Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Henrik Poulsen / privat

Sommerfugle og bier forsvinder fra vores haver, og FN advarer om naturens sammenbrud. Men fortvivl ikke, for her i kommunen har flora-elskende frivillige skabt et fællesskab, der vil sikre den fremtidige natur og biodiversitet. Læs med og bliv klogere på, hvordan du selv kan skabe et naturparadis – lige dér, hvor du bor.

I løbet af foråret har frivillige arrangeret oplæg og foredrag, der skal bidrage til at kommunen får endnu mere vild natur. Samtidigt med det frivillige initiativ kom kommunen i foråret med en ambitiøs, grøn plan, så nu er der lyse tider i sigte for biodiversiteten i det sydfynske.

– Jeg var tidligere på året på vandretur og hørte om, hvordan man kan hjælpe insektlivet og biodiversiteten ind i byen ved hjælp af vilde planter. En spændende idé, fordi vi ikke har mere plads til naturen i landbruget og i vores alt for små naturområder, siger Palle Eriksen.

Palle Eriksen er aktiv i event-gruppen i Helios Biograf og Kulturhus, og han besluttede at tage initiativ til et foredrag med biologen Michael Stoltze, i håb om at det kunne vokse til noget større.

Og større blev det. For kort efter kom Faaborg-Midtfyn Kommune med deres plan for de grønne områder, der skal udvikles til at hjælpe naturens vilde arter til at overleve.

– Det må være vor herres vilje, at det skete samtidigt, siger Allan Høxbroe.

Sammen om noget stort
Allan Høxbroe sidder i bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening og er konsulent for Haveselskabet, og han har erfaring med vilde haver og kommunale indsatser fra flere andre steder i landet.

Derved kom hele tre arrangører til at stå sammen om foredraget med biolog og naturformidler Michael Stoltze, der blev afholdt i Helios Biograf og kulturhus. Foredraget skulle være det første skridt mod mere biodiversitet i Faaborg-Midtfyn Kommune, og her fortalte Michael Stoltze, om hvordan vores sommerfugle og bier forsvinder fra haverne og gav gode råd til dem, der er optaget af at redde vores allesammens natur.

Der skal nemlig nytænkes for at bremse naturens tilbagetog, og det giver derfor god mening, at de tre foreninger danner rammen om at få hver enkelt individ med ind i forvildningsprocessen, og så har Faaborg-Midtfyn Kommune også sat som en forudsætning i deres plan, at der netop sker borgerinddragelse.

– Nu har vi på borgernes vegne leveret fire grupper af aktive, som ønsker et mere blomstrende og naturrigt Faaborg. Overalt fra havnens betonørken til kedelige indfaldsveje og de private haver. Næste skridt bliver at finde sammen med kommunen og gerne private virksomheder og fonde, om at gøre ambitionen til virkelighed, siger Allan Høxbroe.

De fire grupper, der blev dannet på et møde på gymnasiet i maj måned, fokuserer på hvert deres område:

– Tulip-grunden: her drømmer de om at lave inspirationshaver, som interesserede kan finde inspiration i.

– Indfaldsvejene: kan græsarealer omlægges, og kan erhvervsgrunde indtænkes.

– Havneområdet: kan beton-områder forvandles til en grøn front.

– Private haver: et fællesskab, hvor man kan udveksle idéer og tage på havebesøg hos andre.

Langsigtet projekt
Den vilde natur i Danmark har svære vilkår, bl.a. fordi det vælter ned med gødning fra luft og regn. De nøjsomme, naturlige planter bliver overskygget af større og mere konkurrencedygtige, som skvalderkål, brændenælder og alt det græs, mennesker har sået, forklarer Allan Høxbroe, og det er heller ikke enhver planteskole, der kan levere ret mange vilde plantearter. Men ved brug af webbutikker, indkøbte frø, plantebytte og gensidig inspiration, kan den enkelte haveejer nå langt.

– Vi har også en pilotgruppe, der bl.a. har kontakt til naturvejledere, skoler, gymnasielærere og kirken. Der er heldigvis mange interesserede, og vi håber på at få lavet nogle inspirationshaver, så mange kan komme i gang, for det er en stor trend i tiden at forvilde sin have, siger Palle Eriksen.

Forløbet i forvildningsprocessen er langsigtet. Man kan ikke bare smide en pose tilfældige, udenlandske blomsterfrø, som det ses langs mange marker.

Den første tanke i projektgruppen lød på at afholde en biodiversitetsfestival, men som det ser ud lige nu, er planen forsinket et år, og så det er muligt lige at trække vejret og i samarbejde med kommunen at få analyseret de offentligt arealer, hvilket også ligger i tråd med kommunens udviklingsplan for de grønne områder.

Faaborg – sommerfuglenes rige
Til mødet på gymnasiet fik alle tanker, store som små, liv. Fx var en grøn havnefront oppe at vende, ligesom idéen om at etablere korridorer af ufriseret grønt og vandsamlinger ind mod byen. Vilde korridorer, som kan lede sommerfugle og alt andet levende på vej.

For ud over at komme insekter og sommerfugle til undsætning, så kunne et blomstervæld langs Sundvejen blive en hel attraktion i sig selv. Men blomsterne er også forudsætningen for hele fødekæden i naturen, forklarer Allan Høxbroe, og den voldsomme nedgang i sommerfugle, som sker netop nu, modsvares faktisk fuldstændig af, at de vilde planter er i nedgang.

– Vi vil gerne fylde området ved gymnasiet og de nye volde foran Jem & Fix, Jysk og de andre butikker på Markedspladsen med blomster. Det kunne blive en flot indflyvning til Faaborg, siger Allan Høxbroe.

Faaborg skal på den måde fyldes med sommerfugle, håber Allan Høxbroe og Palle Eriksen, og indtil videre har de kun mødt god interesse fra både private og erhvervsdrivende.

– Vi håber, det breder sig endnu mere, som det vil ske, allerede hvis vi fokuserer på sommerfuglene. Det er de allermest truede, og hjælper vi dem, så følger alle de andre insekter, andet småkravl og fuglene med. Der skal desuden mere vand ind bybilledet og i de grønne korridorer, så de små kræ kan flyve og kravle fra pyt til pyt af livgivende vand, siger Palle Eriksen.

Skulle der sidde læsere med bekymringer for flere myggestik i en rolig, isspisende stund på Torvet, så beroliger de fagkyndige med, at myggene ikke følger med ind i bykernen.

Alle bække små
Det er allerede vedtaget, at vejkanterne i Faaborg-Midtfyn Kommune kun klippes én gang om året, og kommunen arbejder aktuelt med at kortlægge, hvilke områder der kan inddrages til vilde vækster. Her kan der med fordel kigges mod nogle af de eksisterende grønne områder, fx græsområderne, mener eksperterne
I forvildningsprocessen skal man nemlig væk fra den fede græsplæne, der ikke rummer optimale mulighed for vilde planter og dyr. Jorden lige under græsset giver dem meget bedre chancer, og mange med en naturlig have skræller derfor græstørven af på større eller mindre områder for at forvilde haven.

På hjemmesiden dingo.dk kan man undersøge jordbundsforholdene i ens eget område, eller man kan simpelthen grave ned, samle en håndfuld jord op og se, om jorden er leret. Kan en pølse af jord holde sig samlet, er jorden leret, hvorimod en mere sandet håndfuld jord vil falde fra hinanden, forklarer Allan Høxbroe. De vilde planter vil gerne have en sandet, drænet jordbund, fx på en skråning eller i et hævet bed, hvor vandet løber væk.

Du kan læse meget mere om projektet på Facebooksiden Forvild Faaborg-Midtfyn Kommune! Her kan du også finde inspiration til din egen have og få gode råd til at få mere vild natur ind i nærmiljøet.

GODE RÅD TIL DIN EGEN VILDE HAVE

Vælg planter, som smukke insekter holder af. Du kan lægge kampesten ud og se sommerfugle og guldsmede lande for at varme sig. Eller lægge interessante stykker af dødt træ som mad og skjul for spændende smådyr.

Du kan også stille skåle med vand ud – vand i alle former vil tiltrække alle slags dyr. Kvasbunker kan blive liggende i afkroge, eller grenbunken kan lægges flot ud mellem korte stolper som gammeldags risgærde.

Gode, vilde arter kunne være: Blåhat, knopurt, hvid okseøje, merian, alm. kællingetand, vild gulerod, almindelig røllike, , rødkløver, gul snerre, blæresmelde, aftenstjerne, slangehoved, dagpragtstjerne, hundetunge, blæresmelde, gul okseøje, nikkende limurt, bibernelle og farvegåseurt.

Alle dyr behøver skjulesteder og vand. Dødt træ giver mad til mange insekter, der ikke er så meget til nektar og pollen som sommefugle og bier. Og glem ikke foderplanter til larverne, som kan findes på Facebook-siden Forvild Faabrg-Midtfyn Kommune!