Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Jørn Ungstrup

Loge. Ordet kan hos de fleste lede tankerne i retning af mystik, lukkede broderskaber, hemmelige ritualer og mænd, der mødes i mørke lokaler. I Faaborg er der flere mystik-omspundne loger. Vi har besøgt en af dem, nemlig den knapt 200 år gamle orden Odd Fellow-logen.

I løbet af kort tid bliver den store perlestensbelagte parkeringsplads fyldt op. Ud af bilerne træder mænd iklædt sort tøj og hvide skjorter. Alle med slips. De bevæger sig mod trappen, der fører op til det store palæ. Over indgangen hænger loge-symbolet – de tre kædeled, der symboliserer brødrenes kerneværdier venskab, kærlighed og sandhed.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Indenfor i stueetagen stimler de sortklædte herrer sammen, alle hilser de på hinanden med faste håndtryk og øjenkontakt. På brystet af de sorte jakker glimter navneskilte og emblemer, i reverset er der loge-nåle og på flere fingre bæres kædeleddene i form af guldringe. Tilhørsforholdet er vigtigt, kammeratskabet i højsæde. Atmosfæren er på samme tid let og respektfyldt.

På førstesalen er loge-salen. Et stort lokale med en høj pult i hver ende og nogle mindre borde i hjørnerne. Ved pultene indtager overmesteren og undermesteren deres respektive pladser. Bag pultene er væggene beklædt med fløjl – bag overmesteren er det purpurrødt, bag undermesteren dybblåt. De små borde tilhører ordenens embedsmænd: Sekretæren, skatmesteren, kappelanen, kassereren og eksmesteren. Hver med sin egen plads og funktion under mødet. Og hver med sit eget farverige regalie, der bæres på skrå over brystet. Langs væggene er der stolerækker til de øvrige loge-brødre. Øverst på væggen bag overmesteren hænger der fem lamper. Den midterste er ’det altseende øje’, som er altid tændt. Hvad de øvrige lamper betyder, er det kun loge-brødre, der ved.

Når mødet i loge-salen er i gang, skal der herske ro og disciplin. Mobiltelefonerne slukkes, og den ydre verden lukkes ude. Stemningen bliver opløftet og værdig. Dagsordenen gennemgås, og ved særlige lejligheder bliver værdige brødre, gennem en hemmelig ceremoni, tildelt en ny grad.

Fakta om Odd-fellow logen:


Det må vi ikke vide:

 • Indhold af embeder
 • Indhold af udvalgsarbejde
 • Tegn og koder
 • Betydning af lamper
 • Rejse-passwords

Embeder:

 • Overmester
 • Undermester
 • Kasserer
 • Skatmester
 • Sekretær
 • Eks-mester

At være den bedste udgave af sig selv

Odd Fellow skal ikke oversættes med ’snurrige eller løjerlige fyre’, som leksikonet ellers fortæller. Odd udspringer fra oath, og i den betydning kan loge-brødrene kende sig selv og deres virke; de er edsfæller, som i den mystik-prægede atmosfære arbejder med deres personlige indstilling til livet.

Odd Fellow-ordenen har eksisteret i Danmark siden 1878, og logen med navnet Mentor blev oprettet i Faaborg i 1974. De er 51 brødre og mødes hver tirsdag aften – det meste af året. Overmester Peter Wøbbe og kasserer Hans Cosmus forklarer, hvad loge-arbejdet egentlig går ud på. For udover at yde humanitær og kulturel støtte til en masse projekter, så arbejder brødrene meget med personlige udvikling.

– Hver tirsdag arbejder vi med os selv og vores indstilling til livet. Vi vil gerne højne vores eget etiske niveau. Vi ser alle mennesker som lige, og det er blandt andet derfor, at vi til hvert møde bærer en ’uniform’. Så ser man bedre mennesket bag. Vi er optaget, af den måde man er på overfor andre.

Ordenen er inddelt i flere grader. Hver grad indebærer, at man arbejder med og udvikler sin egen etik.

De fire grader:

 • Indvielsesgraden
 • Første grad – venskabsgraden
 • Anden grad – kærlighedsgraden
 • Tredje grad – sandhedsgraden

Efter af have gennemgået gradsarbejdet og nået til sandhedsgraden, hvilket typisk tager to til tre år, kan man blive indstillet til at bestride et af embederne. Har en broder et oplagt talent, kan han stige hurtigere i graderne. Det er en af logens mange velbevarede hemmeligheder, hvad det enkelte embede indebærer. Dog kan de løfte sløret for, at det er overmesteren, der er ordstyrer i loge-salen på førstesalen, og undermesteren, der er ansvarlig for aktiviteterne i stueplan, hvilket kan være alt fra musik og sang til foredrag.

– At bestride et embede kræver en stor indsigt i hele ordenens forretningsgang. Og så er det tidskrævende. Vi bruger nok mellem fem og ti timer om ugen på embedsarbejde, fortæller overmester Peter Wøbbe.

Ligeledes har ordenen mange udvalg, hvis arbejde de ikke oplyser til udenforstående.

Den vandrende ko

Indholdet på loge-møderne er meget varieret, men altid centreret omkring en form for indre udvikling. Således har logen haft foredrag fra krigskorrespondenter, debatter og oplæg fra interessante gæster. Og udover den lejlighedsvise ceremoni med gradstildelinger, så har de flere gange et lidt særligt emne på dagsordenen – den vandrende ko. Her laver en udvalgt broder et oplæg for de andre. Om et selvvalg emne eller om sig selv. Det eneste kriterium er, at brødrene lærer noget om hinanden. Når en broder har holdt et sådan oplæg, så får han en keramik-ko fra Peter Sekjær med hjem, indtil næste gang en ny broder står for tur.

Plads til nye medlemmer

Der har gennem tiden været et varierende antal medlemmer i Mentor-logen. I 1998 var de oppe og være knap hundrede mand, hvor de sidste år har været stabile med mellem 50 og 60 brødre. Logen er åben for alle – næsten. For at blive optaget skal man indstilles af en nuværende broder. Man skal være indstillet på, at det er et tidskrævende arbejde. Har man en ægtefælle, skal hun ligeledes være indstillet på at bakke op om loge-arbejdet. Forud for en mulig optagelse tager to brødre derfor på et hjemmebesøg hos den potentielle broder. På dette besøg skal det også afklares, om man kan erklære sig enig i et af logens hovedprincipper; nemlig at tro på et højere væsen.

 

– Vi er ligeglade med om det højere væsen kaldes Buddha, Jehova, Allah eller Kristus. Men er man ateist, så kan man ikke blive optaget i vores loge, fortæller kasserer Hans Cosmus.

Næste år, i april 2019, kan ordenen fejre deres 200 års jubilæum. Og det skal også markeres i Faaborg, men præcis hvordan denne fejring skal foregå, har brødrene endnu ikke besluttet.