Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Henrik Poulsen / Privat

De frivillige i Red Barnet har gennem mange år sikret gode fritidsliv til de mest sårbare børn og unge i Faaborg-Midtfyn. De seneste år har der også været mulighed for, at hele familier kan hjælpes til gode oplevelser i det nye tilbud Familieoplevelsesklubben. Alt sammen arrangeret af frivillige ildsjæle og en formand med hjertet på rette sted.

– Elna er foreningen, hun lever for foreningen!

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

De frivillige i Red Barnet er ikke i tvivl om, at deres formand har et helt særligt stort hjerte for de børn, der har allermindst.

Elna Johansen er pensioneret socialrådgiver, og da hun i 2014 blev opfordret til at stille op som formand for Red Barnet, var hun ikke sen til at sige ja, og hun gik straks igang med de første opgaver.

– Jeg er vant til organisationsarbejde, og jeg synes, det er vigtigt, at alle har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, siger Elna Johansen.

Der var især to af Red Barnets initiativer, som Elna og resten af lokalforeningens frivillige gerne ville arbejde videre med at udvikle, ’Et godt fritidsliv for alle’ og ‘Familieoplevelses-klubben’.

Et godt fritidsliv for alle
Hvis et barn har brug for hjælp til at finde ind i en fritidsaktivitet, så kan én af de frivillige fritidsvejledere i Red Barnet hjælpe familien med at spore sig ind på en aktivitet.

Familier kan selv ansøge om assistance, men typisk er det barnets lærer, der både kender familien og tilbuddet, der laver henvendelsen til Red Barnet.

Den frivillige kan også hjælpe meget konkret med fx at melde barnet ind i klubben eller foreningen og evt. tage kontakt forud for opstart, hvis der er særlige hensyn at tage.

– Jeg ville gerne have det udbredt, og jeg ville gerne have kommunen med. Det ville de gerne som et forsøgsprojekt, og det lykkedes at få det med på budgettet for 2020. Indtil videre har vi registreret 240 børn, der har fået hjælp, siger Elna Johansen.

Der kan være mange grunde, til at en familie har brug for hjælp til at få børnene ind i aktivitet. Det kan være manglende kendskab til de lokale tilbud, dårlig økonomi, sygdom, manglende overskud, skilsmisse mm.

– I fritidsaktiviteter kan børnene have et frirum, de får succesoplevelser, de lærer at indordne sig, og de styrkes socialt. Vi arbejder både familie- og fællesskabsorienteret, så forældrene skal gøre det, de kan, og så understøtter vi dem, siger Elna Johansen.

I de tilfælde, hvor familiens økonomiske ressourcer ikke slår til, kan fritidsvejledningen kombineres med økonomisk støtte til fx betaling af kontingent og udstyr.

Familieoplevelsesklubben
Nogle år forinden, Elna Johansen tiltrådte som formand, havde Red Barnet dannet deres Familieoplevelsesklub.

Klubben skulle sikre, at alle får mulighed for at få gode oplevelser og specielt børn, hvis de samtidig er sammen med deres forældre. Formålet i Familieoplevelsesklubben er derfor at skabe rammerne for et fælleskab, så familier kan dele aktiviteter, oplevelser og udflugter med andre børnefamilier – og de frivillige fra Red Barnet.

– Vi har omkring 15-16 sårbare børnefamilier i vores Familieoplevelsesklub, og de får op til otte endagsture om året, fortæller May-Britt Jürgensen, der er frivillig og medlem af Familieoplevelsesklubben.

Turene kan fx gå til naturlegepladsen på Gåsebjergsand, Egeskov eller Odense Zoo.

Nye tiltag
To år efter sin indtræden som formand, fik Elna Johansen startet en årlig sommerlejr op. Turene er delvist finansieret af såkaldt §18-midler fra kommunen, og de frivillige søger løbende fondsmidler for at dække resten af omkostningerne. På sommerlejrene tager de frivillige og børnefamilierne til fx Vadehavet i en spejderhytte eller til Pindstrupcentret.

– Red Barnet stiller ikke krav til familierne, og sommerlejrene sker på børnenes præmisser. Vi stiller bare tilbud op, og så kan de tage dem eller lade være. Den største fordel er, at der er andre voksne, så forældrene i familierne kan blive aflastet lidt, forklarer Elna Johansen.

I sommeren 2020 kom der endnu et nyt tilbud, da 22 børn og unge kom med på et tre-dages sommertogt med skonnerten Fylla. Dette tilbud har de også mulighed for at tilbyde i sommerferien i år, nu hvor restriktioner og afstandskrav atter er afskaffet.

– Det har bare været en fed oplevelse. Det var lige noget, de havde brug for. Der var styr på tropperne, det var så positivt. Den første dag kravlede de i gardinerne, men sidste dag var de helt rolige, fortæller Søren Hoppe Junker, der er frivillig i Familieoplevelsesklubben og på Fylla.

En passioneret formand
Det kan være svært for den passionerede formand at give opgaver fra sig, fortæller de frivillige, og Elna selv skyder forsigtigt på, at hun arbejder omkring 10 timer om ugen med de frivillige opgaver i Red Barnet, og opgaverne er ikke kun af praktisk karakter.

– Elna er med til at fremelske den gode kultur, både til vores møder og i vores fællesskaber. Nogle gange spiser vi frivillige også sammen, så er der også noget lidt socialt. Vi forsøger at aflaste Elna, selvom hun gerne vil tage alle opgaverne selv, så arbejder vi på at fordele opgaver lidt, smiler Kirsten Ganderup, der sidder med i bestyrelsen.

Trods det, at Elna Johansen i sine år som formand allerede har søsat flere nye tiltag, så drømmer hun om mange flere aktiviteter for lokalforeningen i Faaborg.

– Vi vil gerne være med til at markere børnerettighedsdagen hvert år, og vi vil gerne ud på alle skolerne og fortælle om vores tilbud. Vi vil gerne på sigt være med i Venskabsløbet, og så har vi faktisk familier nok til en Familieoplevelsesklub mere, men det kræver nogle flere frivillige, siger Elna Johansen.

Har du lyst til at høre mere om at være frivillig i Red Barnet, så kan du kontakte foreningen eller dukke op til deres generalforsamling, der afholdes i Huset på Færgevej 2 den 31. januar klokken 19.00.

Info om Red Barnet
Red Barnet er Danmarks største organisation for børns rettigheder. Organisationen er medlem af Save the Children, der er verdens største uafhængige organisation for børns rettigheder.

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande, hvor de kæmper for børns rettigheder.
Save the Children blev grundlagt i 1919 af Eglantyne Jebb, og i 1945 blev Red Barnet oprettet i Danmark. Deres nuværende generalsekretær er Johanne Schmidt-Nielsen, og i Danmark har de omkring 47.000 faste støtter, som alle er med til at gøre en forskel for børn ud fra de principper, som er fastlagt i FN’s børnekonvention.

Red barnet arbejder aktivt for, at børn får indflydelse på den verden, de er en del af, og de kæmper for en verden, der respekterer børns rettigheder, og de arbejder for at skabe bæredygtige forbedringer i børn og unges liv. De bekæmper vold, overgreb og mobning og opbygger trygge fællesskaber for børn og familier i udsatte positioner. De bekæmper fattigdom, sikrer skolegang og styrker skrøbelige staters modstandskraft mod krige og katastrofer.

‘Vi er der for børn både før, under og efter en krise, og vi arbejder politisk for de dårligst stillede børn og skaber debat om børns livsvilkår. Red Barnet står altid på børnenes side. For alle børn har ret til en tryg og god barndom, og alle børn har ret til at blive hørt.’

Red Barnet har mere end 2.000 frivillige, og der er organiseret godt 60 lokale foreninger i hele landet, hvor frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen og i lokale fællesskaber. De driver også genbrugsbutikker og spiller en vigtig rolle ved deres årlige landsindsamling, hvor der typisk er omkring 10.000 tilmeldte indsamlere.

(Kilde: redbarnet.dk)

ILDSJÆLENE VÆRDSAT AF ORGANISATIONEN

På hovedkontoret for Red Barnet er de meget bevidste om, at arbejdet ude lokalt er drevet af frivillige, og at netop dét gør en kæmpe forskel. Red Barnets chef for bæredygtig frivillighed forklarer:

– For Red Barnet er den lokale forankring gennem vores frivillige altafgørende for vores indsatser i Danmark. Vores frivillige giver os en mulighed for at række ud og gøre en forskel på en måde, som ingen ansat medarbejder kan. Når børn og familier i udsatte positioner møder en frivillig, er oplevelsen ofte, at her er en person, der VIL mig, ikke en der bliver betalt for at møde mig, men en person, der rent faktisk var valgt at bruge sin tid sammen med mig. Det skaber en relation, der ikke kan købes for penge, og en mulighed for at styrke barnets og familiens tro på fremtiden, og en plads i fællesskabet, siger Morten Bo Andersen.

I Red Barnet i Faaborg-Midtfyn er der omkring 15 frivillige, mens der på landsplan er 2.200, som løser en lang række opgaver ude i de 47 lokalforeninger.

– Vi driver Familieoplevelsesklubber, der samler familier, styrker netværk og relationer, mens der skabes hyggelige stunder og spændende oplevelser. Vi laver sommerlejre, hvor vi skaber ferieoplevelser for børn og familier, der ikke selv har mulighed for at komme på ferie. Vores frivillige driver naturklubber og småbørnsklubber. Vi har brobyggere, der skaber muligheden for, at børn kan deltage i andre foreningers aktiviteter. Der er frivillige værtsfamilier, der skaber et frirum i dagligdagen. Og sidst, men ikke mindst, driver vores frivillige genbrugsbutikker, der både giver børnefamilier mulighed for kvalitetstøj og legetøj til rimelige priser, men også bidrager til det økonomiske fundament for vores lokalforeningers aktiviteter, siger Morten Bo Andersen.