FFV Varme A/S sænker varmeprisen fra 1,25 til 0,98 kr. pr KWh (inkl. moms) den 1. januar 2024. Det skyldes en kombination af de faldende el- og naturgaspriser samt at vi har indhentet efterslæbet fra energikrisen. Det er en meget glædelig nyhed at kunne give vores kunder.

Den markante prissænkning skyldes, at prisen på både el og naturgas, som fjernvarmen i Faaborg primært bliver produceret af, er faldet. Derudover har vi gennem hele 2023 arbejdet hårdt for at få vores underskud hentet hjem igen.

Dennis Pedersen er glad for at kunne overbringe kunderne den gode nyhed

– Det er en rigtig god nyhed, vi kan overbringe vores kunder. Vi arbejder hele tiden på at levere varmen billigst muligt, og at vi nu kan sænke prisen igen med godt 20 % er meget positivt. Sidste års prisstigninger gjorde ondt på vores kunder – og det gjorde ondt på os. Så vi har knoklet for at nedbringe vores underskud samtidig med, at vi har holdt skarpt øje med energiprisernes udvikling, fortæller Dennis Arnsfeldt Pedersen, afdelingschef for Vand/Varme og Spildevand.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Fjernvarme skal hvile i sig selv

Har man fulgt med i nyhederne, så ved man også, at vi sidste år havnede i en voldsom energikrise som følge af, at Rusland invaderede Ukraine. Gas- og elpriserne steg eksplosivt, og alle måtte pludselig se voldsomme prisstigninger i øjnene.

Hos FFV Varme hævede vi også priserne for at forsøge at følge med udviklingen, men vi var for sent ude, da vi som fjernvarmeselskab er forpligtet til at varsle væsentlige prisstigninger med 3 måneders varsel. Det gør det vanskeligt at regulere varmeprisen, når energipriserne svinger så meget, som de gjorde sidste år. Derfor endte vi med et underskud, som skulle hentes hjem igen. 

For som fjernvarmeværk skal indtægter og udgifter altid balancere. Vi må i princippet hverken have et overskud eller underskud. Hvilket er rigtig sundt for alle forbrugere, for det sikrer i sidste ende, at priserne er omkostningsægte. Som fjernvarmeforbruger kan man derfor være helt tryg i, at vi sænker priserne, når det er muligt. Og det mærker man altså nu.

Fortsætter den gode udvikling gennem fyringssæsonen, så forventer vi at kunne sætte priserne yderligere ned i 2024.

Billigst mulige varme

FFV Varme arbejder hele tiden på at levere varmen billigst muligt. Vi har arbejdet på at komme af med underskuddet og tilbage til normale priser.

– Som fjernvarmeværk er vores mål hele tiden at finde den billigst mulige måde at producere varme på, og vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få efterslæbet væk og komme tilbage til normale priser. Vi kunne ikke bare sænke prisen, for så kom vi ikke af med underskuddet,” siger Dennis Arnsfeldt Pedersen. 

– Vi kan se en god virkning af vores nye akkumuleringstank, der leverer mere stabil og billigere varme. Den vil for alvor blive sat på sin prøve her gennem fyringssæsonen.

FFV Varme bruger primært varmepumpe til vores varmeforsyning og kraftvarme som nødforsyningsanlæg. Akkumuleringstanken bidrager til vores varmeproduktion ved at lagre varme: Vi kan dermed producere varmt vand, når elprisen er lav, og sende dette billige varme vand ud til kunderne, når el- og gasprisen er høj.

På den måde kan vi producere varme så billigt som muligt ved at veksle mellem kraftvarmen, varmepumpen og akkumuleringstanken.