Atter en gang blev elever hædret med legater til årets dimissionfest på Faaborg Gymnasium. Modtageren af det største legat på 11.000 kroner fra Lægerne i Holkegade gik denne gang til Liva Sofia Busk, da hun både fagligt og socialt har sat sit aftryk på gymnasiet. I naturen omkring gymnasiet har hun sat et varigt aftryk, som drivkraften bag bæredygtighedsprojektet ‘vild med vilje’.

TEKST OG FOTO PERNILLE PEDERSEN

Der var smil og spændte ansigter, da årets legater skulle uddeles på Faaborg Gymnasium.  Rektor Jesper Hasager Jensen forklarede muntert, antallet af legater er det samme som hidtil, og at med færre elever er det meget sandsynligt at modtage et legat.

For fjerde år i træk uddeles gymnasiets største legat på 11.000 kroner, der tildeles af de tre indehavere af Lægerne i Holkegade: Thorbjørn Haslund, Lars Kensmark og Sarah Dalskov. Legatet har til formål at hædre det sociale, det nære – og det visionære, og på alle tre parametre har årets modtager, Liva Sofia Busk, lagt sig i spidsen.

En indsats udenfor skoletid

Gymnasiets legatudvalg består at Stine Bekker Hansen og Malene Beck Sørensen, og i begrundelsen forklarer de, at mange lærere har peget på Liva som den oplagte legatmodtager af Legatet fra Lægerne i Holkegade, da hun opfylder de vigtigste kriterier for legatet. 

– Liva har udmærket sig ved at gøre sig umage både fagligt og socialt såvel i egen klasse som på tværs af hold og årgange og hun har arbejdet med forskellige projekter som operation dagsværk, elevråd og legatbingo uden for skoletiden, står der i begrundelsen.

Liva Sofia Busk har også trukket et stort læs som næstformand i elevrådet og har gennem alle sine tre år udvist stor faglig og kulturel nysgerrighed, positivitet, gå-på-mod og ikke mindst interesse for Faaborg Gymnasium som institution. 

– Med sit glade og sociale væsen er hun nået ud til mange forskellige elevtyper på gymnasiet. Hun har udmærket sig ved at udvise stort engagement for gymnasiet og hun har ydet en stor arbejdsindsats for arrangementer på skolen til glæde for alle elever, fortsætter de positive røster i begrundelsen for valget af Liva Sofia Busk.

Udvalget indhenter på forhånd information om de mulige legatmodtagere fra gymnasiets øvrige lærere og indstiller derefter tre elever ud fra de opstillede kriterier. Herfra er det et samlet lærerkollegie, der udpeger vinderen.– Det er så fedt at få alle de ting at vide, og især fordi det kommer fra lærerne, siger Liva Sofia Busk.

Hun var egentligt i tvivl om, hvorvidt Faaborg Gymnasium var det rette valgt.

– Jeg var lidt skeptisk i starten af gymnasietiden, da det jo er et lille gymnasium, men så besluttede jeg, at jeg så ville være med til at forbedre gymnasiet, og det er fedt at sidde med i udvalgene og have indflydelse på mange ting, siger Liva Sofia Busk.

Morten Koch har været Liva Sofia Busks underviser i historie, og han ser tydeligt, at hun bidrag til både det sociale, det faglige og det visionære:
– Hun er en elev, der spreder godt humør og er positiv. Hun smiler altid, og det smitter af på hendes omgivelser. Hun er en gevinst for skolen, også ved at være en, der har involveret sig i skolens liv. Man får ikke legatet for at være dygtig, men for at være én, der gør en forskel for andre mennesker. Mit indtryk er, at hun gerne vil det faglige og er dygtig til det – OG vil involvere sig i skolen, siger Morten Koch.

Et varigt og bæredygtigt aftryk

En af forbedringerne, Liva Sofia Busk har bidraget til på gymnasiet, er et området på ca. 2 hektar, som er blevet forvandlet til bæredygtig natur med fuglekasser, kvashegn, insekthoteller, vilde blomster og levesteder for dyrelivet.

Som formand for miljø- og bæredygtighedsudvalget var Liva Sofia Busk med til at søge det nationale naturfagscenter Astra om 15.000 kroner til projektet. De modtog pengene, og Liva Sofia Busk fik til opgave at sælge projektet til de øvrige elever. Det lykkedes at få den gode idé solgt, og samtlige elever på campus deltog en hel dag med at omlægge de to hektar græs til bæredygtige områder.

Projektet vandt tilmed prisen som årets festivalaktivitet i den landsdækkende naturfagsfestival med titlen ‘helt vildt’

Når Liva Sofia Busk drager videre i ungdomslivet, så vil der således fortsat være spor af hende at finde på gymnasiet. Måske endda i hele kommunen.

– Jeg har siddet sammen med hende i udvalget ‘bæredygtighed’, og så har jeg har været i sammen med Liva i projektet ‘vild med vilje’, hvor vi bl.a. har omdannet en stor del af græsarealet til blomstereng. Det var Liva med til at arrangere, og det er gået så godt, at Faaborg-Midtfyn Kommune har brugt projektet til at søge om at blive Danmarks vildeste kommune, fortæller Morten Koch.

Vigtigt at bakke op om de lokale uddannelser

Legatet fra Lægerne I Holkegade har til formål at understøtte det lokale gymnasium.

– Vi har i vores visionsdokument for Lægerne I Holkegade et punkt om at bidrage og støtte lokalt. For os er det supervigtigt, at gymnasiet består som en attraktiv uddannelsesinstitution, som de unge aktivt tilvælger. Lars’ drenge har tilknytning til gymnasiet, og både Sarah Dalskov og jeg har gået der selv. Vi var måske aldrig vendt tilbage til Faaborg, hvis vores gymnasiale uddannelse havde været i Svendborg eller Odense, siger Thorbjørn Haslund.

Det er også et bevidst valg, at legatet fra lægerne ikke støtter den fagligt bedste elev.

– Vi synes, der er legater nok til flittige og dygtige 12-tals elever. Så det gav ikke mening for os at gå med den elev, der bare havde det højeste snit. Vi ønskede, at det kom elever til gode, som måske havde haft en svær tid personligt eller bogligt, og som havde vendt det positivt og var kommet ovenpå igen. Også elever, der bidrager til et godt fællesskab gennem elevråd, andet politisk eller frivilligt arbejde, syntes vi, kunne komme i betragtning, siger Thorbjørn Haslund.

Legatet fra Lægerne I Holkegade har følgende ordlyd: Legatet uddeles til en elev, der har gjort sig bemærket ved at gøre sig usædvanligt umage, som har bidraget til en god stemning på gymnasiet og som har formuleret sig nogle klare visioner for sin fremtid.

Legater 2022: 

Lægerne I Holkegade: legat på 11.000 kr. Modtager: Liva Sofia Busk

Sydbanks rejselegat: legat på 10.000 kr. Modtager: Sara Aaman Raviv

Christina Ræbilds Mindelegat: legat på 5.000 kr. Modtager: Anders Schmidt Hansen

Sparekannen Sjælland-Faaborg: 5 legater á 1.000 kr. Modtagere: Annesofie Lykke Jacobsen, Elias Bendtsen, Ditte Gerlev Hansen, Nanna Luna Frigg Bertram-Nielsen og Lya Beier Mikkelsen

Faaborg Gymnasiums Venner: 2 legater á 1.000 kr. Modtagere: Noah Hvidtfeldt Hansen og Valdemar Pinnerup

Nordea: legat på 1.000 kr. Modtager: Freja Helstrup Bonde

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd: 3 legater á 1.000 kr. Modtagere: Emily Frølund Rise, Simon Deifuss og Zipporah Jeyasingham