Det er en erfaren mand med en markant profil, der nu skal stå i spidsen for Faaborg Museums bestyrelse. Jens Thodberg Bertelsen, der har tidligere været rektor for Odense Katedralskole, er netop indtrådt som formand for bestyrelsen for Faaborg Museum.

Faaborg Museum har netop udpeget en ny formand for museets bestyrelse, og valget er faldet på rektor emeritus, Jens Thodberg Bertelsen. Bestyrelsen har indtil nu bestået af syv medlemmer, men den er nu udvidet med en plads mere, idet der er udpeget en ny formand, som en samlet bestyrelse har valgt til at stå i spidsen for de kommende års spændende udvikling af museet, skriver museet i en pressemeddelelse.

Baggrunden er, at museet står over for at skulle gennemføre nogle meget store udviklingsprojekter, herunder en renovering af museumsbygningen fra 1915, der er et hovedværk i nordisk klassicisme, samt en udvidelse af arealer til særudstillings- og publikums faciliteter, magasin mv. Bygningerne er internationalt kendte og rummer en af landets fineste samling af Fynbomalerne. Disse store projekter understøttes af den positive udvikling, som museet har været inde i de sidste par år, hvor der er gennemført store og ambitiøse forsknings-, udstillings- og formidlingsprojekter, som har været medvirkende til at museet har markeret sig både lokalt, nationalt og internationalt.

Lokal forankring og stort udsyn
Jens Thodberg Bertelsens mangeårige erfaring som rektor på Odense Katedralskole og rige erfaringer som leder af et af landets ældste gymnasier med en særlig historie kommer nu museet til gode. I valget af ny formand er der blandt andet lagt vægt på at museet fortsat har en formand med lokal forankring og er bosiddende på Fyn; Jens Thodberg Bertelsen bor i Nr. Søby i Faaborg-Midtfyn Kommune og vil således være tæt på museet i dagligdagen. Med valget af  Jens Thodberg Bertelsen får Faaborg Museum en markant person, der både kan medvirke i den spændende udvikling af museet og tegne stedet udadtil.

Museets bestyrelse har desuden lagt vægt på at få en formand med stor ledelseserfaring fra en anden profileret kultur- og dannelsesinstitution samt med indsigt i drift af offentligt støttede institutioner og større byggeprojekter. Han har med stor dygtighed ledet Odense Katedralskole i 26 år, indtil han i 2016 gik på pension. Skolen tæller godt 800 elever og en større lærerstab, og han har formået at skabe en velanskrevet institution kombineret med et højt fagligt niveau. Han er kendt for sin imødekommende ledelsesstil og været særdeles afholdt blandt både elever og personale. Skolen har under Jens Thodberg Bertelsens ledelse gennemgået to større udvidelser i 2003 og 2013 for at skabe nye og moderne faciliteter til en skole, der er fulgt med tiden.

Jens Thodberg Bertelsen er uddannet cand.mag. i dansk, religion og filosofi fra Aarhus Universitet og har tidligere været ansat på gymnasier i Åbenrå og Aalborg. Nu er han tilknyttet H.C. Andersens Forskningscenter, SDU, på Det adelige Jomfrukloster i hjertet af Odense, hvor han blandt andet står for udviklingen af undervisningsmaterialer om H.C. Andersens litteratur og for formidling af Andersens værker til blandt gymnasieskolen og de ældste klassetrin i Folkeskolen.

Det er af meget stor betydning for museet, at bestyrelsen deltager i arbejdet med at udvikle Faaborg Museum og at de enkelte medlemmer bidrager med deres forskellige kompetencer. Med valget af ny formand er grunden lagt til, at museet fortsat kan udvikle en stærk faglig profil og være et kulturelt fyrtårn på Fyn, der tiltrækker mange gæster og turister fra ind- og udland og er et aktiv for udviklingen af områdets kulturturisme.
Alle de nuværende medlemmer af bestyrelsen fortsætter som medlemmer deres arbejde. Niels Hofman Hansen, der har været bestyrelsesformand de sidste to år, har selv ønsket denne ændring med henblik på at blive næstformand i stedet. Anne Marie Nielsen, der har været  næstformand i to år, er derfor gået over til en plads som ordinært medlem.

Foto: Portræt, Jens Thodberg Bertelsen. Privat foto.