Forleden kunne vi præsentere Faaborg-Midtfyn Kommunes nye logo på vores facebookside, og det affødte en storm af reaktioner. Mere end 120 brugere kommenterede på beslutningen om det nye logo og ikke mindst logoets udseende.

I forlængelse af de mange reaktioner har vi sammenfattet jeres spørgsmål, og søgt svar hos borgmester Hans Stavnsager, der dog ikke vil forholde sig til logoet, processen eller prisen. I stedet henviser han til forvaltningen, og derfor er det Aino Faldborg, leder af Bosætning, Erhverv og Kommunikation, der her leverer følgende svar på de spørgsmål, vi har stillet

Hvorfor skal kommunen have et nyt logo?
Forvaltningen har i flere år haft et ønske om at professionalisere Faaborg-Midtfyn Kommunes visuelle kommunikation gennem en ny og opdateret designlinje. Den nye designlinje skal løfte og ensrette det visuelle udtryk i kommunens markedsføring overfor borgere, tilflyttere, investorer og potentielle medarbejdere. Samtidig implementeres et nyt skabelonsystem, som alle medarbejdere skal benytte sig af, når der skrives breve, notater, PowerPoint, foldere med videre. I den forbindelse er der samtidig sket en modernisering af logoet. 

Hvem har besluttet, at kommunen skal have nyt logo?
Ansvaret for den kommunale kommunikation ligger i Politik og Strategi, og beslutningen om en ny designlinje og nyt logo er sket i ledelseslinjen. Økonomiudvalget blev mundtligt orienteret om den nye designlinje og det nye logo på Økonomiudvalgets møde den 6. juni 2023. 

Hvorfor har logoet så markant et kors?
Det nye logo er en stilisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes byvåben, hvor alle dets elementer er videreført i det nye logo. Korset er således både en del af byvåbenet og det nye logo. Korset ser ganske rigtigt anderledes ud i nye logo. Det er et grafisk valg.  

Logoet signalerer meget Faaborg, hvor er resten af kommunen i logoet?
Da Faaborg-Midtfyn Kommune blev dannet i 2007, blev det politisk besluttet at videreføre Faaborg Kommunes byvåben i en let moderniseret udgave. Den politiske beslutning gælder fortsat. Derfor er logoet lavet med udgangspunkt i kommunens gældende byvåben. 

Hvad har det eksterne firma modtaget i betaling for det nye logo?
Tilbuddet fra den valgte grafiker lyder på 68.000 kr. (ex moms). Opdraget har været en samlet bestilling på ny designlinje med modernisering af logo. Men også udarbejdelse af tilhørende brev-, notat- og powerpoint-skabeloner mm., som udgør den største del af opgaven. Vi har derfor ikke en selvstændig pris for udarbejdelse af nyt logo.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Hvor skal det nye logo bruges?
Det nye logo vil blive brugt på kommunens skriftlige materialer, på hjemmeside mm. og derudover implementeres det løbende på biler, skilte, arbejdstøj med videre i takt med, det skal udskiftes alligevel. 

Skilte med byvåbnet vil forblive på rådhuset i Ringe og administrationsbygningen i Faaborg, hvor der afholdes politiske møder. Derudover vil byvåbenet fortsat blive brugt ved særlige ceremonielle begivenheder, som f.eks. Faaborgs 800 års-jubilæum.

Hvad koster det at implementere det nye logo i kommunen?
Det koster ikke yderligere at implementere logoet. Logoet vil løbende blive implementeret på biler, skilte, arbejdstøj mv. i takt med, at behovet for at indkøbe nyt opstår. Derfor vil man se både det nye og gamle logo i mange år i kommunen.

Kommer den megen kritik bag på dig?
Det er ikke overraskende, at mange har holdninger til både byvåben og logo. Smag er jo heldigvis forskellig. Udgangspunktet har været, at den politiske beslutning fra 2007 om kommunens byvåben står ved magt, og at elementerne fra byvåbenet derfor skulle være udgangspunkt for et nyt logo.