Det vakte stor opsigt, da sognepræst i Svanninge sogn Therese Strand Kudajewski ved flere lejligheder udtalte sig særdeles skeptisk i forhold til myndighedernes håndtering af corona-situationen.

Især hendes angreb på lægestanden medførte voldsomme reaktioner.
I et facebookopslag skrev præsten blandt andet: “Det er en skændsel for lægestanden, det som udspiller sig i tiden, og jeg håber, at der vil være flere og flere læger, der siger fra, så læge og morder ikke atter bliver to sider af samme sag”.

Den megen polemik førte til en såkaldt vejledende samtale med provst Tine Lindhardt, hvor Therese Strand Kudajewski fik forklaret, hvordan hun må og kan optræde i den offentlige debat, når hun samtidig er præst.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Det fik dog ikke præsten til at droppe sin kamp mod coronahåndteringen, og i slutningen af januar fortalte hun til Det Rigtige Faaborg, at hun skulle tale ved en demonstration i hovedstaden.

Nu er det dog HELT slut med de hårde angreb på landets læger og referencerne til 2. verdenskrig.

I en erklæring fra Fyns Stift hedder det nu, at Therese Strand Kudajewski beklager sine udtalelser, og ikke mener, at læger der har vaccineret mod covid-19 kan sammenlignes med mordere.

Læs hele erklæringen her:

—–

Ved tjenstlig samtale den 14. februar med Therese Kudajewski og dennes bisidder har Therese Kudajewski underskrevet nedenstående erklæring:

  • Therese Kudajewski mener ikke, at læger, der vaccinerer/har vaccineret mod covid 19, er mordere eller kan sammenlignes dermed.
  • Therese Kudajewski mener ikke, at læger, der vaccinerer/har vaccineret mod covid 19 kan sammenlignes med nazistiske læger under 2. verdenskrig.
  • Therese Kudajewski beklager dybt, at hun gennem sine udtalelser på Facebook (dec. 2021/januar 2022) har givet anledning til en sådan opfattelse. Det har ikke været hendes hensigt.
  • Therese Kudajewski vil bestræbe sig på til det yderste på at undgå en lignende situation fremover.
  • Therese Kudajewski vil fremadrettet være bevidst om decorum, både når Therese Kudajewski udtaler sig på embeds vegne, og når hun udtaler sig som privatperson.
  • Therese Kudajewski er enig i, at nærværende erklæring kan offentliggøres, da udtalelserne med rette har berørt mange, og erklæringen derfor er af almen interesse.

Jeg hilser Therese Kudajewskis erklæring velkommen og finder beklagelserne helt på sin plads.

Jeg anerkender samtidigt, at præster som alle andre har ytringsfrihed generelt som politisk, herunder sundhedspolitisk, under iagttagelse af decorum, lyder det fra biskop Tine Lindhardt.