Tekst: Christina Bøgebjerg
Foto: Privat

Gad vidst om den gamle guldsmed Duus i 1940 ville have forudset, at hans nystartede afdeling af Sct. Georgs Gilderne stadig ville eksistere i Faaborg i 2021?

Men selvom foreningen som alle andre er ramt af en vis epidemi, lever den i bedste velgående. Så godt at den skulle have holdt 80 års jubilæum på Klinten i november 2020.

Sct. Georgs Gilderne blev startet allerede i 1933 i Danmark, og bredte sig til udlandet som sammenslutningen International Scout and Guide Fellowship, der nu tæller mere end 50.000 medlemmer i 100 lande.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Gildemester Marie Jakobsen er en del af Gilde ledelsen i Faaborg afdelingen sammen med en skatmester og skriver. Der er 40 medlemmer i byen, den yngste er 42 år, den ældste 90 år.

Marie fortæller om bevægelsen: – Den startede oprindeligt som et samlingspunkt for nuværende og gamle spejdere. Men nu kan alle søge om optagelse, såfremt de støtter op om foreningens formål.

Lokalt står Sct. Georgs Gildet i Faaborg for forskellige aktiviteter med både velgørende og socialt sigte. – Til jul har vi som regel en bod på Torvet, hvor vi sælger hjemmelavet håndarbejde, sponsorerede varer og diverse specialiteter som for eksempel chokolade, hjemmegjorte småkager og marmelade. Overskuddet giver vi til præsterne, som fordeler det blandt enlige mødre og fædre via julehjælpen, fortæller hun.

De 40 kontingentbetalende medlemmer arbejder med personlig udvikling på flere måder. De er fordelt i grupper af 5-6 personer, som mødes en gang om måneden og diskuterer kunst, litteratur, lokalsamfund med mere. – I det gamle bibliotek afholder vi desuden jævnligt foredrag, som ind imellem også er åben for faaborgenserne. Vi har både haft Søren Ryge, Bent Foged, der har talt om Klokketårnet, og vi vil gerne have Mikkel Beha Erichsen på besøg. Men han er lidt dyr, så det bliver et foredrag med entre, smiler Marie. – Vi tager også på udflugter, hvor vi inviterer de mest friske fra plejehjemmene med, og vi har nattergale-ture, hvor vi kan nyde naturen og høre fuglene synge.

Gildeledelsen arrangerer desuden “gildehaller” tre gange årligt, fester hvor nye medlemmer også bliver optaget. De bliver tildelt en mentor blandt de gamle medlemmer. – Udover vores foredrag og månedlige snakke om kultur og verden omkring os, er det også en måde at arbejde med den personlige udvikling på, siger Marie.

– Nationalt mødes alle gilderne hvert efterår i Middelfart. Hver oktober måned afholder vi Fellowship aften både her i Danmark og i udlandet, hvor vi hylder de andre lande og bevægelsen. Der bliver læst et fellowship budskab op, som er sendt ud til alle lande, fortæller Marie.

– For at markere at vi støtter fred i hele verden, tænder vi lys hvert år i november. Fra krybben i Bethlehem bliver lys spredt ud i hele verden, for vores vedkommende til Odense via Roskilde. Vi medbringer en olielampe til en højtidelighed i Odense Domkirke, hvor flammen gives videre til vores lampe, som vi så bringer tilbage til Faaborg. Vi giver det videre til for eksempel kirkerne i Faaborg eller Svanninge og til plejehjem. Du kan godt sammenligne det lidt med den olympiske ild, griner Marie.

Foreningen har også deres eget medlemsblad, Gildenyt, som udkommer en gang om måneden. En af Maries opgaver som gildemester er at skrive nyheder i bladet.

Marie afslutter med et håbefuldt ønske: – Så snart vi kan mødes igen, skal vi holde generelforsamling, de ældre fra plejehjemmene skal have deres vanlige køreture, og vi skal ud og høre nattergalen igen. Og ja, så skal vi selvfølgelig også holde vores 80 års jubilæumsfest på Klinten.

Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt. (www.sct-georg.dk).