- Annonce -

Under en ekstraordinær generalforsamling i Turistforeningen for Midt- og Sydfyn besluttede foreningen mandag aften at nedlægge sine aktiviteter og dermed sig selv som forening med virkning fra 31/12-2018, lyder det i en pressemeddelelse.

Denne beslutning er resultatet af et aktivt arbejde for at Faaborg og omegn i fremtiden skal udvikles under den fælles forening Vores Faaborg & Egn, som skal rumme, fremme og støtte både turistaktører, detailhandel og erhverv i såvel Faaborg by som omegn.

Vores Faaborg & Egn har siden stiftelsen arbejdet målrettet sammen med bestyrelsen i hhv Shopping Faaborg og Turistforeningen for Midt- og Sydfyn på at opnå flertal i de respektive foreninger for at arbejde mod en decideret sammenlægning, og turistforeningens opløsning som selvstændig forening er således virkelig en opnået milepæl.

– Det føles naturligvis underligt og en smule skræmmende sådan at nedlægge sig selv som traditionsrig turistforening, men stemmeflertallet taler for sig selv, og det var ikke kommet i hus, hvis ikke vore medlemmer kunne se fornuften i at samle tre stærke foreningers kræfter, hoveder, hænder, penge og visioner til een bestyrelse, eet mål og dermed een forening. Jeg håber og tror, at vore nuværende medlemmer vil melde sig ind i Vores Faaborg & Egn nu, sådan at arbejdet også på deres vegne kan gå i gang for alvor, siger Formand for Turistforeningen for Midt- og Sydfyn, Brian Westphal.

Mads Holdgaard er glad for beslutningen.

Konstitueret formand for Vores Faaborg & Egn, Mads Holdgaard, jubler utilsløret og siger:

– Dette har vi ønsket for vores by og egn, siden vi besluttede at stifte Vores Faaborg & Egn. Dette er jo netop grunden til, at vi stiftede foreningen. Ingen vil tage noget fra andre, alle vil det samme: styrke og ruste os allesammen til fremtiden. Det er simpelthen både modigt og rigtigt af turistforeningen at tage dette skridt nu, så vi for alvor kan komme videre med det arbejde, vi allerede er godt i gang med, og som for eksempel i disse dage kan ses af enhver, der kigger sig omkring i Faaborg her i julemåneden: at styrke samarbejdet mellem de mange interessenter, sådan at alle hver i sær får mere ud af hvert tiltag. Jeg er meget glad i dag, og venter nu i spænding på, at også Shopping Faaborgs medlemmer skal træffe den endelige beslutning om at gøre det samme: indtræde i et ægte fællesskab.

Stine Mjaaland ser lyst på fremtiden for den kommende forening.

Kreativ konsulent i Vores Faaborg & Egn, Stine Mjaaland siger:

– Altså bare stort, stort hurra. Jeg glæder mig til at byde alle Turistaktører velkomne, og til at starte 2019 med en ordentlig høring, hvor jeg og min bestyrelse vil lade os klæde godt på af netop turistforeningens medlemmer til at grundlægge et årshjul, et samarbejdsprincip og et projektniveau, som jeg slet ikke er i tvivl om, at alle vil få at føle i løbet af 2019. Vi inviterer i disse dage til en række stormøder i januar, som skal handle helt konkret om, hvad blandt andre turistfolkene har med i bagagen, og hvordan vi bliver den bedste forening, de kunne tænke sig at være medlemmer af. Mit store ønske er, at de alle vil tage i mod tilbuddet og være med til at tegne den fede faaborgensiske fremtid.

- Annonce -