Tekst: Christina Bøgebjerg
Foto: Christina Bøgebjerg

I Bøgebjerg Børnehus i V. Åby er der plads til alle, og man gør gerne noget ekstra for at styrke fællesskabet og den enkelte.

I disse uger kører de projektet “Fortælling og Fællesskab”, hvor to professionelle fortællere tre dage om ugen kommer og fortæller historier for og med børnene.

Afdelingsleder Mathilde Agger, har qua sin baggrund som pædagog og tale- hørekonsulent arbejdet i adskillige børnehaver, især på Sjælland, men den sydfynske børnehave kan ifølge hende noget helt særligt.

– Det er den bedste børnehave med glade medarbejdere, og en omsorgsfuld stemning, hvor man føler sig favnet af stedet, siger Mathilde begejstret.

- Annonce -
Afdelingsleder og pædagog Mathilde Agger har arbejdet i Bøgebjerg Børnehus siden maj sidste år, og hun nyder samværet med både børn og kollegaer

– Der er en åbenhed overfor udvikling. I stedet for at konstatere, at et barn ikke kan sidde stille under en historie, spørger vi os selv: Hvad kan vi gøre anderledes, så barnet får bedre mulighed for det. En af vores pædagoger havde hørt fortælleren Esther Rützou en dag, og blev hurtigt grebet af hendes evner. Vi fik fat på Esther, som vidste, hvor vi kunne søge penge, så vi endte med at få 60.000 kr. fra Kulturregion Fyn. Esther havde i forvejen lavet forskellige fortæller-projekter i børnehaver blandt andet på Frederiksberg med fortælleren Aske Ebbesen. Vi er nu i gang med et seks uger projekt, “Fortælling og Fællesskab”, hvor Esther og Aske kommer tre dage om ugen, fortæller Mathilde.

Udover at hjælpe børnene til at kunne koncentrere sig i længere tid, har projektet især fokus på at samle børnene på tværs af forskelligheder:

– Vores børn kommer fra meget forskellige kår. Fortællingen er blot midlet, målet er fællesskabet. Fortællingen er en kunstform, der skaber et fællesskab, hvor børnene er ligeværdige. Under fortælleseancerne oplever børnene, at alle er noget værd, at alle kan bidrage til historien. Det er der, hvor kunst bygger en bro over de skel, der kan være, siger Mathilde, mens Aske fortsætter:

– Vi bruger forskellige lege, som appellerer til forskellige, og på den måde får alle med. Børn husker historier i årevis, og det giver en fælles reference ramme, som styrker fællesskabet. Vi viser også, at vi alle har historier, og kommer dermed tættere på hinanden. Som et kendt citat siger “Det er svært at hade en, hvis historie du kender”.

De er alle tre enige om, at fortælleseancerne også øger selvværdet.

– Nogle af dem er sprogligt bagud, og har svært ved at formulere sig. Men så oversætter både de andre børn og vi voksne for dem, fordi vi kender dem nu, og på den måde kan vedkommende være med alligevel, fortæller Mathilde, og Esther supplerer:

– Derfor har jeg tegninger med af for eksempel en brandbil. Hvis du ikke kan sige brandbil, kan du ikke lave en historie om en brandbil.

– Projektet har kørt i to en halv uge nu, og nogle af børnene har allerede rykket sig, så de har mere fortællelyst under for eksempel tegneøvelsen, fortæller Aske begejstret. – Vi vil gerne skabe nye fortællere, og også give børnene følelsen af at kunne skabe. Når du har tillid til din skaberevne, oplever du også at kunne ændre på dit liv, siger Esther, og Mathilde supplerer: – Når du lærer at formulere dine egne tanker, ideer og fantasier, åbnes der nye muligheder for, hvad du kan blive til, og hvilket liv du kan skabe. Fortællinger lærer os også, at der sker slemme ting her i livet, men det går altid over igen, velvidende at sådan er livet ikke, men det er fortællingen, og det giver os håb, og tro på at alt kan overvindes.

Mathilde og hendes kollegaer lærer også af de to professionelle fortællere: – Aske og Esther er virkelig dygtige, og har nogle helt andre virkemidler, hvor de kan få en hel børneflok på 26-27 til at lytte på én gang. Vi voksne lærer bl.a. at bruge krop og mimik mere, og vi bruger forløbet til at lave et idekatalog, som vi kan bruge fremadrettet, så vi voksne bliver rustet til at fortsætte med konceptet, når Aske og Esther stopper 20. maj.

Fortælleseancerne skal være en del af vores måde at være sammen med børnene på, så vi stadig arbejder med at styrke fællesskabet, afslutter Mathilde.

Bøgebjerg Børnehus hjemmesidelink: Dagtilbud (fmk.dk)

Aske og Esthers hjemmesider er: www.estherrutzou.dk og www.askeebbesen.dk.