Faaborgenserne holder vejret, når der varsles storm. Faaborg er nemlig, som flere andre kystbyer, udfordret af ekstreme vejrforhold og stigende havvand. Det vil få konsekvenser for byens borgere, erhvervsdrivende, besøgende og kulturværdierne i fremtiden, hvis købstaden ikke bliver sikret mod stormflod. 

Derfor er stormflodssikring også en del af den omfattende udvikling, der er sat i gang i Faaborg, og Faaborg-Midtfyn Kommune har netop valgt rådgivere til et projekt, der skal håndtere risikoen ved stormflod og oversvømmelse i fremtiden. Projektet består blandt andet af anlæggelsen af en kilometerlang ubrudt promenade, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen. 

Borgmester Hans Stavnsager (S) ser frem til, at arbejdet sættes i gang:

– Faren for oversvømmelser er en tilbagevendende bekymring i Faaborg, både hos borgere og erhvervsdrivende. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu får sat arbejdet i gang,” siger Hans Stavnsager og fortsætter:

– Vores ambition er at skabe en løsning, der samtidig har fokus på at bevare Faaborgs unikke kulturarv og tilføje herlighed til havnen og oplevelsen af Faaborg. Det har haft stor betydning for vores valg af rådgivere på opgaven.

Borgmester Hans Stavnsager foran watertubes ved Faaborg RoklubStor involvering af byen
Det er landskabsarkitekt Schønherr med speciale i klimasikring, kulturarv og naturarv, der er valgt som den ene af to hovedrådgivere på projektet.

Ansvarlig partner hos Schønherr Rikke Juul Gram glæder sig til samarbejdet:

– Det er et spændende projekt i et meget følsomt kulturmiljø, hvor vi ved hjælp af workshops, møder og 1:1-modeller skal hjælpe borgere og interessenter til at skabe egne erfaringer med forslagene,” fortæller Rikke Juul Gram og fortsætter:

– Samtidig er der en interessant udfordring i at skabe en promenade, der tilfører nye værdier til Faaborg by – uden at den kommer til at virke som en barriere mellem kystlinje og hav. 

Projektet har stort fokus på at inddrage de mange interessenter, som løsningerne vil påvirke, og på den måde skabe et langtidsholdbart medejerskab. Det er en forudsætning for, at projektet kan lykkes, at grundejere, borgere, erhvervsliv, besøgende og øvrige interessenter involveres. Dialogen skal tilføre viden, fælles erkendelser og ejerskab til udfordringen med det stigende havvand og anlæg af stormflodssikring.

Derfor vil byens borgere, grundejere, erhvervsliv, besøgende og andre brugere i løbet af foråret og forsommeren blive inviteret til dialog, dels i form af møder, byvandringer og udstillinger i byrummet, hedder det.

Problemer med oversvømmelse i Faaborg opstår især, når vand, der er presset op i Østersøen af storm, igen strømmer ud mod Kattegat og derved presses ind i Det Sydfynske Øhav og Faaborg Fjord. I de tilfælde, hvor skybrud og højvande indtræffer samtidig, kan vandet stige meget og udfordre store dele af byen. Faaborg skal derfor stormflodssikres med en 1 kilometer ubrudt promenade langs den oprindelige kystlinje.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en blandt 18 kommuner, der har modtaget støtte fra Realdania og Kystdirektoratets partnerskab ’Byerne og det stigende havvand’ og deltager i den forbindelse også i et vidensnetværk.