Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at slukke hver anden gadelampe i kommunen. Kværndrup er den første by, hvor de nye tiltag bliver indført.

Vi står midt i en energikrise, og der må tænkes nyt for at spare på strømmen. Teknik- og Miljøudvalget har derfor besluttet, at hver anden gadelampe og stibelysning i Faaborg-Midtfyn Kommune vil blive slukket de steder, hvor det er muligt teknisk og lovgivningsmæssigt. Det betyder, at der altid vil være lys i rundkørsler, ved fodgængerovergange og i signalregulerede kryds.

Det er vurderet, at vi med dette tiltag vil spare godt 100.000 kWh årligt.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Justeringen vil ske over de kommende fire uger. Kværndrup er den første by, hvor de nye tiltag træder i kraft – det sker i slutningen af denne uge (uge 48).
Herefter vil det også ske i:

Uge 49: Resten af den nordøstlige del af kommunen, som bl.a. Ringe, Ryslinge, Gislev, Årslev, Ferritslev og Gestelev.

Uge 50: Den nordvestlige del af kommunen, som bl.a. Nr. Lyndelse, Håstrup, Korinth (delvist), Nr. Broby, Brobyværk, Espe, Allested-Vejle, Hillerslev og Vester Hæsinge.

Uge 51: Den sydlige del, som bl.a. Faaborg, Korinth, Horne, Millinge/Svanninge og Vester Aaby.

Ledningsnettet til gadelamperne er ikke ens i hele kommunen – nogle steder er nettet af ældre dato, og derfor vil det af tekniske årsager ikke være muligt at slukke hver anden gadelampe i det ønskede tidsrum mellem kl. 22.00-06.00. Derfor vil der være steder, hvor gadelamperne er tændt hele natten. Andre steder kan der være gadelamper koblet til samme relæ som eksempelvis lyskryds, rundkørsler og fodgængerovergange, hvor der lovgivningsmæssigt skal være lys. Også her vil der være lys hele natten.

EnergiFyn har vurderet, at i de tændkredse, hvor gadelyset kan slukkes, er det muligt at slukke hver anden gadelampe mellem kl. 22-06.00 cirka 85-90 % af stederne.

Søren Kristensen er formand for Teknik- og Miljøudvalget, der har truffet beslutningen.

Søren Kristensen forventer ikke, at alle synes godt om tiltaget

– Vi er i Faaborg-Midtfyn Kommune nødt til at forholde os til den aktuelle energisituation med høje priser og behovet for at prioritere energien. Derfor har vi i Teknik- og Miljøudvalget truffet denne beslutning om gadebelysning. Vi er klar over, at ikke alle vil synes om tiltaget, men vi følger selvfølgelig gældende regler, forklarer Søren Kristensen og tilføjer:

– Næste efterår vil Teknik- og Miljøudvalget evaluere forsøget, vurdere på energisituationen til den tid, og derefter tage stilling til det efterfølgende serviceniveau indenfor gadebelysning.

For alt tændt gadelys gælder stadig, at det er dæmpet mellem 50-70 % (afhængig af stedet) i tidsrummet 22.00-06.00. Omkring 90 % af alle gadelamper er udstyret med LED-belysning, så her spares også på strømmen.