Børnekunsten breder sig fra Faaborg

Når Faaborg Børnebilledskole begynder sin nye sæson om nogle uger bliver det med et nyt hold på Ferrislev Friskole.
Billedskolens nye underviser hedder Annemette Alban og er uddannet på seminariet for kunst og håndværk i Kerteminde.
Dermed har Børnebilledskolen sat to knopskud i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn kommune.

For i Årslev tilbyder Lotte Zacho Christiansen nu for fjerde år undervisning på Børnebilledskolens hold på Broskolen.
Lidt længere ud på efteråret leverer Børnebilledskolen for tredje år i træk lærerkræfter til kommunens Kulturelle Rygsæk. I denne sæson skal de undervise over 500 elever fra 4., 5. og 6. klasse fra den sydlige del af kommunen på både Faaborg Museum og Børnebilledskolens Atelier i Grønnegade.

– Det er ikke fordi vi har ambitioner om at opbygge noget kulørt imperium. Tværtimod betyder det ekstra administrativt arbejde for Billedskolens bestyrelse, som består af frivillige. Ja, vi har ligefrem været nødt til at rydde grundigt op og flytte møbler for at få plads til de mange børn” siger Billedkunstner Karsten
Auerbach, der været billedskolelærer i 20 år.

– Det er kommunen, der har spurgt os om vi ville tage disse
ekstra opgaver ind, og vi er jo sat i verden for børnenes og billedkunstens skyld – og kan lide det.
Faaborg Børnebilledskole er Danmarks ældste og har altid haft et princip om at være et lokalt børnekulturtilbud ude i kommunens landsbyer frem for at samle al aktivitet centralt i Faaborg.

Det har fungeret godt lige indtil kommunens skolelukninger og Folketingets skolereform for nogle år siden medførte et drastisk fald i tilmeldinger til Billedskolen. Men sidste år knækkede bestyrelse og undervisere kurven – og dét med så stor succes, at der i sidste øjeblik måtte ansøges om kommunalt tilskud, så en bugnende venteliste kunne forvandles til et ekstra hold.
Ud over to aldersdelte billedkunsthold og et keramikhold i Faaborg by har Billedskolen stadig lokale hold i Svanninge og Hillerslev.
Der er stadig ganske få ledige pladser på Børnebilledskolens syv hold.

Se www.faaborgboernebilledskole.dk