Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Mads Holdgaard / Privat

Har du for nyligt kørt forbi FFV på L. Frandsensvej, så har du nok bemærket den enorme paddehatte-formede tank, der er skudt i vejret inde bag hegnet. Tanken er en akkumuleringstank og er FFVs seneste bud på en grøn omstilling. Samtidigt er tanken også et bud på, hvordan prisen på fjernvarme kan holdes nede, især nu, hvor den planlagte udvidelse af fjernvarmenettet er udskudt.

– I kolde perioder er det ikke altid nok med luft-til-vandpumperne, og så opvarmer vi en del af vandet med gas. Men med den her lille tyksak kan vi bruge varmepumpen mere og dermed lettere undgå vores nuværende blandingsmisbrug og spare på den dyre gas, griner teamleder for vand/varme i FFV Morten Raadal Jakobsen.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Tyksakken er en nye tank, der gennem den sidste tid er bygget op inde bag hegnet på L. Frandsensvej.

En paddehat vokser op
I september sidste år satte FFV skovlen i jorden på deres seneste projekt, en tank der skal sikre deres kunder den lavest mulige pris og den mest driftsikre varmeforsyning.

Et fundament på godt 17 meter i diameter er støbt lige inden for hegnet, og den senere tid har forbikørende kunnet betragte, hvordan taget som det første tog form, for efterfølgende at skyde gradvist op i vejret, efterhånden som etager af enorme stål-elementer blev monteret og svejset fast.

– Det lyder skørt, men svejserne begyndte med toppen, og så har de med enorme hydraulik-arme løftet konstruktionen op og svejset en etage mere på. Nu er den færdig og måler 14 meter i højden, siger Morten Raadal Jakobsen.

Foran tanken og ind under hegnet er jorden gravet op, for jordentreprenørerne har gjort klar til, at svejserne kan koble rørforsyningen på. Når rørføringen er på plads, begynder arbejdet med at få tanken isoleret.

– Den bliver isoleret udvendigt, og så beklæder vi den med nogle pæne plader. Når den er isoleret halvvejs op, begynder vi at fylde den med vand. Den færdige tank kan rumme 2.600 kubikmeter vand, hvilket svarer til cirka 12.400 fyldte badekar, griner Morten Raadal Jakobsen.

Det er nu ikke badevand, der er i tanken, men derimod varmt vand til bl.a. radiatorer, og det vil forsyningsselskabet nu kunne levere både billigere og mere klimavenligt.

Undgår blandingsmisbrug
Den billigste og mest klimavenlige opvarmning af forsyningsvand er nemlig ved brug af selskabets tre år gamle luft-til-vand-pumper. Her samler et enormt fordamperanlæg varme fra luften og konverterer den over på flydende ammoniak, der løber videre i et rørsystem ind til de varmepumper, der blev monteret i december 2020.

Varmepumpen kan på de allerkoldeste dage ikke nødvendigvis dække opvarmningsbehovet, og derfor investerede FFV på samme tid i en ny gaskedel, der drives af naturgas og kan hjælpe til både i spidsbelastninger og i tilfælde af nedbrud på pumpen. Men med den nye lagerplads i akkumuleringstanken bliver der endnu sjældnere brug for at varme op via gaskedlen.

– Når varmepumpen producerer mere, end der bruges, fx om natten, så trykkes det varme vand over i tanken. Så det bliver tidligt på året, vi begynder at få gavn af tanken, når luftens temperatur stiger. Vi får også mulighed for at producere mere i de timer af døgnet, hvor el-taksten er lavest, forklarer Morten Raadal Jakobsen.

Skulle der ske et nedbrud af varmepumpen, er der varmt vand nok i akkumuleringstanken til at holde hele byen forsynet i 5-10 timer om vinteren, mens der om sommeren er nok til 50 timer.

Spar penge på varmeforbruget
I kælderen på L. Frandsensvej larmer en kæmpe cirkulationspumpe øredøvende. Den er i gang med at pumpe vand ud til de husstande, der er tilsluttet fjernvarmen. Ved siden af det brølende bæst, står endnu en pumpe, men den larmer ikke.

– Vi har to cirkulationspumper, én der er i gang, og én som back up. Hver dag har vi to spidsbelastninger for pumperne, om morgenen mellem 8 og 10, hvor mange anlæg er programmeret til at starte opvarmningen, og så igen om aftenen, når mange tager varmt bad, forklarer Morten Raadal Jakobsen.

Når belastningen stiger i takt med de varme bade, så skyldes det, at det er fjernvarmevandet, der opvarmer brugsvandet til en behagelig badetemperatur.

Samtidigt med, at pumperne har til opgave at pumpe det varme vand ud til husene, så er det også deres opgave at suge det afkølede vand retur. Jo koldere vand, forbrugerne kan sende retur, jo bedre er varmen udnyttet, og netop temperaturen på returvandet er én af teamlederen store kæpheste.

– Jo koldere vand, vi skal opvarme, jo billigere kan vi klare vores opgave. Og ved at udnytte varmen og sende koldt vand retur, så undgår kunden at blive opkrævet en afkølingstakst, forklarer Morten Raadal Jakobsen.

FFV forventer, at den nye tank er klar til at blive taget i brug allerede 1. maj.

default

TREDELT VARMEPRODUKTION

Fjernvarmen er en vigtig brik i Danmarks grønne omstilling, og i Faaborg arbejder FFV på at nedbringe klimaaftrykket.

I Faaborg er fjernvarmen baseret på tre produktionsanlæg:

• Varmepumpe. Langt størstedelen af fjernvarmen bliver produceret på en storskala eldrevet varmepumpe, der producerer varmen særdeles effektivt.
• Gaskedel. Kun på de koldeste dage suppleres forsyningen med varme fra gaskedlen.
• Gasmotor. Når elprisen er høj, er det en fordel at benytte gasmotor i stedet for gaskedlen. Gasmotoren producerer også el, som FFV sælger på elmarkedet.

– Vi har tre heste at spille på, og det giver os mulighed for hele tiden at spille på den rigtige hest, og nu har vi også en joker, siger Morten Raadal Jakobsen.

Jokeren er FFVs seneste udvidelse af deres lagerkapacitet, nemlig den nye akkumuleringstank, hvilket forbedrer udnyttelsen af varmepumpen i fjernvarmeproduktionen.

VARME-RÅD SPARER DIG PENGE

Teamleder for vand/varme i FFV, Morten Raadal Jakobsen, ved alt, der er værd at vide om fjernvarme. Han har flere gode råd til fjernvarmekunder, der ønsker at spare mest muligt på opvarmningen af deres hjem:

• Mærk efter, om din radiator er varm i toppen og kold i bunden.

FFVs cirkulationspumper pumper det varme vand ud til kunderne og suger det afkølede vand retur. Jo koldere vand, der kommer tilbage, jo bedre er varmen udnyttet.

• Mærk efter, at alle radiatorer er lige varme.

Årsagen er, at én enkelt radiator, der skal opvarme et helt rum, skal arbejde hårdere end 4 radiatorer, der samarbejder om opgaven. Varmen udnyttes bedst, når alle radiatorer er indstillet på samme temperatur.

• Hold øje med temperaturen på brugsvandet.

Det varme brugsvand skal ikke være for varmt, men omkring 50 grader. På den måde er vandet varmt nok, når du fx tager bad, samtidigt med at du undgå bakterier. I varmtvandsbeholdere skal temperaturen være lidt højere, nemlig 55 grader.

Du kan læse flere gode råd til optimal opvarmning på FFVs hjemmeside.

FAKTA OM FJERNVARME

• 1.843.774 danske husstande forsynes i dag med fjernvarme. Det svarer til 66 procent af alle husstande og ca. 3,7 millioner personer.

• Fjernvarmen er et transmissionssystem, der kan kobles sammen med alle former for varmeproduktion. I dag bliver der således produceret fjernvarme på baggrund af affald, flis, halm, vind, solvarme, geotermi, naturgas, olie, kul, overskudsvarme fra industri med mere.

• 76 procent af fjernvarmen er produceret på vedvarende energi som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi.

• Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit.

• Samlet er der omkring 60.000 kilometer fjernvarmenet – 30.000 kilometer fremløb og 30.000 kilometer returløb. Det rummer omkring 1 milliard liter varmt vand.

(Kilde: danskfjernvarme.dk)