De seneste dage har flexboligordningen været til debat på fyens.dk og i forskellige facebook-tråde, men Realmægler Sofie Find mener ikke, at der er helt styr på fakta i diskussionen.

Efter en stigning i antallet af flexboliger i kommunen fra 23 tilladelser i 2019 til 31 i 2020, har flere udtrykt bekymring over antallet af boliger med særstatus, og nu skal politikerne se på sagen.

Men de tal der er lagt frem, giver ifølge Sofie Find ikke det rigtige billede af situationen.
– Min opfattelse er, at de fleste har det indtryk, at flexboligordningen udelukkende bliver brugt, når en køber ønsker at bruge en bolig til fritidshus, men det er altså ikke hele historien.

Jeg har gennem årene solgt 11 flexboliger, og kun to af dem blev købt med henblik på at bruge ejendommen til sommerhus. De øvrige har valgt en flexbolig, fordi de gerne vil flytte til Faaborg, men har et hus i en anden kommune, de skal have solgt først. Det er nemlig ikke tilladt at købe en “almindelig” bolig i kommunen med bopælspligt, når man samtidig er bosat i en anden kommune.Når køber har solgt huset i hjemkommunen, flytter de permanent til Faaborg, og så ophæves boligens status som flexbolig, men det tæller IKKE med i statistikken, og derfor er tallet ikke retvisende, da man bør kende det antal ejendomme, der rent faktisk bruges som flexbolig, mener hun, og har bedt kommunen lave en opgørelse over aktuelle flexboliger.

– Er det ikke naturligt, at du som mægler er positivt stemt for at bevare muligheden for give boliger flexboligstatus, da de måske er nemmere at sælge? 

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Jeg ønsker egentlig bare, at der er en mulighed for at kunne sælge en ejendom til tilflyttere, der gerne vil til Faaborg, men er nødt til at sælge et hus i en anden kommune først. Her er flexboligordningen eneste mulighed som det er i dag, forklarer hun.

– Men forstår du ikke frygten for, at Faaborg bliver en by, der består af rigtig mange sommerboliger?

Jeg bor selv i Faaborg, og forstår godt frygten, men synes ikke den er helt reel. Jeg respekterer naturligvis de forskellige holdninger, men jeg mener, vi skal have dem på den rigtige baggrund, slutter hun.