk og alsidigt foreningsliv. Prisen bliver givet til en forening, der har udført et ekstraordinært stykke arbejde, og som har skabt en positiv udvikling i den pågældende forening. 

Årets Ildsjæl 2023
I forbindelse med årets ildsjæl vil juryen se efter en frivillig, der er aktiv, engageret, kreativ og rummelig. Prisen bliver givet til en person, der har gjort sig særlig positivt bemærket gennem en frivillig arbejdsindsats.