Tekst: Christina Bøgebjerg
Foto: Christina Bøgebjerg

I disse uger afvikler Røde Kors i hele landet en kampagne med fokus på ensomhed. Kampagnen hedder “De røde bænke – kom og få en snak, så er du ikke alene.

Formand for Faaborgs afdeling under Røde Kors, Tove Charlotte Nielsen fortæller:

– Kampagnen udspringer af et ønske fra Social- og Indenrigsministeriet, der har givet Røde Kors penge til at lave kampagner for at imødegå ensomhed, især som følge af Corona. Kampagnen hedder “De Røde Bænke – kom og få en snak, så er du ikke alene”. Vi har allerede en rød bænk stående foran butikken på Torvet, og hovedkontoret har donereret en mere, som vi lænker fast, så folk døgnet rundt kan bruge den. Vi vil ind imellem placere nogle af de frivillige til at sidde på bænkene og snakke med folk, men håber også byens borgere selv vil sætte sig ned og snakke med hinanden. Der vil ligge samtalekort, som forhåbentligt kan gøre det lettere for folk at snakke sammen.

– Borgmester Hans Stavnsager og sognepræsten fra Svanninge Kirke Therese Kudajewski starter kampagnen i gang onsdag d. 26. maj kl. 11.00. Vi inviterer alle til en kop kaffe onsdag, torsdag og fredag i den uge, smiler Tove.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her
Samtalekort lavet af Røde Kors kan forhåbentlig fungere som en icebreaker

– Det er ikke kun i forbindelse med kampagner, at Røde Kors har fokus på ensomhed, fortæller Tove:
– Udfordringen med ensomhed er, at der ikke er mange, der vil indrømme, at de er ensomme. Hos Røde Kors har du mulighed for at søge om en besøgsven. Det kan være en time eller to ugentligt eller hver anden uge, man som frivillig besøger den borger. I øjeblikket er der dog desværre venteliste, da der er flere borgere, der ønsker en besøgsven, end der er frivillige til.

– Vi har også en besøgscafe, som normalt holder til i Det Nye Hospital. Alle der har lyst, kan møde op. Cafeen åbner snart op igen, denne gang i Magasingaarden, da de andre lokaler bliver brugt af Faaborg Kirke. Vores besøgscafe er faktisk vældig populær, så før Coronaen kom der en 15-20 stykker hver gang, som synger, spiller spil og snakker med hinanden. Den har været meget savnet under nedlukningen. Det er en nemmere måde at nå ud til flere på én gang, siger hun.

– Og så har vi vores vågetjeneste, hvor man sidder hos en døende. Vi har en liste med frivillige, som vi kan ringe akut til, når der er brug for det. Jeg ved, at de store universitetsbyer har en del unge, der våger. Jeg ved godt, de har travlt, de unge, men vi håber, vi også her i byen kan få engageret de unge i højere grad som frivillige, også som besøgsvenner.

– Vores motto er, at der ikke er nogen, der skal være alene, afslutter Tove.

Der er officiel indvielse af kampagnen i Faaborg onsdag d. 26. maj kl. 11.00, hvor borgmesteren Hans Stavnsager og sognepræst Therese Kudajewski kommer og får en snak på den røde bænk.

Når Røde Kors’ besøgscafe snart åbner i Magasingaarden, er det hver anden mandag i ulige uger.

Røde Kors butikken i Faaborg, på Torvet 6

FAKTA FRA RØDE KORS:

“Ensomhed er en følelse, alle mennesker oplever i større eller mindre grad i deres liv. Det er derfor også centralt at skelne mellem en forbigående, afgrænset ensomhed og en længerevarende ensomhed. Det er sidstnævnte, der har alvorlige konsekvenser og er relateret til mange former for mistrivsel. Ifølge den nyeste analyse (2020), føler 8 % af den danske befolkning over 16 år sig ensomme. Det svarer til cirka 380.000 danskere. Tallet er stigende. Unge mellem 16 og 29- årige er den mest ensomme gruppe i Danmark (hver 10. unge føler sig ensom). Dernæst kommer mennesker over 80 år”.

Ensomheden er en subjektiv og tabubelagt følelse, som ofte bæres i stilhed, og derfor kan den også være svær for fagfolk at spotte. At føle sig ensom kan være forbundet med skam og selvbebrejdelse, hvilket er en barriere i forhold til at række ud. Stigmatisering af ensomhed gør det sværere for den enkelte at anerkende, håndtere og tale om følelsen af ensomhed. En undersøgelse viser eksempelvis, at mere end halvdelen af de børn og unge, som føler sig ensomme, ikke har talt med nogen om deres ensomhed”.

“I år opfordrer vi mange flere til at være med til at bekæmpe ensomheden. Det gør vi ved at invitere til en snak på de røde bænke landet over. Bænkene er både en praktisk mulighed for at tage en pause og en snak – og de er en påmindelse om at huske dem, du kender, som er mere alene, end de har lyst til.

Få en snak med en bekendt eller en ny ven – så er I ikke alene”.

Nøgletal:

· 8% af den danske befolkning over 16 år føler sig ensomme

· Ca. hver 10. ung mellem 16-29 år føler sig ensom

· Hvert år er 2.200 dødsfald relateret til ensomhed

· Under nedlukningen oplevede 12% af de 11-20-årige at de ikke havde nogen at snakke med om, hvordan de havde det

· Over 50% af danskerne kender mennesker, som de tror eller ved, føler sig ensomme. Kun halvdelen har spurgt ind til disse menneskers ensomhed

Unge og ensomhed:

· Ca. hver 10. ung mellem 16-29 år føler sig ensom

· 50% af de unge, der føler sig ensomme, har ikke talt med nogen om det

· 20-35% af de 16-24-årige har følt sig ensomme under nedlukningen

· 12% af de 11-20-årige svarer, at de ikke havde nogen at snakke med om, hvordan de havde det under nedlukningen.