Markerne i området omkring Faaborg og gymnasiet bliver fremover dyrket og drevet økologisk.

Erhvervsmanden Anders Thorgaard, som sidste år købte Steensgaard Herregård, har netop skrevet under på en aftale, så han overtager de 100 ha jord, som hører til Tommerupgaard, som ligger lige ved gymnasiet. Når den nye ejer overtager jorden, omlægges den til økologi, skriver Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd på sin hjemmeside.

– Det giver god mening at have et stort areal jord samlet – men også at drive det økologisk når det er så tæt på både byen og grundvandsboringer, siger Henrik Severin, der er godsforvalter på Steensgaard.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Da Anders Thorgaard købte Steensgaard sidste år var det med ønsket om at udvide og sikre en større økologisk produktion. Derfor har han og de været på udkig efter egnede steder i området, gerne med sammenhængende jordområder.

Erhvervskonsulenten sikrede kontakten

Aftalen omkring salget af ejendommen og jorden er kommet i stand, fordi erhvervskonsulent Klaus Juul Jensen har trukket i trådene.

I januar var borgmester Hans Stavnsager og Klaus Juul Jensen på besøg på Steensgaard for at byde de nye ejere velkommen til kommunen. Der fortalte ejerne om ønsket om at udvide. Der var det, at erhvervskonsulent Klaus Juul Jensen havde hørt, at brødrene Anders og Martin Hansen, som ejede Tommerupgård gik med tanker om at sælge, i hvert fald bygningerne til selve gården.

En velkomst og en kontakt som Henrik Severin er meget positiv over.

– Som nytilflyttet virksomhed til kommunen er det dejligt at blive taget sådan imod og få gang i en konstruktiv dialog. Vi er kommet rigtigt godt i gang her og glæder os til at blive en større del af lokalområdet og lokallivet, siger Henrik Severin.

De positive toner lyder også fra brødrene, der sælger deres gård.

– Det er faktisk Klaus’ fortjeneste at vi står her i dag. Vi havde tankerne om at sælge, men var slet ikke gået i gang med at forberede salget. Så havde Klaus ikke prikket til os, var vi nok ikke kommet videre foreløbig, siger Anders Hansen og hans bror supplerer:

– Da vi har et godt samarbejde med vores nuværende forpagter havde vi egentlig tænkt at beholde jorden og kun sælge bygningerne, fordi vi begge har fuldtidsarbejde og det kræver meget tid at vedligeholde og passe bygningssættet. Men så satte Klaus (Juul Jensen red.) os sammen med Anders Thorgaard og hans folk – og de var interesserede i at købe hele ejendommen med både bygninger og jorden til. Og efter en rigtig god dialog, lidt forhandling og undersøgelser indgik vi en aftale, fortæller Martin Hansen.

Fire generationers historie på gården

– Det er svært at skille sig af med en gård, som har været i familiens eje i mindst fire generationer. Det er hele vores familiehistorie, der ligger her. Så jeg ville have svært ved at se, hvis det blev misligholdt. Men vi kan godt lide Steensgaard. De har et godt navn og det vil jeg gerne bidrage til. For mig betyder det meget at sælge til nogen, som også vil passe det, siger Anders Jensen. Han indrømmer da også, at det er lidt vemodigt for ham at sige farvel til gården.

– Der er meget historie i gården. Vores morfar indrettede huset bag gymnasiet i Tomrud Have til vores mormor. Men ingen af os er blevet landmænd, vi bor ikke på ejendommen, og begge vores forældre, der boede i stuehuset er desværre også gået bort. Så det giver god mening at lade det gå videre, siger han.

Steensgaard overtager ejendommen 1. august 2022. En lokal landmand har forpagtet jord og bygninger indtil 1. august 2023, hvorefter Steensgaard overtager driften. Det betyder også at omlægningen til økologi først starter til august 2023.

Steensgaard vil gerne udvide endnu mere

Siden Anders Thorgaard overtog Steensgaard har de blandt andet også opkøbt Landslagteren, som fortsætter med butikken i Faaborg under navnet ”Steensgaard” og skal fremover arbejde med og forarbejde kødet på slagteriet på Steensgaard. De har også planer om at genoptage selve slagtningen på det slagteri, som de tidligere ejere opførte. Steensgaard har en økologisk kødkvægbesætning, som vil indgå i sortimentet i slagterbutikken.

Henrik Severin fortæller desuden, at Steensgaard også har købt en ejendom med tilhørende jord i Haastrup og gerne vil op på 1000 hektar i området. Så hvis andre – som Anders og Martin – går med overvejelser om at sælge deres jord, er folk velkommen til at kontakte ham.

Steensgaard har købt Tommerupgaard. Her er fra venstre erhvervskonsulent Klaus Juul Jensen, Anders Hansen, Martin Hansen og Henrik Severin.  Foto: Sofie Janerka