- Annonce -


Der indføres nu midlertidige regler for besøg på rehabiliteringscenter Bakkegården samt plejehjem og botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune som følge af kommunens incidens tal, meddeler kommunen i en pressemeddelelse.

Fra og med i dag indføres der en række nye regler på plejehjem og botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune samt på rehabiliteringscenter Bakkegården.

De nye regler for plejehjem og rehabiliteringscenter Bakkegården er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed – Social- og Indenrigsministeriet har annonceret, at samme påbud vil gælde for botilbud. Det vides pt. ikke, hvor længe de nye regler skal gælde.

Det betyder de nye regler

De nye regler betyder, at alle besøg på botilbud, plejehjem og på rehabiliteringscenter Bakkegården som udgangspunkt skal foregå udendørs. Der kan udvælges 1 person, som er ”den nærmeste pårørende” til borgeren. Hvis man er den nærmeste pårørende til en beboer, kan man fortsat komme på besøg inden døre. Med ”den nærmeste pårørende” forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

For alle besøg gælder, at der skal bæres mundbind under hele besøget – både indendørs og udendørs. Man kan selv medbringe mundbind, og ellers udleveres der mundbind på stedet.

Hvis der opstår en kritisk situation

Hvis der opstår en kritisk situation, er det fortsat tilladt at besøge den pårørende inden døre. Det kan fx være et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. En kritisk situation gælder også besøg fra nære pårørende hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen ikke kan forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

- Annonce -