På grund af et højt smittetryk og risiko for personalemangel starter Faaborg-Midtfyn Kommune sin corona-jobbank op igen.

Har du lyst til at hjælpe til, hvis Faaborg-Midtfyn Kommune kommer til at mangle hænder som følge af coronasituationen? Så kan du registrere dig i kommunens jobbank, hvor du kan blive ansat i en midlertidig stilling, hvis der er behov for ekstra hænder, hedder det i en pressemeddelelse.

Jobbanken blev oprettet i foråret 2020, i starten af epidemien, og her var der 321 borgere, som registrerede sig, fortæller vicekommunaldirektør Siggi W. Kristoffersen.

– Vi er glade for, at så mange havde lyst til at tilmelde sig vores jobbank i starten af coronaepidemien. På grund af det høje smittetryk har vi nu igen brug for, at alle interesserede borgere registrerer sig i jobbanken, uanset om de er under uddannelse, er gået på pension eller til daglig arbejder inden for helt andre fagområder, siger han og uddyber. 

– Hvis vi får brug for hjælp, bliver det sandsynligvis i vores dagtilbud, skoler, botilbud, hjemmepleje og plejehjem. Det kan for eksempel være, at vi får brug for ekstra hjælp til at køre mad ud til borgere, til undervisningen i skolerne eller til praktiske opgaver i vores institutioner. Det er vigtigt for os at have et overblik over, hvem der kan hjælpe, hvis behovet opstår, så vi hurtigt kan hente ekstra hænder ind, siger Siggi W. Kristoffersen.

De, der tidligere har registreret sig i jobbanken, står fortsat i kommunens system, hvis de har givet tilladelse til, at deres oplysninger må gemmes. Hvis ikke, skal man registrere sig igen.

Højt smittetryk kan lede til personalemangel

Det høje smittetryk kan resten af januar og i værste fald også februar udfordre Faaborg-Midtfyn Kommunes ambition om at opretholde et almindeligt serviceniveau, hvis mange medarbejdere smittes og/eller må gå i isolation som nære kontakter.

Gennem jobbanken kan kommunen få en liste over borgere, der med kort varsel kan træde til og blive ansat i en midlertidig stilling eller allerede ansatte i kommunen, der gerne vil hjælpe på børne-, social-, sundheds- og ældreområdet, hvis det bliver nødvendigt.

Midlertidigt ansatte vil få løn ifølge overenskomsten for området. Er man allerede ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter man på sin nuværende overenskomst.

Særligt gunstige regler for modregning i pension, efterløn samt SU-fribeløb

Der er indgået aftaler om coronarelateret arbejde og ændringer i reglerne om modregning i pension, efterløn samt SU-fribeløb i 2022 for at tiltrække personale til corona-opgaver. 
Hvorvidt din beskæftigelse er omfattet af aftalerne, vil altid være en konkret vurdering. 
Derfor opfordres du til at søge rådgivning hos din fagforening eller Udbetaling Danmark.

Du kan registrere dig i jobbanken her: https://faaborgmidtfyn.career.emply.com/ad/corona-assistance-til-borne-social-sundheds-og-aeldreomradet/7a1he6/da