Budgetaftalen for 2023 har ét særligt fokus: Børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal trives bedre. Linjen fra sidste års aftale fortsættes ved at øge budgettet til velfærdsområderne betragteligt, og der er klare politiske prioriteringer ift. klima, lokalområderne og forbedringer af skoler og dagtilbud, hedder det i en pressemedelelse. 

24 af 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen har i dag indgået forlig om næste års budget. Forligspartierne vil bl.a. sikre, at alle børn og unge med mentale udfordringer får den hjælp, de har brug for. Der er derfor afsat en ramme på 20 mio. kr. til et signaturprojekt, som skal afprøve nye initiativer, der styrker børn og unges mentale trivsel.

Med budgetaftalen videreføres serviceniveauet og den fortsatte udvikling af kommunen, og aftalen understøtter på den måde udviklingsstrategiens to mål: Mindst 80 % af alle, der bor i kommunen, skal være meget tilfredse med livet, og vi skal være flere borgere.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

– Vi har haft stort fokus på at skabe stærke og gode rammer for, at de børn og unge, som har det svært, skal trives bedre. Derudover sikrer vi, at børnefamilierne, de ældre borgere og alle andre i kommunen, fortsat får den støtte, hjælp og tryghed fra kommunen, som de har brug for, siger borgmester Hans Stavnsager ifølge pressemeddelelsen.

Forbedringer af skoler og dagtilbud prioriteres med aftalen

På anlægssiden afsættes der 85,7 mio. kr. i 2023, som særligt prioriteres til borgernære forbedringer på skoler og i dagtilbud samt til at understøtte udviklingsstrategien og bosætningen.

Selvom Faaborg-Midtfyn Kommune grundlæggende har en solid økonomi med en fornuftig likviditet, har det været nødvendigt at finde besparelser og effektiviseringer for at opnå et budget i balance. De stigende udgifter kommer bl.a. fordi der bliver flere ældre, og på grund af de stigende udgifter, ikke mindst på energi, der følger af de udfordringer, Europa lige nu befinder sig i.

– Der er store stigninger i basisbudgettet, blandt andet fordi vi heldigvis lever længere. Derudover står vi som alle andre med kraftigt stigende udgifter på varme, elektricitet og gas. Vi har prioriteret at bevare skatteprocenten på det nuværende niveau, og det betyder besparelser på få, afgrænsede områder. Med den løsning friholder vi langt de fleste områder fra besparelser, og jeg er glad for den aftale, som vi med en bred forligskreds i dag præsenterer”, siger Hans Stavnsager.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten FMK er med i budgetaftalen. Enhedslisten står uden for aftalen.

Læs aftalen for Budget 2023 her http://www.fmk.dk/media/a2ehwqwz/budgetaftale-2023-2026.pdf