- Annonce -

Kommunalbestyrelsen har på årets budgetseminar på Hotel Faaborg Fjord taget hul på forhandlingerne om det kommende års budget.

En opgave, der i økonomisk omfang er lettere end den har været i de seneste år efter forårets reform af udligningssystemet, som også har elimineret en del af den usikkerhed, der har præget de seneste års budgetlægning, hedder det i en pressemeddelelse.

– Der er stadig nogle få usikkerheder omkring næste års budget, men i forhold til, hvad vi har været udsat for i de seneste år, er det småting, siger borgmester Hans Stavnsager.
– Vi er kommet rigtigt godt fra land i vores forhandlinger. Traditionen tro startede vi med en dialog med medarbejdersiden i Hovedudvalget, hvor vi fik medarbejdernes anbefalinger til budgetforslagene. Det har vi politisk stor glæde af – og det sikrer, at vi får medarbejdernes perspektiv på de vigtige beslutninger, vi skal træffe i forbindelse med budget 2021.

Et par af de usikkerheder, der udestår, er omfanget af kompensation for udgifter til Corona samt resultatet af ansøgning til puljen til vanskeligt stillede kommuner. Sidstnævnte forventes der afklaring på i slutningen af denne uge.

Pres på det kommunale budget kalder på fortsat fokus på effektiv drift

Afsættet for de politiske forhandlinger om budget 2021 er et basisbudget, hvor en række områder foreslås tilført de midler, som er nødvendige for at fastholde det politisk valgte serviceniveau. Det drejer sig bl.a. om 56,9 mio. kr. til Arbejdsmarked for at imødekomme stigende udgifter til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere mv. og 22,2 mio. kr. til det specialiserede socialområde på grund af stigende priser og flere borgere med behov. Nogle af disse udgifter vil der være modsvarende indtægter på, men netto vil forslagene til ændringer i basisbudgettet tilføre driften i alt 62,7 mio. kr.

Behovet for disse ufravigelige stigninger viser tydeligt, at der er behov for en fortsat indsats for at sikre en effektiv drift i fx administrationen.

Anlæg skal styrke udvikling og skabe gode rammer for den kommunale drift

Der har som udgangspunkt været afsat 104,4 mio. kr. til anlæg i budget 2021, men kommunalbestyrelsen besluttede efter det positive resultat af den nye udligningsreform at forhøje anlægsrammen med yderligere 10 mio. kr.

Politikerne går i dialog om budgettet

Kommunalbestyrelsen forventes at godkende budget 2021 den 6. oktober 2020, men inden da vil politikerne gerne i dialog med borgerne:

– Ligesom vi nu har fået medarbejdernes anbefalinger, inviterer vi også borgerne til at berige vores beslutningsgrundlag med kommentarer – og vi svarer også gerne på spørgsmål om budgetarbejdet,” siger borgmester Hans Stavnsager.

Der har netop været gennemført en 1. høringsrunde, som gav mulighed for at aflevere høringssvar, der kunne indgå i materialet til årets budgetseminar. Efter økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021 den 31. august sendes budgetforslagene i høring igen med frist den 15. september kl. 9.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål eller aflevere kommentarer til politikerne på borgermøde på Ringe Bibliotek den 31. august kl. 19-21. Af hensyn til afviklingen skal der – set i lyset af COVID 19 – ske tilmelding til borgermødet. Tilmelding skal ske på mail til mmoes@fmk.dk senest fredag den 28. august 2020 kl. 10. Derudover afholdes dialogmøde på kommunens Facebook den 1. september kl. 18-20.

- Annonce -