Snart skal hun til at forholde sig til tidevandet og traktoren, der skal transportere hende ud ad den smalle vadevej mod Æbeløs naturskove med dåvildt og dramatiske kystskrænter. Og snart skal hun til at lære fuglerigdommen bedre at kende ved Filsø, Jyllands næststørste sø og en af Danmarks mest skattede lokaliteter blandt ornitologer og naturbrugere med hang til storladen vestjysk natur med havørne i himmelrummet og kronvildt i klitplantagerne.

Sanne Frederiksen begynder 1. november som driftsleder i Aage V. Jensen Naturfond med fondens fynske og sydjyske ejendomme som arbejdsområde.

Hun skal stå i spidsen for driften af Æbelø, Gyldensteen Strand, Ølundgård, Snarup Mose, Sundbakkerne, Vitsø på Ærø, Bundsø og Mjels Sø på Als og Filsø i det vestjyske.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her
Sanne Frederiksen skal til at udforske endnu mere af Danmarks smukke natur

Skovmenneske med bredt udsyn

– Jeg er bredt naturinteresseret, men som uddannet skovfoged og gennem mit arbejde med skovforvaltning er jeg noget bedre hjemme i træer, buske, planter og landjord, end jeg er i vand og søfugle. Den naturtype og de mange fuglearter glæder jeg mig til at lære bedre at kende, siger Sanne Frederiksen, der kommer fra et job som skovfoged og naturformidler i Svanninge Bjerge ved Faaborg.

I omkring et tiår har hun forvaltet og formidlet naturen i det sydfynske bakkeland. Her var hun med til at skrue på driften fra naturnær skovdyrkning til vildskov med helårsgræsning.

Med sit nye job i Aage V. Jensen Naturfond bliver naturens velbefindende og artsrigdom det absolutte omdrejningspunkt, hvad enten opgaven ligger på Æbeløs kyster, Gyldensteens strandenge, Sundbakkernes overdrev eller Filsøs fiskerige vande.

Sanne Fredriksen har de seneste ti år arbejdet i Svanninge Bjerge.

Fra nørdet forskning til national viden

– Jeg glæder mig til at kombinere forvaltningen og formidlingen af naturen, som den finder sted i naturfonden, hvor forskere med målrettede forskningsprojekter ofte er med på sidelinjen i vores daglige arbejde, så vi jævnligt får fingerpeg om, hvor vidt de håndtag vi skruer på i vores forvaltning, gør naturen rigere. På den måde kan lokale nørdede naturprojekter blive til ny national viden, som kan bruges bredt af alle, der arbejder i naturens tjeneste, siger den ny driftsleder.

– Jeg ser også frem til den tætte kontakt og dialog med omverdenen, som fondens naturområder er kendte for at repræsentere. Dels i kraft af et stort publikumsbesøg på ejendommene, dels i kraft af de naturråd med repræsentanter for de grønne organisationer, som er knyttet til de største naturområder, og det samarbejde, der er med lodsejere og naboer, siger Sanne Frederiksen.

Naturrigdom til alle danskere

I sit nye job som driftsleder for knap en halv snes af Aage V. Jensen Naturfonds naturområder håber hun at kunne bidrage til at vise en beskeden dansk vej ud af den krise, som verdens artsrigdom befinder sig i. Den aktuelle biodiversitetskrise bliver også kaldt den sjette masseuddøen, fordi der hver dag uddør arter rundt omkring på Jorden, når vældige skove fældes og vådområder drænes og dyrkes.

– Det behøver hverken at være langhåret teori eller raketvidenskab at gøre naturen rigere. Ofte er det elementært, hvad der kan gøres. Først og fremmest handler det om at lokalisere perlerne og give naturen plads og frihed. Nogle gange kan det at bevare et lille økosystem som et veterantræ gøre en forskel. Andre steder har naturen brug for større sammenhænge. Naturen repræsenterer en kerneværdi for mange mennesker. Og jeg glæder mig til at blive en del af visionen i Aage V. Jensen Naturfond, nemlig at give alle danskere mulighed for at opleve en rig natur. Det er et flot mål, siger Sanne Frederiksen.