Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Henrik Poulsen

Da jordemoder Jane Wodstrup stiftede familie, havde hun brug for et forudsigeligt arbejdsliv, der kunne tilrettelægges efter nye behov. Samtidigt føltes hun, at der i det offentlige system kunne mangle tid til de gravides individuelle behov, og i dag arbejder Jane som selvstændig i sin egen virksomhed – Familiejordemoder. Her tilbyder hun omsorg, nærhed og tid. Tid til alt det, der fylder for gravide og nybagte familier.

– En typisk jordemoderkonsultation i det offentlige er der afsat 20 minutter til. Her skal jordemoderen nå at læse journalen, undersøge den gravide og skrive i journalen. Hvis den gravide, når der er fem minutter tilbage, fx nævner en bækkenløsning, så er der ikke tid, og vi kan bede hende gå til en fysioterapeut eller komme igen i næste uge, siger Jane Wodstrup.

En ny rammeforståelse
Det er hele rammen om arbejdet med gravide og barslende, som Jane opponerer imod. At føle sig utilstrækkelig i sit faglige virke og ofte komme med beskeden til mennesker i en skrøbelig fase af livet, om at ‘det er der ikke tid til at komme ind på’. Jane ønskede at tilbyde en ramme, hvor tid og individuelle hensyn kunne være i fokus, hvilket er netop, hvad hendes konsultation gør.

Her kan gravide (par) og ammende få massage, akupunktur, konsultationer, ammevejledning, efterfødselssamtaler og -behandlinger samt fødselsforberedelse og børneundersøgelser.

En anden del af rammen om arbejdet som jordemoder i det offentlige er arbejdstiderne. Af gode grunde er arbejdet uforudsigeligt, så vagterne kan trække ud, men der er også aftenvagter, weekendvagter og døgnkald, hvor jordemoderen står standby i 2-4 døgn. Da Jane og hende mand stiftede deres egen familie, kunne Jane mærke uforudsigeligheden på børnene og presset på sin mand.

-Familielivet var styret af arbejdslivet. Min mand var jo reelt alenefar i de fire døgn, jeg var på kald, og efter en hård periode kunne vi mærke, at vi skulle samle børnene lidt op og finde rytmen igen, forklarer Jane Wodstrup.

Af samme årsag har Jane valgt, at hun ikke tilbyder fødsler i sin praksis, selvom fødsler, især hjemmefødsler, tidligere har været en stor del af arbejdslivet.

Kommer hele vejen rundt
I det offentlige system er det udelukkende bestemte grupper, der kan få ekstra tid hos deres jordemoder. Som privat jordemoder kan Jane afsætte tiden efter det individuelle behov og hjælpe med de problemer, der måtte være.

– Jeg har tid til flere aspekter af, hvad det vil sige at være forældre. Jeg er ikke underlagt specifikke ting eller krav, men kan spørge ‘hvad rører der sig hos dig lige nu?’ Måske er det noget eksistentielt, måske tidligere fødsler, måske er det det kommende ammeforløb, siger Jane Wodstrup.

I den private konsultation er det muligt for par at komme sammen til fødselsforberedelse, og netop det at være fælles om forberedelsen giver den spirende familie gode kår.

– Fædrene er en lige så stor del af det. Når det bliver opdelt, taber man en masse. Hvis far er grundigt informeret, har han nemmere ved at være til stede under fødsel og handle. Han kan så være advokat og træffe svære beslutninger på barnets vegne, fx om medicin, forklarer Jane Wodstrup.

Det er Janes oplevelse, at mændene har lyst til at være med ind over forløbet og have disse muligheder for at handle, for de vil hverken stå og føle sig utilstrækkelige eller som en gæst. I Janes praksis er fødslen en fælles opgave, hvor faderen er en medspiller, og hvor jordemoderen er inviteret med ind som gæsten.

Et godt supplement
Langt de fleste af Janes kunder vælger hendes ydelser som et tillæg til det offentlige tilbud, da konsultationer hos Familiejordemoder.dk er med egenbetaling. Ofte er det massage eller akupunktur, som den gravide henvender sig omkring, men der er plads til endnu flere familier i konsultationen.

– Det er endnu nyt med en privat praktiserende jordemoder på Sydfyn, hvor det i flere storbyer mere er blevet en tradition. Så jeg kæmper med at opsøge kunder og informere om mig, men det tegner da til at kunne blive en levevej, og jeg har klienter fra hele Sydfyn, forklarer Jane Wodstrup.

Klienterne er en god blanding af førstegangsfødende og flergangsfødende. Måske skal de have helt styr på teknikkerne til fødslen, eller måske vil de gerne lige have lyttet til hjertelyden en ekstra gang. Jane står til rådighed for den enkeltes ønsker og behov.

– De fleste konsultationer starter med, at vi snakker, og jeg hører, hvem de er. Nogle gange ti minutter, andre gange 45 minutter. Måske kom hun for at få massage, men så viser det sig måske, at hun har mange bekymringer, måske dårlige erfaringer fra en tidligere fødsel. Der kan sidde mange ting i dem, og så bliver det et fokus i massagen, siger Jane Wodstrup.

Jane oplever, at hun relativt hurtigt kan gøre en forskel for de gravide eller ammende, og hun pin-pointer endnu engang, hvad det er, hun som selvstændig kan tilbyde: tid.

– Jeg kan give den tid, der er behov for, og det nyder jeg virkelig, for der er så mange emner, der fortjener at blive afdækket ordentligt, siger Jane Wodstrup.

For ikke helt at undvære den kollegiale sparring og fødslerne har Jane valgt forsat at tage vagter på sygehuset, dog ikke tilkaldevagter.

Medlemmer af Danmark kan få tilskud til konsultationer hos Familiejordemoder.dk.